Experiment Stockholm

Experiment Stockholm undersöker och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Vilka bilder och nya berättelser om ett framtida Stockholm kan vi skapa tillsammans? Det räcker kanske inte med att finjustera – vi måste skapa visioner och våga experimentera! Både i den stora och den lilla skalan. Experiment Stockholm är ett laboratorium där många aktörer kan mötas i en experimentell miljö, genom utställning, debatter och seminarier.


Vad menar vi med experiment?

Vad menar vi med experiment? Jo, att på ett lekfullt sätt med ett visst allvar sätta fart på en diskussion om hur och på vilket sätt ett Stockholm skulle kunna bli exempel för nytänkande i en liten och stor skala. För att lyckas med det behöver man pröva sig fram och ge utrymme för idéer och initiativ.

Curatorstext
av Joachim Granit, Kreativ ledare på FärgfabrikenTeman

Experiment Stockholm vill ge möjlighet att hitta nya sätt att tänka och agera både för den som är del av det professionella planeringssystemet och alla som bryr sig om Stockholms framtid.

Vi ser de stora utmaningarna, men vi ser också att de ingår i ett komplext system. Under två år har vi undersökt olika frågeställningar och identifierat nio olika teman. Vilka relationer och samband finns?

Stad, förort, landsbygd

Interaktion och integration

Noder och hubar

”Bigfoot”

Dialog är inte monolog

Informella metoder

Varierat byggande, varierande funktioner

Bortom bilnormen

Att planera för det oplanerade


Dokumentation


Fördjupande texter

The Self-Building City and Urban Resilience
av Jan Rydén
Some Thoughts on Dromology and Urban Techno Topology
av Helena Björnesjö
Spårtrafiknorm

Ersätt parkeringsnorm med en spårtrafiknorm och hållplats inom 4 minuters gångavstånd från bostaden.


I media

Dagens Nyheter 22 okt 2015, ”Experiment Stockholm på Färgfabriken, Liljeholmen”. Läs artikeln här.

Dagens Nyheter 2 okt 2015, ”Familjen flyttade in i ett växthus på Färgfabriken”. Läs artikeln här.


Partners

Experiment Stockholm görs möjligt genom fruktbara samarbeten och idéutbyte med en rad partners som på olika sätt är relaterade till Stockhoms framtid. Från idé till verklighet finns det många betydelsefulla kommuner, företag och organisationersom bidrar med sina resurser.

Arkitekter utan gränser, Brostaden, Ekologigruppen, Energimyndigheten, Goethe Institut, Haninge kommun, Nederländska ambassaden, Huddinge kommun, Knivsta kommun, Movium, Mälardalsrådet, Nacka kommun, Naturvårdsverket, Nordbygg, Nordregio, Philips, Ramböll, Riksbyggen, Separett, Stockholm Resilience Center, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Sveriges Arkitekter, Sveriges Träbyggnadskansli, Sweco, Södermalms Trä, Södertälje kommun, Totally Stockholm, Vasakronan