Vårens utställningar på Färgfabriken visar världen ur nya perspektiv 

Färgfabrikens vårprogram bjuder på starka upplevelser och konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige. I Stora salen får besökarna ta del av konst som handlar om alltifrån det mest konkreta som hur vi uppfattar en färg, till hur landskap och människors liv påverkas genom jakten på råvaror till den gröna energiomställningen. Samtidigt pågår Open Studio i projektrummen där publiken kan möta konstnärer och kreatörer mitt i den konstnärliga processen. I maj är  Färgfabriken är även värd för en del av Konstfacks vårutställning.

I vårens stora utställning El Sur – Extractive Narratives exponeras skuggsidan av den gröna energiomställningen. Utifrån teman som vatten, olja och litium gestaltar latinamerikanska konstnärer konsekvenserna för människor, djur och landskap i den pågående rovdriften på naturtillgångar i länder som Chile, Argentina, Venezuela och Mexico. Det blir ett rikt urval av video, foto, installation med mera av framstående konstnärskap som inte tidigare visats i Sverige. El Sur har vernissage i Stora salen den 13 april och visas till 16 juni. 

Konstvåren inleds den 3 februari till 17 mars, då 2024 års mottagare av Beckers konstnärsstipendium Joakim Sandqvist visar både tidigare och nyproducerade verk. Sandqvist arbetar i ett brett urval av medier och undersöker teman som den postindustriella världen i relation till historien och hur lokala förhållanden påverkas av globala förändringar. Materialet och dess historia är centralt i hans konstnärskap. Det är första gången som flertalet av Sandqvists verk visas tillsammans. 

Till Färgfabrikens Open Studio bjuder Färgfabriken in konstnärer, arkitekter och andra kreatörer att ta över ett eller två projektrum för att utforska en idé under en period innan den tagit sin slutgiltiga form. Under våren 2024 har Färgfabriken bjudit in konstnärerna Jenny Berntsson och Jelena Rundqvist ( 15 januari–17 mars), som utforskar lekmiljöer och hur barn kan involveras i hur de formges. Den 2 april–12 maj flyttar duon Iconoclasistas (Julia Risler och Pablo Ares) från Argentina in i samband med utställningen El Sur. Vårens Open Studio avslutas sedan med Kibandu Pello-Esso 28 maj–20 juni, som har master i rumslig gestaltning från Konstfack. Han kommer att ta in platsen Lövholmen i sitt utforskande. 

Vid sidan av utställningarna bjuder Färgfabriken på en rad program med allt från barncirkus till föreläsningar. Vårens hela programverksamhet offentliggörs den 18 januari.

Bilder: Stillbild ur videoverket Sonnet of Vermin av Naomi Rincón-Gallardo; Stillbild ur videoverket Kowkülen av Seba Calfuqueo, porträtt av Joakim Sandqvist av Carl-Oskar Jonsson.