Building Blocks Berlin, 2012


Färgfabrikens utställningskoncept tar över de nordiska ambassaderna i den tyska huvudstaden.


Introduktion till utställningen:

Genomförda projekt


Efter succéerna i Stockholm och Oslo var det dags för den tyska huvudstaden att få sin version av Building Blocks. Denna gång var det Fellehuset, byggnaden som huserar de nordiska ambassaderna i Berlin, som fick stå som rum för experimentell och fantasifull arktitektur. Building Blocks Berlin kom till genom ett samarbete mellan Svenska Ambassaden i Berlin och Färgfabriken. Precis som vid de två tidigare projekten växte utställningen fram genom ett samarbete mellan barn, ungdomar och arkitektbyråer.

Rusning till ambassaderna

Utställningen Building Blocks gick i mål 9 november efter två månaders utställning och kringaktiviteter. Berlin-versionen av Building Blocks blev även en stor succé med 18 000 besökare som fascinerats av byggnaderna som barn och ungdomar från Berlin skapat. Building Blocks öppnade för allmänheten med en invigningsfest 9 september och bland de mest populära inslagen var workshops för barn och skolklasser och rundturer genom utställningen. Såväl barn som vuxna har kröp runt, utforskade och lekte i de fem husen som visades upp i Felleshuset i de Nordiska ambassaderna.

De fantasifulla husen som skapade av barn och ungdomar tillsammans med ledande arkitekturbyråer i Berlin var a-ha-upplevelser för besökare i alla åldrar och utställningen fungerade som bidrag till diskussioner om arkitektur och stadsplanering och om de unga invånarnas delaktighet. 29-30 oktober arrangerades även en avslutande konferens med nordiska och tyska deltagare. Konferensen berörde stadsutveckling med hjälp av barnens aktiva medverkan.

Husen lever vidare

Ett glädjande besked är att fyra av husen redan fått nya hem. 16 november invigdes ”Blickfänger” på Albert Schweitzer-skolan i stadsdelen Neukölln. ”Jupeviniti” kommer i framtiden återfinnas i en inomhuslekplats i stadsdelen Märkisches Viertel medan husen ”Buntes Schneckenhaus” och ”Piggsvin” gör comeback under 2014 på Kindermuseum Labyrinth i Berlin.

Sammantaget har Building Blocks Berlin varit ett projekt som inte bara bidragit till arkitektur och stadsplanering i sig utan även skapat nya kontakter mellan olika institutioner, företag, skolor och mellan människor i olika åldrar detta har varit en speciellt rolig del i projektet som har lämnat avtryck i Berlin och uppmärksammat hur man arbetat inom området i Sverige och Norden. Ett särskilt tack vill vi ge NCC Deutschland som spelade en avgörande roll i projektets genomförande. Läs mer om projektet och byggnaderna på www.buildingblocksberlin.de.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. 

Läs mer på utställningssidan här.