Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Samarbetspartners för Stockholm on the Move 2012-2013

Stockholm on the Move är initierat och utformat i nära samarbete med KTH: skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad samt ett stort antal andra aktörer och intressenter involverade i utformandet av Stockholmsregionens framtid. Tillsammans har vi skapat ett projekt där vi undersöker hela Stockholms läns framtida utveckling med ett fokus på just infrastruktur.


 

kth ny

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Det finns stora vinster att göra vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter. Att belysa denna problematik är en stor utmaning och huvudskälet till varför KTH aktivt deltar i Stockholm on the Move.

KTH:s hemsida

 

 

 trafikverket final Trafikverket

Trafikverkets hemsida

 sl final SL
En attraktiv kollektivtrafik är avgörande för regionens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. Vi på SL är drivande i den utvecklingen. SL arbetar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik med god kapacitet och kvalitet, så att fler väljer att åka kollektivt. Vår vision är att bidra till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Läs mer om SL:s engagemang i Stockholm on the Move

SL:s hemsida

namnlost Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida

 

 

 stadsbyggnads Stadsbyggnadskontoret Stockholms Stad

Stadsbyggnadskontorets hemsida

 

 trafikkontoret

Trafikkontoret Stockholms Stad

Trafikkontorets hemsida

 

 

 

lindengruppen

Lindéngruppen

Lindéngruppens hemsida

sll tmr svart web office

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landstings hemsida

 

veidekke final

Veidekke

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Vi är ett norskt bolag som styrs av våra kärnvärderingar profesjonell, redelig, entusiastisk och grensesprengende. Veidekke brinner för att utveckla farmtidens samhälle för dagens barn och familjer. Vi vet att nyckeln till framgång är involvering i alla led.

Veidekkes hemsida

sweco ny Sweco
Sweco är ett internationellt arkitekt- och ingenjörsföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med fokus på hållbar samhällsbyggnad. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

Swecos hemsida

 stockholmshamnar Stockholms Hamnar

Stockholms hamnars hemsida

 

 

 

handelskammaren final

Stockholms handelskammare


Stockholms handelskammares hemsida

 nackakommun logosymbol groncmyk

Nacka Kommun

I Nacka beräknas befolkningen öka med cirka 28 000 nya invånare till 2025. Stora byggprojekt och många nya människor som ska ta sig till sina jobb, skolor och fritidssysselsättningar ställer nya krav på kollektivtrafik och vägar. Nacka Kommun medverkar i Stockholm on the Move för att vi vill veta hur du ser på regionens utveckling och hur vi tillsammans skapar en attraktiv och hållbar framtid.

Nacka kommuns hemsida

 

sodertaljelogga farg liten 60 177

Södertälje Kommun
Södertälje uppstod på 600 talet som en del av dåtidens infrastruktur. Även idag är Södertälje en nod för infrastruktur/trafik. Södertälje har mycket stora sociala och ekonomiska utmaningar och vill genom att delta i ”Stockholm on the move” lyfta hur infrastruktur/trafik kan vara en del i att skapa en bättre stad/kommun för framtida generationer.

Södertälje kommuns hemsida

 

 

sei logga

Stockholm Environment Institute
Stockholm Environment Institute (SEI) är ett oberoende internationellt forskningsinstitut med inriktning på miljö- och utvecklingsfrågor. SEI erbjuder vetenskapligt stöd och analyser till beslutsfattare världen över i syfte att främja en hållbar utveckling. SEI har 180 medarbetare i sex länder med huvudkontor i Stockholm.

SEI:s hemsida

 

 
ramboll cyan

Ramböll
Ramböll är Nordens största samhällsutvecklande teknikkonsult och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. Som multidisciplinär samhällsbyggare är vår målsättning att skapa morgondagens samhälle med miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus. Att tänka på framtiden och skapa bra lösningar för våra medmänniskor är vår drivkraft.

Rambölls hemsida

 

tyrens

 


Tyréns

Stadsbyggnad och infrastruktur av hög kvalitet och med omtanke om miljön, naturen och människorna som rör sig där är en förutsättning för god samhällsutveckling. Vare sig det rör sig om tidiga planeringskeden, utredningar eller projektering har Tyréns som mål att hitta lösningar som bidrar till bättre framtida, moderna samhällen med goda livsbetingelser för alla.

Läs mer om Tyréns engagemang i Stockholm on the Move

Tyréns hemsida

ncc

NCC


NCC:s hemsida

 

 

 natur final

 

 


Naturskyddsföreningen Stockholms län

Naturskyddsföreningens hemsida

 

 sterik ny

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Eriks hemsida

brio typog regular black


BRIO

Brios hemsida

stockholm konst-sankterik logo

 

Stockholm Konst

 

 sveriges arkitekter gra


Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters hemsida

trafiksatsning stockholm logo hojden

Trafiksatsning Stockholm
Färgfabriken har ett samarbete med Trafiksatsning Stockholm, som i sin tur är ett samarbetsprojekt mellan sex viktiga aktörer för infrastrukturen Stockholms län.

Trafiksatsning Stockholms hemsida

 

granen


Granen

Granens hemsida

 varmdo ny partners

Värmdö kommun

Värmdö kommuns hemsida


nordbygg1

Nordbygg

Nordbygg arrangeras vartannat år på Stockholmsmässan och har kommit att bli Skandinaviens främsta mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. På 2012 års mässa kunde de närmare 57 000 besökarna ta del av en bransch i stark utveckling. Mängder av nya, framåtriktade lösningar, produkter, seminarier och andra aktiviteter presenterades under temat ”Hållbart byggande i världsklass” och Nordbyggs position som mötesplats för debatt och dialog i angelägna samhällsbyggnadsfrågor stärktes ytterligare. Under 2013 lanserar vi i samarbete med Svensk Byggtjänst Nordbygg Ecoforum, en tvådagars konferens om hållbart byggande.

Nordbyggs hemsida

        

              goetheinst

Goethe Institutet


Goethe Institutets hemsida

 

bartlett logotype

 

 

 

The Bartlett School of Architecture

Bartlett's hemsida

spc logga

Stockholms printcenter

Stockholm printcenters hemsida