Färgfabriken Norr


Färgfabrikens filial i Östersund, 2008–2011. Utställningar, workshops, konserter och konferenser.


Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. På Färgfabriken Norr anordnades ett tjugotal utställningar, konserter, workshops och konferenser.

Färgfabriken Norr invigdes 3 april 2008 med utställningen Teleport Färgfabriken, en labyrintisk samlingsutställning med över 80 konstnärer! I utställningen deltog såväl internationella som internationella konstnärskap, och visade en blandning av konst, arkitektur och design. Några av de medverkande var Annika Larsson, Carsten Höller, Miriam Bäckström, Nathalie Djurberg, David Lynch, Ernst Billgren, Jan Håfström, Helene Billgren, John Duncan, Ola Pehrson och Leif Elggren.

Verksamheten på Färgfabriken Norr bestod av både större internationella projekt såväl som utställningar och konferenser med lokal anknytning och förankring. Projektet Östberget – en idé undersökte exempelvis hur man med dynamisk och nyskapande arkitketur kunde levandegöra området kring Östberget.

Poster för Färgfabriken Norr efter målning av Jan Håfström

Ett urval av utställningar

Nordens u-land?

10 oktober 2010 16 januari 2011

Inte utan orsak

5 juni 2010 12 september 2010

Östberget

13 januari 2010 31 januari 2010

Levitation

9 maj 2009 6 september 2009

Fredrik Wretman

8 november 2008 29 mars 2009

Teleport Färgfabriken

2 april 2008 31 augusti 2021


Färgfabriken Norr drevs i samarbete med:

Med stöd av: