Nordens u-land? – Isländs konst i kristid


10 oktober 2010 16 januari 2011

Grupputställning
Excercishallen, Färgfabriken Norr

Konstnärer: Erla S. Haraldsdóttir, The Icelandic Love Corporation, Ragnar Kjartansson, Hildur Margarétardóttir, Bjargey Ólafsdóttir, Ingvar Högni Ragnarsson, Rúrí, Magnús Sigurdarson, Hreinn J. Stephensen, Pétur Thomsen

Curator Jonatan Habib Engqvist


Färgfabriken Norr ger årets sista stora utställning med tio av Islands just nu mest intressanta konstnärer.


Nordens U-land? – Isländsk konst i kristid handlar om konstnärliga strategier, som i förlängningen berör Islands ekonomiska och sociala kris. Det utmanar och problematiserar en gängse förståelse av atlantön ur olika perspektiv, inte minst genom att leka med idéer om dess ”rena natur”. Projektet berättar en del av den komplexa historien om en av de första nationerna som kollapsade i den senaste ekonomiska krisen till följd av en kombination av nepotism och internationell bankspekulation, bland annat med anklagelser om terrorism från Centraleuropa som en bisarr följd.

Bakom den smått ironiska titeln för projektet döljer sig ett sökande efter de begrepp som kan beskriva undantagstillståndet i en postindustriell nation där idén om det ekonomiska framsteget från Utvecklingsland till Industriland har reverserats. Projektet vill även belysa användandet av ”grön teknologi” för att sälja in smutsiga industrier på oåterkalleliga kontrakt till små nationer med naturresurser.

På vernissagen den 16 oktober uppförs en ny performance av konstnärsgruppen Icelandic Love Corporation. De medverkande konstnärerna kommer också delta i ett publikt samtal söndagen den 17 oktober. En publikation med dokumentation, transkriberingar och fördjupande texter samlar projektet.

Läs gärna katalogen (endast engelska), klicka på bilden.

Relaterat

Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. I Färgfabriken Norr visades ett tjugotal utställningar och anordnades konserter, workshops och konferenser.Partners