Open Studio – Den kreativa processen möter en publik


Färgfabrikens Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Vi bjuder in olika spännande kreatörer att under en varierande tid ta över ett eller två projektrum.


Som konsthall intresserar vi oss ständigt för den kreativa processens väsen; vad erbjuder den oss? Hur uppstår den, hur fångar vi den, hur formar vi den och vad förkastas? Vi vill att dessa flyktiga processer ska kunna möta en publik, sin publik!

Under hösten 2017 bestämde vi oss för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra. I samarbete med konst- och designgruppen Very Very Gold skapades Färgfabrikens första Open Studio. Våra besökare fick komma i kontakt med Very Very Golds arsenal av idéer som formades, omformades, placerades och malplacerades för att så småningom övergå till nya idéer i rörelse.

Open Studio är ett pågående projekt i Färgfabrikens projektrum med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet. Medverkande och program uppdateras löpande.

Bild: Very Very Gold in the Open Studio 2017


Deltagare

Very Very Gold

12 oktober 2017 19 november 2017

I WAS HERE

28 mars 2018 6 april 2018

Texas University Architecture Department

8 april 2019 14 april 2019

LABLAB

22 april 2019 5 maj 2019

Elever från Urbanism Studies, KTH

13 maj 2019 19 maj 2019

Marvels & Catastrophes

23 maj 2019 2 juni 2019

Gülbeden Kulbay

3 juni 2019 16 juni 2019

BLOD(y)

21 november 2019 24 november 2019

Åsa Cederqvist

13 februari 2020 15 mars 2020

Marvels & Catastrophes

25 maj 2021 6 juni 2021

Flat Octopus

18 september 2021 17 oktober 2021

Symbiosis Erotics

21 oktober 2021 28 november 2021

Arkitekturnätverket AES

30 april 2022 19 juni 2022

Open Studio Lövholmen

15 oktober 2022 27 november 2022

Tove Kjellmark

15 oktober 2022 12 mars 2023

Jenny Berntsson och Jelena

25 januari 17 mars

MYCKET

31 augusti 29 september

Public Retreat

1 oktober 27 oktober


Kontakt

Karin Englund
karin@fargfabriken.se