Var är ditt Stockholm? Städer är mer än gator och byggnader, de är våra berättelser, minnen och känslor för vissa platser.

”Var är ditt Stockholm” är en undersökning av hur dessa berättelser, minnen och känslor uppstår.

Stockholmarna formar Stockholm lika mycket som Stockholm formar stockholmarna. En stad är den fysiska bakgrunden till våra vardagliga upplevelser, men eftersom en stor del av dessa erfarenheter förblir outtalade och sällan dokumenteras går de omärkta förbi i planeringsprocesserna. Istället baseras lösningar ofta på tillfälliga estetiska trender eller ekonomiska överväganden och prioriteringar hos planerare, politiker eller arkitekter. Bättre kunskap om människors vardagliga erfarenheter kan bidra till att skapa en mer inkluderande design- och planeringsprocess.

Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet) har i samarbete med Färgfabriken valt att göra subjektiv platsspecifik kunskap synlig och tillgänglig för planeringsprocessen.  ”Var är ditt Stockholm?” är ett online-verktyg tillgängligt för vem som helst, var som helst, när som helst –  för att ge röst åt din upplevelse av Stockholm. Vi tror att planeringen av en stad måste bygga på medborgarnas vardagliga erfarenheter av platser. Med ”Var är ditt Stockholm?” vill vi ge stockholmarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i Stockholm, och på så sätt påverka stadens framtid.

Följ projektet på twitter: @varardittsthlm

Resultaten som samlas via webbplatsen www.varardittstockholm.se går att ta del av på utställningen ”Experiment Stockholm” på Färgfabriken, 23 september – 29 november.  Delresultat av forskningsprojektet presenteras på Färgfabriken den 18 nov 2015. Insamlad data kommer att ingå i både master- och doktorandstudier vid Stockholms universitet. Det kollektiva resultatet kommer att vara allmän egendom.