Stockholm on the Move i Kina – Alternativt tänkande från Sverige för Kinas växande städer

Biennalen i Shenzhen – kinas ledande forum för urbanism och arkitektur
6 december 2013 till 28 februari 2014

Färgfabriken och projektet Stockholm on the Move var inbjudna till Biennalen i Shenzhen (Shenzhen-Hongkong Bi-city Biennale of Urbansim/Architecture – UABB), som pågick från 6 december 2013 till 28 februari 2014 och lockade över 200 000 besökare.

Kina planerar för att ytterligare 250 miljoner människor ska flytta in till de större städerna inom den kommande 12 års perioden. Det kommer att ställa enorma utmaningar på hur städerna planeras med avseende inte bara på boende, utan också på hållbar infrastruktur, kultur och livskvalité.

Stockholm är norra Europas snabbast växande storstadsregion. Sverige har den högsta urbaniseringstakten inom EU. Även om utmaningarna skiljer sig enormt i skala mellan Sverige och Kina så är det många av de frågor som vi tar upp inom Stockholm on the Move som har stor relevans för utvecklingen i Kina.

På Shenzhenbiennalen presenterade Färgfabriken med utgångspunkt i Stockholm on the Move alternativt tänkande från Sverige inom områden där Kina och Sverige har gemensamma utmaningar. Exempelvis hur vi kan klara omställningen och inflyttningen från landsbygd till stad, effekterna av immigration och motverkan av segregation, hur vi kan omfördela resandet från bilism till kollektiva transporter, bevarandet av både grönområden och vattenytor samtidigt som staden förtätas. Komplexa frågor utan enkla svar.


Smart Urban Living – Sino-Swedish Solutions for Cities on the Move i Shanghai
25 mars – 20 april 2014

På YouTube: En vecka av seminarier, workshops, aktiviteter i sociala medier och en utställning på temat smart panering och hållbart stadsliv. Initierat av Svenska generalkonsulatet i Shanghai.

Den 25 mars invigdes satsningen Smart Urban Living – Sino-Swedish Solutions for Cities on the Move i Shanghai. Färgfabrikens utställning Stockholm on the Move, visades i samband med detta på Tongji Universitet i Shangahi till den 20e april 2014.

Sveriges Generalkonsulat i Shanghai bjöd in Färgfabriken att dela med sig av kunskaperna från projektet Stockholm on the Move, dels i form av en utställning där delar av projektet visades samt som deltagare i ett seminarium om Smart Sustainable Living.

Genom denna satsning vill Generalkonsulatet skapa en diskussion mellan svenska och kinesiska aktörer om urbaniseringens utmaningar och möjligheter, tillhandahålla mötesplatser för olika aktörer som är engagerade för en bättre urban miljö, och skapa uppmärksamhet för svenska lösningar och teknologi.

Artikel om ”Sino-Swedish solutions” i Global Times.