Building Blocks Mostar, 2015 – barn från båda sidor av den delade staden skapar ny arkitektur tillsammans med lokala arkitekter.


Färgfabriken har sedan 2012 samarbetat med staden Mostar genom projektet New Urban Topologies för att främja en gränsöverskridande dialog mellan stadens grupperingar. Under 2014 utökades samarbetet med staden i utställningsprojektet Patchwork of Narratives, ett projekt som undersökte städerna Mostar och Beirut ur ett mänskligt perspektiv.


Barn i åldrarna 6-15 år mötte varandra och lokala arkitekter för att tillsammans skapa ny arkitektur i projektet Building Blocks Mostar. Workshops med barn och arkitekter har pågått under våren och hösten i Musikskolan under ledning av Färgfabriken och ADA Mostar. Under 2015/2016 kommer utställningen Building Blocks Mostar visas på ADA Center.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium 2010. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet i Mostar presenteras under hösten 2015 i form av en utställning med storskaliga byggnader samt dokumentation av arbetsprocessen.


Relaterat

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.