Stockholm on the Move Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Stockholm on the Move är ett pågående projekt som sedan 2010 undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vad är Stockholm i ett lokalt, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer? Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen. 


Ett helhetsgrepp

Stockholm on the Move är ett pågående projekt som startade 2010 i samarbete med KTH och många andra intressenter.

Stockholm on the Move undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Det handlar om att få syn på system och vända på perspektiv. Vad är Stockholm i ett lokal, regionalt eller globalt sammanhang? Hur samspelar infrastruktur, byggande, miljö och kulturliv? Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer?

Stockholm on the Move är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställningar, debatter och seminarier – både i Stockholm och på andra platser i världen.

Färgfabriken har sedan början av 2000-talet arbetat experimentellt och gränsöverskridande med stadsplanering, urban utveckling och samhällsfrågor, både lokalt, regionalt och internationellt. Med Stockholm on the Move vill Färgfabriken bidra till fler perspektiv på samhällsutveckling och infrastruktur och rikta sig mot en bred publik – alla Stockholmare – och samtidigt skapa förutsättningar för experter och makthavare att mötas på nya sätt.

Utgångspunkt:
Redan 2010 mynnade en dialog mellan Färgfabriken och KTH ut i en idé om ett projekt om infrastruktur, ett komplext begrepp som innehåller både nycklarna och utmaningarna för framtidens samhällen. Att utgå ifrån system och underliggande strukturer gjorde det möjligt att få nya synvinklar på urban utveckling, samtidigt som många discipliner kunde möteas kring frågorna. Färgfabriken samlade privata och offentliga aktörer och det blev snabbt uppenbart att det inte finns någon gemensam överblick över alla planer och projekt i Stockholmsregionen. Ännu mindre gick det att greppa deras möjliga konsekvenser.Sammanfattning

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring.
22 november 2012 – 24 Mars 2013.


Medverkande

Produktion: Färgfabriken
Curator: Joachim Granit
Projektledare: Karin Englund
Koordinator: Emilia Rosenqvist
Utställningsproducent: Fia Palmgren
Utställningsarkitekt: Johan Berglund / 42 Architects
Art direction och design: Johanna Bonnevier
Webb och text: Lukas Sålby
Research och input: Bosse Bergman, KTH; Jan Rydén; Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
Partners och samarbeten: Anders Bergmark, Thomas Lund
Administration: Pernilla Lesse
Teknik: Matti Molin
Ljud: Håkan Lidbo
Ljus: Per Andersson, Pelle Palmgren/El-miljö J & P AB
Bygg: Basker Bygg
Praktikanter: Caroline Settergren, Johanna Bratel, Niklas Isaksson, Thomas Barin

Ansvariga KTH arkitektur, Orientation course seminars and workshop: Bojan Boric, Ola Broms Wessel
Ansvariga KTH arkitektur, Workshop Scenario: Bojan Boric, Ola Broms Wessel, Helene Frichot

Fem scenarier har tagits fram under en workshop på Färgfabriken och KTH 13-27 september 2012 för Stockholm on the Move, som en del av KTH Urban Studio, KTH Critical Studies samt Unit 16, The Bartlett School of Architecture, UCL.
Kursansvarig KTH Urban Studio: Bojan Boric.
Kursansvarig KTH Critical Studies: Hélène Frichot.
Gästlärare/kritiker: Jesùs Azpeitia Seron, Patrick Verhoeven, Sara Vall
Kursansvariga Unit 16, Bartlett: Johan Berglund och Josep Mias

Workshopledare Workshop Scenario: Gerard Reinmuth, Ivan Kucina, Joaquim Tarrasó, Johan Berglund, Jonathan D. Solomon, Josep Mias, Olga Tarrasó
Workshopgrupp Hyper Islands: Ione Braddick, Jonathan Blake, Oliver Leech, Samantha Rive (Unit 16, The Bartlett School of Architecture, UCL)
Workshopgrupp Children of Stockholm: Anna Ström, Christoph Duckart,Emma Fitzpatrick, Ivar Suneson, Katla Marindottir, Sara Brolund de Carvalho (KTH)
Workshopgrupp IDE(A) katalog: Anna Kulin, Amela Halilović, Justina Biekšaitė, Sigrid Marie Poulsen (KTH)
Workshopgrupp Slumrande tillgångar: Cecilia Rudström, Döne Delibas, Gabriele Castellano, Kennet Crisan, Oskar Gudéhn (KTH)
Workshopgrupp Stockholms gemensamma vatten: Alistair Nancarrow, Derya Erdim, Fanny zu Knyphausen, Matilde Kautsky, Tom Fletcher (KTH)

Referenser: Representanter för projektets alla partners (se mer info här).

Dessutom: Alexander Berthelsen, Planka.nu; Anders Bernhardsson, M4Traffic; Anders Gullberg, KTH & Stockholms stad; Anna Löfdahl Stockholm Environmental Institute; Anna Nygård, Planka.nu; Bojan Boric, KTH; Eric Sjödin, konstnär; Factory15; Hélène Frichot, KTH; Hélène Vinberg, Prime/Trafiksatsning Stockholm; Henrik Rundquist, Rundquist Arkitekter; Jacob Granit Stockholm Environmental Institute; Jesper Nordahl, Kungliga Konsthögskolan; Katalin Vitez, Trafiksatsning Stockholm; Jesús Azpeitia Seron, KTH; Joanna Attvall, Kvinnors Byggforum; Lisa Deurell, Kvinnors Byggforum; Maria Lantz, Konstfack; Patrick Verhooven, KTH; Sara Vall, KTH; Sofia Eriksson, Kvinnors Byggforum.

TACK TILL: alla 210 studenter på KTHs masterprogram i arkitektur som deltog i inledande seminarier och workshop; alla som deltog och kom med input i våra tidiga idémöten; Spridd Arkitekter.


Kontakt

Karin Englund
Projektledare
karin@fargfabriken.se