Fredrik Wretman Taptim


8 november 2008 29 mars 2009

Installation
Excercishallen, Färgfabriken Norr, Östersund


Höstens utställning på Färgfabriken Norr är Taptim av Fredrik Wretman, en stor vatteninstallation som dubblerar rummet.


Taptim bygger vidare på det verk som visades på öppningsutställningen Teleport Färgfabriken tidigare i år. Det som började i liten skala har nu växt till en enorm installation. Utställningen spelar med en wretmansk dubbelhet: han öppnar rummet och stänger det. Detta genom det som har blivit Wretmans signum: vattenytan. Fredrik Wretman låter den gamla exercissalen framträda dubblerad på ett sätt som den aldrig tidigare setts. Det är storslaget, hänförande och kontemplativt.

För första gången i stor skala, återskapas på Färgfabriken Norr installationen från Barbars mytomspunna källare i Stockholm 1985. Vattenytan är inte helt stilla. Den rörs och störs av karpar som simmar under ytan. Karparnas rörelse sätter hela vattenytan i gungning och skapar på så sätt en levande projektion som visas på en stor duk längst bak i rummet.

Som ett ytterligare element i utställningen har den Berlinbaserade ljudkonstnären Robert Henke utarbetat en unik version av spåret Indigo. Ett tidlöst, ständigt föränderligt ljudlandskap ackompanjerar och förstärker installationen.

Men utställningen handlar inte enbart om rummet, ytan och det stillsamma. Det är även en kommentar till dagens konsumtion och fiskeindustrin. För att föda upp odlad rovfisk som t.ex. lax länsas havens botten på allt tänkbart och de ”fria” fiskarna blir på så sätt utan föda. Varför inte ha ekologiska fiskodlingar med växtätande fisk såsom karp? I andra delar av världen odlas fisk betydligt lugnare än här.

Diskussionen kommer också att beröras som en del i det miljölab med fokus på energi som anordnas på Färgfabriken Norr den 26 november.


Relaterat

Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. I Färgfabriken Norr visades ett tjugotal utställningar och anordnades konserter, workshops och konferenser.