Maretopia – en vision om ett framtida flytande ekologiskt kulturhus på Stockholms vatten.


Maretopia är ett kollektiv som har initierats av den Liljeholmenbaserade konstnären Jens Evaldsson. Maretopia undersöker den potential som finns hos Stockholms vatten. Idén är att skapa en flytande kultur- och ekoby på flottar som ligger för ankar utanför Färgfabriken. Den första flotten byggdes av material som blev över efter Färgfabrikens förra stadsutvecklingsutställning Stockholm on the Move.


GENOMFÖRT PROGRAM

Det konstnärliga programmet som Maretopia erbjuder under Experiment Stockholm består av enstaka dagsevenemang på vattnet. Som vatten reflekterar ljus kommer också utomhusevenemangen att visualiseras och kontextualiseras inomhus på Färgfabriken. Curator för programmet är Kristina Lindemann.Onsdag 23 september, ca. kl. 18.30 Era Isabel Serander och Sara Hedberg
Performance: Rituell Invigning av Maretopia

Lördag 17 oktober kl 16.00–17.30: Love Enqvist presenterar pågående projekt
Love Enqvist har vid flera tillfällen använt sig av vattnet och egna personliga minnen som en utgångspunkt i sitt konstnärliga arbete, vilket tog honom från Stockholm till Istanbul i en kajak, till världens ände och ett försvinnande språk såsom till en man som rest over oceanen med en flotte och varit nära döden.

På lördag, kommer Love bjuda in till en performativ skymningsresa, en fysisk och psykologisk avdrift som passerar förbi fragment av språk och minne, rörelse och försvinnande, resa och dokumentation. Livet är förändring och resan ämnar främja en tankeprocess kring en berättelses ursprung och destination.

Lördag 24 oktober kl 14.00: Konsthall323 i ett samtal om rörlighet, grannskap och närhet till vatten.
Vi träffas utanför Färgfabriken och kommer röra oss mellan Färgfabriken, Maretopia och Konsthall 323, längd ca. 2 timmar.

Den 24 oktober är Konsthall 323 på plats vid/på/hos Maretopia. Konsthall 323 är en konstinstitution i en bil, verksam sedan 2010 på platser som nås med bil. Konsthallen drivs av Frida Krohn och Ylva Trapp.

Sedan 2014 bedrivs Konsthall323s verksamhet framför allt i Saltsjöbaden, där det finns mycket att upptäcka för samtidskonstens kritiska blick; arbetsmarknadskonflikter, konstnärsmyter, kapitalistdrömmar och dödsångest. Här finns Xets målade garderobsdörr, Grünewalds enorma ateljédörr, blanka BMWar, solbrynta vita hudar, solglitter och iskristaller. De har träffat skrinnare, hotellpersonal, slottshusägare, fackföreningsekonomer, konsthallschefer och lösgående hundar. De har lärt sig om jazzgossar, stridsåtgärder, akvarellmåleri, gröthem, kapitalisthistoria och hudteknologi.

Denna lördag kan ni lyssna på ljudverk därifrån; betraktelser av ett samhälle vid vatten som karakteriseras av ordning, trygghet, tomhet, storslagna byggnader och berättelser och där Konsthall323 ser stor utvecklingspotential. Samtalet kommer även kretsa kring frågan vad som händer när en konsthall inte är verksam i fasta lokaler och hur Saltsjöbaden har påverkat konsthallens program. 

Vi möts kl. 16.00 vid Gröndals båtklubb för en resa, där vi glömmer kylan i 1,5 timmar och lär känna mer av Love Enqvists arbete. Tänk på att ha på er passande utomhuskläder (mössa, halsduk, vantar, varma strumpor). Ta gärna med egen filt om ni kan. Det är begränsad antal platser, för garanterad plats får ni gärna OSA till maretopia.org@gmail.com senast fredag kl. 15.00.

Onsdag 28 oktober 2015 kl 13: Art Lab Gnesta – Swamp Storytelling
Konstnären Signe Johannessen och curatorn Caroline Malmström har de senaste åren samarbetat i en rad projekt, både inom och utanför den konstnärliga verksamheten Art Lab Gnesta.

På Maretopia presenterar de sitt arbete med Swamp Storytelling, ett arbete som utgår från träsket som en symbol för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga.

Projektet började som ett utbyte med den marinbiologiska forskningsstationen ANET (The Andaman and Nicobar Islands Environmental Team) i Indien. De ville kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring miljöfrågor, och samtidigt undersöka hur konst kan fungera som kunskapsförmedlare för ny forskning. I utbytet har konstnärer bjudits in till nära dialog med forskare och tjänstemän för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö, klimatutmaningar och katastrofhantering.

Som en del av Maretopia kopplar de ihop indiska och svenska träsk med Liljeholmsvikens vatten, och öppnar upp för ett samtal om vad vi kan lära oss av träsket. Samtalet bygger också på en workshop som Signe och Caroline gjorde med Konstfacks textilstudenter i åk 2 och 3 i skogen utanför Gnesta, varpå studenterna skrev varsin fabel som ett konstnärligt statement.

Lördag 31 oktober 2015 kl 14: Jonas Esteban Isfält – Skanna territorium: Om glitch, green screen och akvarellmåleri 
Vi träffas utanför Färgfabrikens entré, längd ca. 2 timmar.

