Möt nabbteeri som skapat en unik installation på Färgfabriken

Installationen whatever lives bends down i Färgfabrikens stora sal har beskrivits som ”finstämd och vacker” (Konstguiden 20/10) och ”komplex, motbjudande och rolig” (Kunstkritikk 12/9). 

Möt konstnärerna Janne Nabb och Maria Teeri (nabbteeri) som i höst fyller Färgfabrikens stora sal med konst som gestaltar trädgårdens vissnade skönhet och livets förgänglighet. Allt i samarbete med de små organismerna vi ofta förbiser, växande och krypande i jordens gömslen. 

Janne Nabb och Maria Teeri började arbeta tillsammans redan 2008 vid konstakademin i Kankaanpää. Genom åren har de ställt ut flitigt och 2019 representerade de Finland i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. 

Konceptet nabbteeri som en gång började som ett skämt och lek med ord – Janne och Maria tycker det låter som en märklig bakterie – har med tiden utvecklats till en etablerad form för samarbete, ett fyrhändigt konstnärskollektiv som de föredrar att kalla sig. På så sätt representerar de en trend inom konstvärlden, en rörelse bort från egot och där delandet av upplevelser är centralt. Men att arbeta tillsammans ger framför allt många praktiska fördelar: 

Det finns alltid någon att presentera sina idéer för eller påbörja en diskussion med. Och fyra, istället för två händer, som kan genomföra det vi vill göra. 

nabbteeri beskriver sig själva som hantverkare, som människor som utforskar och tänker med händerna och använder sin kropp på olika sätt. Genom åren har de förfinat och utvecklat ett arbetssätt som etablerades redan under studieperioden. De kallar det asätandeoch handlar i praktiken om att rota runt bland spillmaterial, skräp, spår från människor och djur, att ta vara på sådant som andra förkastat eller slängt.

Det var något alla gjorde på konstskolan. Vi hade inte så mycket resurser och det var en kul utmaning. Sedan har vi bara fortsatt så. 

I sökandet efter intressant material behöver konstnären vara närvarande i stunden, använda en annan blick än till vardags. Janne beskriver det som att han går in i ett ”nabbteeri-mindset”. Vad det är som fångar uppmärksamheten är inte alltid lätt att förklara, men Maria uttrycker det som att vissa objekt är ”vibrerande” och har en märklig närvaro som talar till en. Det pågående samlandet har fyllt en hel lada på gården hemma och två studior, men inför en utställning arbetar nabbteeri lika gärna med material som finns på platsen:

Det blir som en utmaning eller lek för oss. Vi gillar elementet av överraskning, att inte på förväg veta vad som väntar. 

I augusti skapade nabbteeri under några veckor en installation på tema trädgård i Färgfabrikens stora sal. Utställningen är deras första separatutställning i Sverige och har fått titeln whatever lives bends down, ett fragment från den amerikanska poeten Joyelle Mc Sweeney. Från Mc Sweeny har nabbteeri hämtat begreppet necropastoral, ”en mötesplats för poeten och döden” som beskriver människan som instängd i en hårt industrialiserad och konsumtionsinriktad tillvaro. Något som nabbteeri kan relatera till: 

Vårt arbete med trädgårdtemat började i det personliga. Vår egen trädgård på den finska landsbygden är omgiven av ett landskap präglat av industriell odling, vägar med tung trafik och lukten av bränd torv.

Upplevelsen av att vara människa i en tid med klimatkris och massutplåning av arter är ett återkommande tema i nabbteeris konstnärskap. Det finns en också strävan att komma bort från synen på människan som alltings mitt. Istället låter nabbteeri småkrypen träda fram i ljuset. De som vi sällan ser och när vi upptäcker dem helst vill bekämpa: skalbaggar, myror, maskar och spindlar. 

Vi tycker att dessa djur är underskattade och diskriminerade. De finns så många arter som håller på att dö ut, vi bör uppskatta dem innan de försvinner. 

Det är nu tio år sedan Janne och Maria flyttade ut från staden. Att bo på landet med egen trädgård har gjort att årstidsväxlingarna framträtt tydligare och väckt en fascination för kretsloppet. Framför allt är de intresserade av den dolda delen, det man vanligtvis inte uppmärksammar i ekosystemet. Istället för trädgården i full blom och drillande fågelsång, vill de utforska en annan sida. 

Att vi öppnar vår utställning i augusti, startpunkten för den mörkare säsongen,  gör det också naturligt att visa den vissnande, döende trädgården.

Inför installationen har de bland annat samlat mängder av vinterståndare från till exempel cikoria, solrosor och jordärtskockor för att bygga konstruktioner runt pelarna i Stora salen. De har likheter med bambu och är ett exempel på hur nabbteeri lyckas skapa konst – och skönhet – ur det oväntade. 

Litteratur och poesi är en viktig inspirationskälla och till utställningen planeras även textelement, visuell poesi i ljuslådor. Andra inslag blir animationer där dokumentärt material kombineras med överlagrade 3D-objekt, collage och små containers. Inför utställningen har nabbteeri noga undersökt Färgfabrikens stora sal: 

Våra installationer bygger alltid på en dialog mellan lokalen och materialet. Färgfabrikens lokaler och även hela området Lövholmen med sin förgiftade mark som man renat är jätteviktigt som utgångspunkt för oss.  

Det är lätt att se trädgården som en symbol för människans behov av att forma sin omgivning och natur och i trädgården finns både konstruktiva och destruktiva relationer. Därför måste kommunikationen också innehålla kontroverser, förklarar nabbteeri:

Till syvende och sist handlar all vår konst om hur det känns att vara människa i den här världen. 

Kärnan i den konstnärliga processen är, enligt nabbteeri, att finna sätt att leva som är mindre destruktiva. De tror att trädgården som koncept och plats kan hjälpa människor i den riktningen: 

Trädgården kan vara en plats som kan få människor att lära sig att samarbeta med sina småkryp till grannar och att lära sig mer om biodiversitet och naturliga processer.

nabbteeri betraktar sig dock inte som klimataktivister eller förebilder:

Det är klart att vi vill att vår utställning ska väcka tankar och idéer. Hållbarhet är viktigt för oss, men det är inte den primära drivkraften i vårt arbete. Sedan är det tveksamt om det ideala sättet att möta klimatkrisen är genom individuella insatser. Det krävs lösningar på en annan nivå. Skulle vi leva ett hållbart liv, skulle vi förmodligen behöva lämna konstvärlden och ingå i nya gemenskaper bortom den nuvarande arbetsmarknaden och konsumtionskulturen.  

Porträtt nabbteeri: Anni Teori (2023). Installationsbilder: Färgfabriken (2023).