Utställningen Experiment Stockholm

– visar sex nyproducerade platsspecifika konstverk samt tankeexperiment som undersöker och gestaltar olika aspekter av staden.

I Färgfabrikens utställning Experiment Stockholm vi bjuder in besökaren att experimentera för att tillsammans skapa bilder och visioner om ett framtida Stockholm. 23 september – 29 november 2015


Utställningen är uppdelad i två sektioner: den stora salen där du möter utställningen med alla dina sinnen, och de mindre projektrummen där du får en intellektuell ingång till olika fallstudier, tankeexperiment och till pågående experiment på olika platser. I mer än ett år har vi genomfört symposier och workshops på Färgfabriken, vi har haft utbyte med andra städer i världen; Beirut, Mostar, Berlin, Amsterdam och Yangon för att nämna några. Debatterna och samtalen fortsätter hela hösten, men också görandet, snickrandet, flätandet.

Experiment Stockholm är mer än en utställning, det är en pågående process och ett sammanhang med ambitionen att fungera som en katalysator för den fria, öppna diskussionen om Stockholm. I projektrummen vänder vi på begrepp och invanda idéer. Kan vi tänka oss en helt sammanflätad stad, där byggnation och natur inte är motsättningar? Kan vi bli mer effektiva genom att sakta ner? Hur skapas mångfald och variation? Bland annat får vi se en vision om ett nytt Stockholm gestaltat i projektet Demeter, av Jan Hietala och Moneo Brock Studio. Demeter är även en kritik av patriarkala strukturer i Stockholms stadslandskap och visar på det fruktbara i ett interdisciplinärt ickehierarkiskt samarbete mellan arkitekter och konstnärer. Fruktbara samarbeten mellan olika kompetenser är också grunden för Experiment Akalla, ett “maker space” som nu växer fram i tidigare outnyttjade lokaler, och i undersökningen “Var är ditt Stockholm”, ett samarbete med Stockholm Resileince Centre, där vi synliggör Stockholmarnas relation till, och subjektiva kunskap om, platser.

Konstverken i stora salen är nyproducerade, de flesta är platsspecifika och fortsätter att förändras, växa och utvecklas under utställningstiden. Ofta i samarbete med besökaren eller särskilt inbjudna gäster. Konstnärerna i Experiment Stockholm bjuder in publiken till upptäcktsfärder bortom våra vanliga rutiner.

I sitt videoverk Cykel-dérive tar sig dansaren och koreografen Anna Asplind an det landskap som sträcker sig från Liljeholmen till Haninge. Bortom innerstaden. Stadens ljud, röster och berättelser möter du i ljudverket Hidden Ecology av Osynliga Teatern (Jens Nielsen och Tomas Rajnai) som leder varje besökare på en personlig vandring genom närområdet, där dåtid och nutid vävs samman. Medan du rör dig i stadslandskapet lämnar din rörelse ett spår på den karta som ritas på golvet inne i Färgfabriken.

Luis Berríos-Negrón arbetar med fysiska förnimmelser av det mångdimensionella. Han vill manifestera en del av dessa förnimmelser genom att utöka begreppet “växthus” som en mental, kolonial, materiell och fysisk enhet. I verket Earthscore Specularium kommer han och hans familj, tillsammans med höns, ankor, fiskar och växter i ett kombinerat boende/växthus/social mötesplats att leva och ta emot gäster. Luis Berríos-Negrón praktiserar på så vis nya boendeformer och delar, tillsammans med inbjudna gäster och utställningsbesökare, idéer kring vad detta nya boende kan vara.

I Urban Weaving av Asante Arkitekter (Frida Öster och Carolina Wikström) visar en slags paviljong, som gestaltar idén om ett annat sätt för Stockholms arkitektur att växa fram, där människan får stor frihet inom givna ramar. Ramarna kan likna rumsindelningar eller tomtgränser, som här bildar en fasad som varierar i djup och detaljer. Genom workshops inspirerade av hantverkstekniker från Sverige och Tanzania bygger Asante tillsammans med andra vidare på fasaden under utställningens gång.