På lördag, den 31 oktober, bjuder fotograf Jonas Esteban Isfält in till Maretopia för en presentation av sitt pågående arbete med ämnena glitch, green screen och akvarellmåleri i romantiken. Romantiken har associerats med uppkomsten av ett specifikt sätt att prata och tänka kring ekologi och nationell identitet. Presentationen kommer bl.a. ta upp varför det idag återigen kan vara intressant att förhålla sig till dessa idéer.

En bärbar handhållen skanner används vanligtvis för att digitalisera enstaka rader text genom att röra skannern över en yta där texten befinner sig. Istället för att skanna text, skannar Isfält andra ytor omkring oss. Man kan kalla det för att ta prover från en viss plats. I en vetenskaplig process skulle dessa prover kunna samlas, katalogiseras eller arrangeras och arkiveras baserat på en viss hypotes. I processen att överföra information från sin ursprungliga plats till den digitala sfären kan delar av information gå förlorad och materialet sätts ihop annorlunda med glapp och glitches.

Isfält är intresserad av abstraktioner och fel i den digitala fotografiska processen och dess relation till föreställningar om sanning och hur vi relaterar till och producerar ideologi. Det godtyckliga av glitchen gör inhämtning av data till en icke-vetenskaplig praktik och ifrågasätter vetenskaplig kunskapsproduktion i sig. Installationen av flaggor på Maretopia kan förstås som ett tecken på en möjlig förskjutning av vår syn på territorialitet. Gjorda av chroma key green screen tyg, kan de både representera ekologirörelsen och användas som projektionsyta för vår föreställda territoriala tillhörighet. 

Torsdag 12 november 2015 kl 11: Isabel Löfgren & Peter Lang – Att uppleva platser i rörelse: Ö-A Möbius Trip & Stalker walks 

Välkommen till presentationen av ”Ö – A Möbius Trip” publikationen på Färgfabriken torsdag den 12 november, kl. 11.00. Tillsammans med Isabel Löfgren ( konstnär/skribent och forskare på KTH), en av Ö-expeditionsledarna, och Peter Lang (professor i arkitekturteori och historia på KKH och medlem i Stalkergruppen), kommer vi bege oss på en psykisk upptäcksfärd av archipelagic thinking , nordisk odysseemytologi och tankar kring resande, derive, nomadism och heterotopiska platser.

Publikationen ”Ö – A Möbius Trip” dokumenterar en serie utforskande resor som hade målet att hitta en mystisk ö i Stockholms skärgård av en grupp internationella konstnärer. Peter Lang har varit medlem i den Rom-baserade ”urban arts” forskningsgruppen Stalker sedan 1997. Medan det finns många skillnader kring hur och varför de respektive utforskande praktikerna ägde rum, finns det också tydliga länkar som t.ex. fascinationen för Homers Odyssee och den grundläggande frågan vilken sorts insikt resorna tillåter när tids och platsangivelser mellan nu och någon annanstans, här och då blandas.

Efter en kort introduktion till Ö resorna och Stalkers derivé kommer Isabel Löfgren framföra några avsnitt från boken där mytomspunna öar tillåter läsaren att träffa det okända i ett alternativt och expanderat universum. Efter läsningen får vi pröva några fantastiska delar av menyn som skapades specifikt till resorna och som utförligt illustreras i boken till ljuden av Radio Ö som var en pirat radio station som sattes upp våren 2014, vars inspelning som var specifikt komponerad för detta tillfälle presenteras som en CD tillsammans med publikationen.

Carl-Oskar Linné 
En resa på vattnet som handlar om kvadratmeterpriset på land

Cecilia Tjärnberg 
Workshop Flytande Våtmark


OM MARETOPIA
Den 5 juni sjösattes de fyra första flottarna i Gröndals hamn mittemot Färgfabriken. Flottarna byggdes under kursen Floating Utopias på Konstfack av studenter från Inredningsarkitektur & Möbeldesign, som under fem veckor undersökte temat genom en rad föreläsningar, workshop och samtal under ledning av Sergio Montero Bravo, Rochus Urban Hinkel och Jens Evaldsson.  


Maretopia är till för alla. För den som ville fanns det möjlighet att låna en trampbåt och på egen hand besöka flottarna.

Du kan själv bli en del av Maretopia genom att gå med i kollektivet; anmäl dig här. Du kan även följa projektet på Facebook och Instagram.


Maretopia är en vidareutveckling av det kollaktiva konstprojektet Mare Liberum (2013) som initierades av: Marja Knape, Santiago Mostyn, Lisa Gideonsson, Gustaf Londré, Jens Evaldsson, Andy McDavitt och Heather Jones.

Följande studenter från IA1 inrednings arkitektur på Konstfack deltog i kursen Floating Utopias och byggde flottarna: Anton Normark, Cassandra Lorca Macchiavelli, Cecilia Tjärnberg, David Lundberg, Elias Båth, Elin Östling, Elisa Hedin, Emma Strömberg, Frida Wallin, Helena Winberg, Malin Bosdotter, Marcus Badman, Martin Thübeck, Revaz Berdzenishvili, Sandra Meurman och Vilde Lee Stampe.

Projektet genomförs i samarbete med: Sergio Montero Bravo, Rochus Urban Hinkel, Konstfack Interior Architecture & Furniture Design, Peter Lang, Kungl. Konsthögskolan Royal Institute of Art, Jan Rydén ”Experiment Stockholm”Färgfabriken, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Curator Sara Sarah Guarino Florén, Designer Sara Reinholtz, Curator Kristina Lindemann.

Tack dessutom till: Briggs & Stratton, Jackon AB, Erik Sjödin, Fernando Caceres samt många andra konstnärer, forskare, arkitekter.