Marvels & Catastrophes – Interdisciplinär konstnärsgrupp i samarbete med Lyssna och Symbiosis


25 maj 2021 6 juni 2021

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken


Representanter från gruppen Marvels & Catastrophes samarbetar med och ställer ut verk på Skellefteå Konsthall under våren 2021. Hösten 2021 ställer de ut på Virserums Konsthall inom projektet Lyssna. Hösten 2021 är bidragande till utställningen Symbiosis på Färgfabriken.


Marvels & Catastrophes är en interdisciplinär konstnärsgrupp som bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Utgångspunkten var, och förblir, enkel: det finns en mängd otillgänglig vetenskap om mänsklig handlingsfrihet och klimatförändring, som uppenbarligen inte får den typ av brett konsensus som behövs för att sammanföra mänskligheten för en gemensam sak. Marvels & Catastrophes grundades inte bara för att undersöka vetenskapen utan också för att utforska historien och hur generationsberättelser har fungerat för att binda samman befolkningar och deras kulturer.

Historien visar att vetenskap och myter alltid har samexisterat. Att övertyga världsbefolkningen att arbeta tillsammans i en sådan stor skala kräver mer än att kommunicera vetenskapen. Vi måste också uppfinna sätt att göda vår fantasi att agera tillsammans. Vår strategi är då att föreställa oss, leka med och utveckla idéer, mönster och koncept som kan lyfta oss ur det svåraste gungflyt.

Tyvärr befinner vi oss nu i det andra året av den globala pandemin av Covid19, något som framstår som det tragiska beviset för hur okontrollerad mänsklig aktivitet som kan slå tillbaka på oss själva. Och ändå fortsätter konspirationsteorier, falsk vetenskap, oreglerat kapital, dålig politik och ett chockerande svagt socialt kontrakt att undergräva kollektivt handlande. Marvels & Catastrophes, som ett arbetskollektiv, hoppas kunna motverka dessa vanligt förekommande myter och vanföreställningar med en mer kritiskt och konstruktiv uppsättning förslag som skulle kunna ge mer positiva effekter. Viruset, en symbol för hur gränserna mot de sista resterna av det vilda har överskridits av mänsklig oaktsamhet, kan också tjäna som ett slags diagram för motstånd.
/Peter Lang, medgrundare av Marvels & Catastrophes

Deltagare och verk

Ana Barata Martins (Lissabon) är bildkonstnär med säte i Stockholm vars praktik är inriktad på essä-filmer, platsspecifika installationer, textiltryck och fältforskning. Hennes arbete influeras och informeras av olika ämnen, så som postkoloniala sociala fenomen, folklore och folklig kunskap liksom herbariet som koncept och som metod för att ompröva berättelser och beteenden som romantiserar naturen.

Cristina Ferreira (Lissabon) bor och arbetar i Poznań, Polen och har en B.A i måleri från fakulteten för konst i Lissabon och M.F.A i måleri av University of Fine Arts i Poznań. Hon arbetar med temat fördrivning och förfrämligande främst genom performance, installationer och deltagandeprojekt, och har uppträtt i både teater- och museisammanhang.

I videoverket Calyx, av Cristina Ferreira  och Ana Barata Martins, utforskas skapandet och bevarandet av ett herbarium visuellt genom språket i tidigare experimentella kollagefilmer. Herbariet som praktik kan vara en kraftfull metod för att ompröva berättelser som romantiserar naturen. Detta verk hyllar de som bearbetar tvångsisolering genom att samla växter och reflektera över hur mycket de kan lära oss människor om motståndskraft.

Filmen Calyx, av Ana Barata Martins och Christina Ferreira, work in progress 2021.

Sofia Larsson är landskapsarkitekt baserad i Stockholm. Genom konstnärliga och konceptuella metoder vidgar hon sin yrkesroll för att utforska hur makt och värden materialiseras i den byggda miljön.

Demolition Desires (2020) av Sofia Larsson dyker ner i rivningens psykologi. Förutom till synes objektiva drivkrafter som bostadsbrist och fastighetsvärde är rivning föremål för mycket personliga preferenser inbäddade i planeringsprocessen. Genom kartor som visar rivningar som genomfördes mellan 1960-talet och idag i Stockholm och Skellefteå, tillsammans med en serie drömlika collage, syftar arbetet till att utforska de olika känslor, idéer och värderingar som motiverar dessa handlingar, samt att visa deras konsekvenser.

