Det urbana perspektivet

Färgfabriken är, och har alltid varit, en aktiv röst i frågor kring stads- och samhällsplanering, demokrati och urban utveckling. Genom ett flertal stora projekt har vi varit med och formulerat samtida och framtida tendenser. Det började redan 2001 med Stockholm at Large som på många sätt blev en vändpunkt för Stockholmsregionens sätt att förhålla sig till stadsplanering. Färgfabriken genomförde seminarier och workshops som resulterade i en utställning där vi täckte in golvet i vår stora sal med ett 650 kvm stort flygfoto över Stockholm. På flygfotot placerades små modeller av konkreta förslag som siade om Stockholms stadsbild trettio år fram i tiden.

Stockholm at Large blev en stor framgång där stockholmarna fick en möjlighet att möta det framtida Stockholm, gestaltat i skala 1:1000. Projektet fick senare en uppföljare, förvandlades till en handbok över Stockholms framtid och transformerads till ett antal nya idéer och projekt, på nya platser och i nya former. Färgfabrikens utforskande av ”staden” och dess möjligheter har under åren speglats i en mängd olika projekt och utställningar. Som exempel kan nämnas: Urban Turntable som undersökte ideér, visioner och strategier för Stockholms regionen, Stockolm växer! Där Stadsbyggnadskontoret och Färgfabriken anordnade en seminarieserie inom ramen för ett nytt arkitekturprogram för Stockholm samt Building Blocks där fokus mer var riktat mot barns perspektiv på arkitektur och rumslighet. För tillfället driver Färgfabriken också det internationella programmet New Urban Topologies (NUT), ett långsiktigt demokrati och stadsplaneringsprojekt där arkitekter, akademiker, konstnärer och makthavare från Sverige, Östeuropa, Balkan och Mellanöstern möts och utbyter erfarenheter. Syftet är att skapa en demokratisk plattform för stadsutveckling.

Nu rör det på sig igen. Vi har under årens lopp kartlagt olika områden i våra undersökningar av framtidens stad. Och nu är vi framme vid skelettet, Stockholmsregionens infrastruktur. I Stockholm on the Move vill vi undersöka systemen och strukturerna och samla de olika delarna som tillsammans formar hur och åt vilket håll regionen ”rör på sig” och hur vi, invånarna, rör oss i staden.

Berättelsen om en stad bygger till stor del på dess infrastruktur. Den berättar om det som har varit och ger oss glimtar av det som ska komma. Vilken eller vilka vägar ska vi gå? Hur väver vi samman en stad med alla dess delar? När man talar om stads- och samhällsplanering fastnar man ofta vid detaljerna. Stockholm on the Move vill lyfta blicken och titta på hela skalan, från det stora samhälleliga perspektivet till den enskilda människan som rör sig i staden. I projektet fungerar Färgfabriken som ett nav, en plattform och en mötesplats där representanter från olika delar av samhället kan mötas under nya förutsättningar, något som skapar nya möjligheter. Det är vår erfarenhet från tidigare genomförda projekt och blir också vår utgångspunkt för Stockholm on the Move. Vi blickar utåt och vi blickar inåt. Alltid med ett tydligt med fokus på platsen och dess specifika förutsättningar.