Östberget – En idé


13 januari 2010 31 januari 2010

Excercishallen, Färgfabriken Norr

Medverkande: Johan Berglund och Tom Finch, 42 Architects


Idén om Östberget på Frösön visas i denna utställning på Färgfabriken Norr, med syfte att skapa ett samtal kring bergets framtid. 


Östberget är ett berg beläget på Frösön, en ö i Storsjön, väster om sundet från Östersunds centrum sett. På Östbergets östra sluttning finns idag bland annat en slalombacke. Berget skapar en fond från centrala Stortorget, och kan ses från många viktiga platser runt om i staden. Östberget är dock, i relation till sin betydelsefulla placering, en på många sätt outnyttjad plats. Med skidåkning som den huvudsakliga aktiviteten har fokus hamnat på vinterhalvåret, och det finns på grund av detta en avsaknad av aktiviteter under sommarhalvåret. Östberget skulle kunna kan vara så mycket mer!

Vi ser möjligheter att skapa en plats för alla, utan att behöva göra stora ingrepp i den naturliga miljön. Vi har frågat oss vad dynamisk och nyskapande arkitektur skulle kunna göra för Östberget och Östersund. Berget är tänkt att stå för det nya och dynamiska och vara tillgängligt för alla. Samtidigt kan ett nytt och viktigt blickfång skapas för staden. Det moderna och framåtblickande ska samsas med lokal förankring och kontakt med historien.

”… ett känsligt tillägg av infrastruktur såsom gångvägar, belysning och väderskydd. Vi vill föra staden och berget närmare varandra ur ett psykologiskt perspektiv, och göra berget viktigare för bilden av Östersunds stad. Detta betyder inte bara att utveckla skidområdet, utan att se berget som en plats för möten, för vyer, och för dess unika fysiska närvaro i staden.” Johan Berglund, 42 Architects

Idén om Östberget visas i denna utställning på Färgfabriken Norr, med syfte att skapa ett samtal kring bergets framtid. Utställningsmaterialet består av fysiska skalmodeller med datorgenererade projektioner och en publikation med fördjupade tankar och bildmaterial. Med utställningen presenteras en idé som vi hoppas kan leda till en fruktsam dialog om hur man kan utveckla och nyttja våra offentliga platser. Projektet är ett samarbete mellan Länskulturen och Stiftelsen Färgfabriken.

”Färgfabriken Norr vill genom dessa typer av dynamiska projekt fungera som katalysator för framtida strategier, både för staden och regionen… Det här tycker jag är en bra roll för en konsthall att utifrån konsthallen som ett fritt oberoende forum även kunna vara med och skapa en förutsättningslös diskussion om funktioner och innehåll för en stad som Östersund.” – Joachim Granit, Färgfabriken

Om de medverkande

42/Architects är ett Londonbaserat arkitektkontor som grundades 2006 av svensken Johan Berglund. Kontoret är designorienterat och bygger sin verksamhet kring idén att samhället kan förbättras genom god design och bred förståelse för samtida sociala, kulturella och ekologiska behov. I projektet har Johan Berglund och Tom Finch medverkat.


Relaterat

Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. I Färgfabriken Norr visades ett tjugotal utställningar och anordnades konserter, workshops och konferenser.