Joakim Sandqvist får Beckers konstnärsstipendium 2024

Färgfabriken gratulerar Joakim Sandqvist som tilldelats Beckers konstnärsstipendium 2024! Förutom en summa om 200 000 kronor innebär stipendiet en utställning i Färgfabrikens stora sal samt på KKAM – Höganäs.

Joakim Sandqvist utexaminerades från Konsthögkolan i Malmö 2018 och har även studerat vid Slade School of Fine Arts i London samt vid Maumaus Independent Study Program i Lissabon. Närmast har han visat utställningen Just in Time på Galleri Ping-Pong i hemstaden Malmö.

Hur känns det att vara årets Beckersstipendiat och hur ska du använda medlen? 

Det känns jätteroligt! Jag kommer att investera stipendiepengarna i framtida konstnärliga projekt.

Vad handlar din konstnärliga praktik om?

Det är inte helt enkelt att svara på, eftersom att ständigt omformulera det jag gör är en viktig del av min process. Men man kan säga att allt handlar om hur vi ser saker. Alltifrån det mest konkreta, som hur vi uppfattar färg, till hur vi tar in något utifrån vår kulturella kontext.

Generellt är Joakim Sandqvist intresserad av den postindustriella världen i relation till historien och hur lokala förhållanden påverkas av globala förändringar. Relationen mellan det analoga och digitala är något annat han undersöker, liksom hur teknologin påverkar vårt seende.

Ingången till konsten hittade han via filosofin och ett kunskapsteoretiskt angreppssätt är genomgående i hans verksamhet. Men istället för att bli forskare i filosofi, lockades han av de möjligheter som konsten ger:

”Konsten ger utrymme för en större komplexitet, man kommer åt något som man inte gör någon annanstans.”

 Hur startar en konstnärlig process hos dig?

Ofta börjar det i ett möte mellan ett material och ett meningssammanhang; historiskt, kulturellt eller språkligt. Ofta något vardagligt som när man tittar närmre öppnar upp en historia och en frågeställning. Det kan vara vyn från ett tågfönster, stenar på en strand eller en papperslapp i min ficka.

Vilka medier arbetar du i?

Jag arbetar brett med olika medier, men främst har jag använt skulptur, video, foto, teckning och textil väv. Materialvalet kommer ur de idéer och sammanhang jag arbetar med. I mitt arbete är själva materialets historia ofta centralt för verket.

I verket Workers, Settlers, Hippies and Imaginary Lovers från 2018 får till exempel ett par slitna jeans reflektera hur betydelsen av ett objekt förändras och leder fram till vad som Joakim Sandqvist kallar en ”förvrängd bild”. Jeans var från början arbetskläder som användes av amerikanska nybyggare i slutet av 1800-talet. Sedan 1980-talet har jeans som är slitna från början tillverkats som en del av den kommersiella modeindustrin.

Vad kommer du att visa på Färgfabriken?

Det stora rummet gör det möjligt att visa flera av mina mer storskaliga projekt, vilket känns roligt. Jag kommer bland annat att visa ett antal videoverk, vävar, skulpturer och teckningar. Det blir ett urval av tidigare verk, men jag har också planer på att färdigställa några nya.

Läs juryns motivering och mer om Joakim Sandqvist!