Utställning på Färgfabriken - Ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar

Den första utställningen Stockholm on the Move pågick mellan 22 november 2012–24 mars 2013 och ackompanjerades av ett omfattande program av konferenser, seminarier och workshops. Utställningen var uppdelad i olika delar där man bland annat kunde orientera sig mellan en historisk överblick, internationella utblickar, en sammanfattning av pågående och planerade infrastrukturprojekt och fem olika scenarier för Stockholmsregionens framtid. Genom arkitektur, design, stadsplanering, film, konst och ljud gavs besökarna tillfälle att både uppleva, reagera och bli delaktiga i Stockholmsregionens utveckling.

En viktig del av utställningen var den Tyck Till-vägg där besökarna själva kunde uttrycka sina drömmar, farhågor och förhoppningar om framtiden. Mer samlade reaktioner finns här.Foto: Fredrik Sweger. 
Ett av framtidsscenarierna undersökte om IKEA:s koncept kunde flyttas ut i stadsrummet. Foto: Fredrik Sweger.

Kan man planera för det oplanerade?
Stockholm on the Move kikade in i framtiden och la fram fem scenarier som målade upp fem olika tänkbara och otänkbara framtidsbilder. Scenarierna utformades av arbetsgrupper bestående av internationella workshopledare och masterstudenter från KTH arktitektur och samhällsbyggnad. Workshopledaren bidrog med sina erfarenheter från andra delar av världen. Det internationella ”utifrån perspektivet” var en viktigt aspekt i Stockholm on the Move – ofta blir man hemmablind och missar kanske möjligheterna som ligger där alldeles framför fötterna och väntar.

Vad skulle hända om 100.000 nya invånare anlände till staden på en och samma dag? Det var ett av de scenarier som undersöktes i utställningen. Foto: Fredrik Sweger.
Ett annat scenario undersökte hur man bättre kan tillvarata stadens vatten. Foto: Fredrik Sweger.

Hur började det?
Dagens Stockholm är tätt sammanbunden med det historiska Stockholm. De beslut som togs på 1950-talet påverkar oss idag, likväl som de beslut vi tar idag kommer att påverka Stockholm år 2060. Hur länge kan vi transportera oss på gamla och till viss del underdimensionerade system? Utställningen band samman dåtid, nutid och framtid. Hur kan vi lära oss av våra misstag och ta vara på betydelsefulla erfarenheter?

Foto: Fredrik Sweger.

Hur ser ditt framtida Stockholm ut?
I våra infrastruktursystem möts mängder av behov och uttryck – design, arkitektur, funktion, teknik, sociala perspektiv och hållbarhetsfrågor. I utställningen väcktes viktiga frågor som på olika sätt påverkar och påverkas av hur vi planerar våra infrastruktursystem; Hur ska vi kunna öka effektiviteten och samtidigt minska utsläppen? Hur ska vi förvandla tiden vi spenderar i kollektivtrafiken till en spännande upplevelse? Hur designar vi vackra och samtidigt funktionella fordon?
Vid öppningen av Stockholm on the Move fylldes Färgfabriken av nyfikna och entusiastiska stockholmare. Vår reaktionsyta fylldes snabbt med tankar, idéer och åsikter om hur Stockholmsregionen kan utvecklas. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde utställningen tillsammans med Joachim Granit från Färgfabriken och Göran Cars från KTH.

I menyn till nedan kan man läsa mer om de fem scenarier som utarbetades specifikt för Stockholm on the Move.Utställningens inledande del bestående av historia, överblick, hållbarhet, olika perspektiv och internationella utblickar finns bearbetad och samlad i en pdf, ladda ner den här.


Stockholm on the Move 2013-2013 var ett initiativ av Färgfabriken och KTH i samarbete med Brio, Granen, Lindéngruppen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Nacka kommun, Naturskyddsföreningen, NCC, Ramböll, Samfundet St:Erik, SBK Stockholm stad, SL, Stockholm Environment Institute, Stockholm konst , Stockholm Printcenter, Stockholms hamnar, Stockholms Handelskammare, Stockholms Läns Landsting, Sveriges Arkitekter, Sweco, Södertälje kommun, The Bartlett School of Architecture, Trafikkontoret Stockholm stad, Trafikverket, Tyréns, Veidekke, Värmdö kommun, Nordbygg, Trafiksatsning Stockholm. Läs mer om våra samarbetspartners här.