Vesna Salamon är en kroatisk konstnär som är baserad i Stockholm och Zagreb, vars arbete överbryggar ämnesområdena miljövetenskap och kulturhistoria. Hon fokuserar också på miljöfrågor genom att peka på riskerna med mänsklig påverkan på naturen. Hennes objekt står i relation till samtida frågor som rör till exempel föroreningar, konsumtion och antropocen och visar både mänsklighetens styrka och bräcklighet.

I Phantom Pain porträtterar Vesna Salamon staden Zagreb och visar dess komplicerade infrastrukturlager och det omgivande samhällets tillstånd, skärvor av det kollektiva som inte blir mer än bara sprickor och ruiner utsatta för kollisioner och naturliga impulser som ligger utanför mänsklig kontroll. 

Vesna Salamon: Phantom Pain (2020), installatioonsfoto. Neon, tegelstenar, fotoprojektion, styrofoam, sand, pigment

Åsa Agerstam är en designer och inredningsarkitekt baserad i Stockholm. Agerstam ser sina verk som objekt med sin egen dramaturgi. Hon arbetar ofta med tankesystem eller grupper av objekt snarare än inom singulariteter och har en pågående kärleksaffär med materialitet.

I verket ”Thank you for any comfort you have to offer” behandlar Åsa Agerstam sin egen erfarenhet av att den egna kroppen är invaderad och i behov av tröst. Under en läkeprocess återkom tankar om skärande och stygn, och ett researcharbete tog sin början. För att hantera tankarna studerade hon anatomiska bilder på hud och tittade på Youtube tutorials där olika suturtekniker demonstrerades. Att göra likadant, sy stygn och knyta knutar blev en hantverksritual och ett sätt att stå ut.

Andres Villarreal är en svensk-colombiansk konstnär, filmskapare och författare som bor och arbetar mellan Stockholm och Berlin. Villarreals praxis utforskar ofta förhållandet mellan representation och produktion av verkligheten, och behandlar frågor som rör tid, berättelse och minne. Hans verk tar form som film, fotografi, installation och text och verkar ofta i gränslandet mellan fakta och fiktion.

Konstverket bygger på kontrasterna som uppstår mellan banaliteten i lugnet på tomma gator och nyhetsrapporterna om den pågående covid-pandemin, men även det plötsliga utbrottet av Black Lives Matter-protester och ockupationer. Dessa kontrasterandne budskap och bilder, i kombination med förbryllade rektioner från familj och vänner utomlands som bevittnat händelserna via media på avstånd, visar på det oroliga förhållandet mellan staden i kris och en fördjupad känsla av melankoli och undergång som en form av upplevd tragedi. Arbetet betonar både vikten av levda subjektiva upplevelser och hårda objektiva fakta.

Andres Villareal har också gjort denna film tillsammans med Peter Lang, grundare av Marvels & Catastrophes-gruppen.

Jérôme Malpel / Iris Lacoudre / Grégoire Deberdt / Antoine Plouzen Morvan, tre arkitekter och en filmskapare som träffas för att utforska arkitekturens berättelser. De bildade ett konstnärligt kollektiv i Paris efter att ha studerat och arbetat i olika länder (Japan, Indien, Brasilien, Argentina, Sverige). Genom att kombinera praxis med arkitektur och dokumentärt filmskapande visar gruppen hur våra liv formar de utrymmen vi lever i.

Detta arbete började som ett forskningsprojekt hemmiljöer i staden Cergy-Pontoise och den lantliga parken Vexin utanför Paris. Intervjuer gjordes med människor som observerade sin omgivning genom fönstren i sina hem. När covid-19-pandemin slog till under våren 2020 tog arbetet en ny vändning. Hur ser vi världen ut från samma statiska punkt när vi är fast i inomhus? Hur blir fönstret bebott? Intervjuerna väcker frågor kring hur man kan reflektera över svåra tider för att hitta alternativa perspektiv inför kommande pandemier och katastrofer. Windows blir också en tidskapsel från ett speciellt, orörligt, ögonblick i våra liv.

Bo Pilo är en inredningsarkitekt baserad i Stockholm. Pilo tog sin magisterexamen i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack i Stockholm 2014. Tillsammans med arkitekten Gerda Persson grundade Pilo arkitektkontoret Persson Pilo Arkitektkontor 2020.