Maretopia är ett konstnärligt kollektiv initierat av Jens Evaldsson, med visionen att skapa en flytande kultur- och ekoby, som nu växer fram genom olika flottar i vattnet utanför Färgfabriken. Projektet utökas allteftersom fler intresserade ansluter sig till kollektivet. Potentialen i Stockholms vatten prövas både idémässigt, juridiskt, estetiskt och praktiskt.

Ljusdesignern Svante Petterson jobbar inte bara med ljus och färgers betydelse. Hans verk Color Trip bildar bokstavligt talat en passage mellan utställningens två avdelningar, men handlar också om friheten att i en stad formas som människa. 

I den stora salen finns också Experiment Stockholms nav: workshopområdet. Här kan barn och unga, pensionärer och yrkesverksamma arbeta med olika frågor kring Stockholmsregionens framtid. Resultaten kommer att läggas till utställningen under tiden den pågår. Stockholm ska växa nerifrån och upp.

KONSTNÄRER

Luis Berríos-Negrón har arbetat med fysiska förnimmelser av det mångdimensionella. Han vill manifestera en del av dessa förnimmelser genom att utöka begreppet “växthus” som en mental, kolonial, materiell och fysisk enhet. För Experiment Stockholm har Luis fått i uppdrag att realisera verket Earthscore Specularium. Som en uppföljning till Nonsphere serien och som ett försök att återkomma till ett oavslutat samtal med den bortgångne, amerikanska konstnären Paul Ryan, kommer han och hans familj att leva i och ta emot gäster i utställningen, där man praktiserar och delar ideér kring alternativa boendeformer.

Björn Oliviusson och Luis Berrríos-Negrón framför växthuset med Aquaponic odlingsteknik i Berga.

Maretopia är ett kollektiv som har initierats av den Liljeholmenbaserade konstnären Jens Evaldsson. Maretopia undersöker den potential som finns hos Stockholms vatten. Idén är att skapa en flytande kultur- och ekoby på flottar som ligger för ankar utanför Färgfabriken. Den första flotten byggdes av material som blev över efter Färgfabrikens förra stadsutvecklingsutställning Stockholm on the Move.  Flottarna byggdes av studenter från IA1 inrednings arkitektur på Konstfack.

Sjösättningen av Maretopia-flottarna utanför Färgfabriken på Lövholmen.

Anna Asplind är dansare och koreograf. I sitt videoverk tar hon sig an det stadslandskap som sträcker sig från Liljeholmen till Haninge. Bortom innerstaden. I ett landskap organiserat kring bilen rör hon sig till fots, med cykel eller kollektivt. Under Experiment Stockholm organiserar hon också cykel-dérives, där deltagarna slumpmässigt låter sig driva fram genom stadslandskapet för att upptäcka oanade sidor.

Foto: Anna Asplind

Asante arkitekter är ett ungt arkitektkontor som på uppdrag av Färgfabriken ritat vad som kan beskrivas som idén om en ny hustypologi. Urbana hus som byggs billigt i trä och kanske i tyg, det femte byggmaterialet. Ett sätt att planera och bygga som öppnar upp för helt andra aktörer att få bygga, som kan skapa en finkornig social mix: Urban Mångfald.

Osynliga teatern består av Tomas Rajnai och Jens Nielsen, som skapar interdisciplinära föreställningar och filmiska upplevelser genom ljud, där publiken bjuds in att bli en del av berättelsen och koreografin. I verket Hidden Ecology undersöker de hur det skulle se ut om en karta förändrades efter behov och rörelsemönster. De utgår från tanken att den arkitektoniska omgivningen befinner sig i dåtid medan förhållandet mellan människa och arkitektur uppstår i nutid. Användandet av detta rum befinner sig i konstant förändring beroende på vem som besöker det. Genom att utforska staden utifrån icke-givna mönster öppnar vi för möjligheten att skapa nya stigar att kartlägga och historier som utspelar sig där, där besökaren blir en del av handlingen.

Svante Pettersson deltar i Experiment Stockholm med verket Color Trip, en ljuspassage där vi liksom i staden formas och påverkas av det fysiska rummet. Svante Petterson är ljusdesigner erkänd både i Sverige och internationellt och tidigare i år kom han ut med boken SEE THE LIGHT där han delar med sig av sin filosofi kring ljus.