Tove Kjellmarks utställning förlängs – Återkommer 19 januari–12 mars 2023

Intresset för konstnären och skulptören Tove Kjellmarks separatutställning Hästen, roboten och det omätbara har varit stort med ett högt publiktryck. Färgfabriken har därför beslutat att förlänga visningstiden. Utställningen stänger den 28 november som planerat, men återkommer sedan efter årsskiftet under perioden 19 januari–12 mars 2023. 

– Tove Kjellmarks verk och experimentella praktik har fascinerat och engagerat både vår konstpublik och hästälskarna, säger curator Emilia Rosenqvist. Det är därför glädjande att kunna välkomna fler besökare att upptäcka Tove Kjellmarks värld. Det faktum att konstnären flyttat delar av sin ateljé till Färgfabriken och kunnat möta publiken, har också varit ett mycket uppskattat inslag. 

Efter nyöppningen kommer besökarna fortsatt att kunna se Tove Kjellmarks installation i Färgfabrikens stora sal med skulpturer, videoverk och teckningar, och besöka hennes ateljé i projektrum 1. 

Några röster om utställningen:

Tove Kjellmark fångar själva livets rörelse.” Jonna Bornemark, filosof

Storslaget, säreget, sinnligt – och med stråk av sorg”. Birgitta Rubin i Dagens Nyheter 20/10-22

Det är en anslående och ambitiös utställning om det levandes gränser…”. Susanna Slöör i Omkonst 1/11-22

Om Hästen, roboten och det omätbara
Utställningen är sprungen ur ett konstnärligt interdisciplinärt forskningsprojekt där Tove Kjellmark samlat in data kring hästars kroppslighet och rörelser genom avancerad teknik, som motion capture, värmekamera och 3D-scanning. De digitala avtrycken har sedan översatts i en experimentell praktik som resulterat i en samling nyproducerade konstverk. Arbeten som tänjer på mätbarhetens gränser, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser. 

Bild: Utställningsvy (Tove Kjellmark, 2022). Foto: Johan Österholm.