I Tusen miljarder nya träd utforskar Bo Pilo fantastiken i landskapsbilders språk och dess förhållande till hemmets vardagsliv. Genom att dra paralleller mellan åren 2020 och 2021 – en period av upprepad själviakttagelse och en tilltagande förekomst av landskapsbilder i både kulturen och reklamen, med två tondikter från tidigt 1900-tal: Sinfonia Domestica (1903) och den efterföljande Eine Alpensinfonie (1915) av Richard Strauss skapar Bo en visuell och musikalisk tidslinje som beskriver det senaste året men också ett dödläge i krisens bildspråk.

Tusen miljarder nya träd, pågående arbete 2021

Gerda Persson är arkitekt, bor och arbetar i Stockholm. För Marvels and Catastrophes undersöker Persson det gamla industriområdet Lövholmen, en bit mark som berättar en historia om den massiva och ständiga mänskliga aktiviteten att omforma vår miljö.

Gröndalsträdgårdens historiska museum av Gerda Persson är ett tillfälligt museum som berättar historien om en plats under 220 år. Tid och rum är nerskalade och perioden 1800-2021 utspelar sig i modellen mellan 15:e maj och 6:e juni 2021. En dag i modellen motsvarar tio år i verkligheten och en cm i modellen motsvarar 365 cm i verkligheten.

Gröndalsträdgårdens historiska museum av Gerda Persson, 2021

Florence Taché är arkitekt, baserad i Paris. Hennes arbete undersöker möjliga friktioner mellan arkitektur och nutida miljörelaterade osäkerhet. Aktuell forskning undersöker hur skiftande paradigmer och berättelser i vårt förhållande till naturen ifrågasätter hur vi utformar och bor i våra byggda miljöer.

Under lockdown tvingades ett alternativt perspektiv fram som vi som människor nästan helt har tappat ur sikte, det vill säga djurvärlden som bebor de utrymmen som nyligen till synes var ägnade åt endast mänskliga aktiviteter. Hänvisade till att vistas inom hemmets väggar har människor gjort den chockerande upptäckten att vår värld också är djurens värld. När restriktionerna upphör vill vi fortfarande höra fågelsång. Hur får pandemier och andra katastrofer oss att omvärdera förståelsen av oss själva – inte som unika varelser utan som en förening av otaliga medvetanden?

Gustav Karlsson är planeringsarkitekt med bas i Stockholm. Han är grundaren av Scapeous arkitekter, en studio för fysisk planering som utforskar hur rumsliga gränszoner och övergångar upplevs.

Alexander Paulsson är baserad i Malmö, Sverige och undervisar och skriver om politisk ekonomi, miljöpolitik samt om hur vetenskap och teknik skapas och framställs och vilka konsekvenser det får. Paulsson är utbildad inom historia, politik och näringsliv och kombinerar studiet av stadsmiljön, administrativa system och ekologiska processer med historien om ekonomiska och politiska begrepp.

Ivö Beyond – Ön som metod (2020-2021). (Dokument, texter, bildspel, ljud och video) av Alexander Paulsson och Gustav Karlsson är ett projekt som undersöker hur en liten ö omgiven av en liten sjö i Skåne kan ses som en förlorad utopi, med egenskaper som går utöver aktuella idéer och förståelser av hur man designar ”hållbara” livsstilar. Med utgångspunkt i idén om postantropocen ger projektet en eklektisk och geologisk bild av rumsliga transformationer och utforskar på vilka sätt det är möjligt att omkoppla nuvarande planeringsideal som trots deras goda avsikter för oss närmare och närmare katastrof. Projektet försöker inleda en debatt om vad en ö är, både som en levande enhet och som idé, och vilka konsekvenser detta har för att förstå hur rumsliga förändringar är kopplade till den pågående klimatkatastrofen.


Fördjupning

Our Lives Undone
Peter Lang, Essä för Lyssna-projektet


Relaterat

Marvels & Catastrophes höll worskhopen The Lexicon of Marvels and Catastrophes på Färgfabriken 2019.

Samma år bjöds de in till Färgfabrikens Open Studio-program med projektet Renewal & Metamorphoses.

2020 blev de inbjudna som deltagare i projektet Lyssna, där de förutom att bidra med sina egna verk till projektet arrangerade de denna Open Studio på Färgfabriken 2021.

Gruppen har även bidragit med tankar till Symbios-projektet.


Med stöd från