Building Blocks Bucharest, 2016


En grupp barn föreställer sig en idealisk byggnad, en plats för lek, lärande och allt annat de vill ha, och en grupp arkitekter tar dem på allvar och bygger faktiskt detta hus.


Building Blocks är tillbaka! Den här gången i Bukarest, i ett projekt som samordnas av Färgfabrikens partner Zeppelin, en organisation som fungerar som kulturaktör inom arkitektur, konst och mer, och som ger ut Zeppelin Magazine.

Beställarna, barn från 134:e skolan i Bukarest, har deltagit i workshops och producerat skisser och projektmodeller i samarbete med arkitekten Mihai Duţescu. Baserat på barnens idéer har han ritat en hus-paviljong utrustad med ett bibliotek och en svävande trädgård.

Resultatet – det färdiga huset – visades på Creative Est festival* 15-16 oktober 2016. Vid festivalen var huset öppet för allmänheten och välkomnade folk att donera böcker för barn i åldern 6-10 år samt små krukväxter. Efter festivalen flyttades huset och dess nya innehåll, och är nu ett välkommet tillskott till barnenst/beställarnas skola, där det får stanna kvar och erbjuda en plats för lek, fantasi och läsning.

Förutom ”Building Blocks-processen” med barn som kunder för att skapa en byggnad, gjordes en publikation, ”Meştereala broschyren”, där arkitekt Mihai Duţescu reser tillbaka till sin barndom med 4 häftiga historier om roligt hantverk, illustrerad av Andreea Dobrin Dinu och designad av Radu Manelici.

*Den 2:a upplagan av Creative Est festival  festivalen ägde rum den 15-16 oktober i Bukarest. Festivalen ska främja mångsidigt lärande och skapa utrymme för rumänska och Öst-Europeiska kreativa industrier. År 2016 var festivalen inriktad på undersökningar av hur design, mode, konst och teknologi kan forma våra städer och öka deras livskvalitet.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.


Partners

Organisatörer: Eematico, Färgfabriken, Nod Makerspace, Asociatia Oricum / Creative Est Festival, Școala 134, Teach for Romania, ZeppelinBuilding Blocks är en del av Creative Sweden #3 program, organiserat av Svenska ambassaden i Rumänien och Zeppelin Association.