Tove Kjellmark Hästen, roboten och det omätbara


15 oktober 27 november

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Välkommen på vernissage lördagen den 15 oktober kl 16.00-21.00! Invigning kl 17.00 med Emilia Rosenqvist, curator och Joanna Sandell, chef för Södertälje Konsthall. På plats finns även ekipaget Malin Hellstedt med hingsten Zaragateiro.

Open studio
Projektrummet, Färgfabriken
Under utställningsperioden kommer konstnären att flytta delar av sin ateljé till Färgfabrikens projektrum.


Hästen, roboten och det omätbara är titeln på höstens stora separatutställning av konstnären Tove Kjellmark. Utställningen presenterar en samling nyproducerade verk: hybrida skulpturer, videor, teckningar samt ett symbiotiskt performance i form av en sex veckor lång oavbruten rörelse där konstnären tecknar tillsammans med sina robotar. Arbeten som söker det omätbara, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. I centrum för Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen.


Allting börjar med en rörelse. En oavbruten linje träder fram i rummet under tid. Avtryck som återstår efter många analoga och digitala omvandlingar från mötet med en hästs fysiska kroppslighet. Fragment av hästens ande, spår av rörelsen som stelnat och gestaltas som fysiska ekon. Likt känslan av ett minne som långsamt vittrar sönder eller ett liv som först uppstår och sedan tynar bort och som övergår i något nytt.

Tove Kjellmark Pirouette, 2022. Foto Carl-Michael Herlöfsson

Tove Kjellmark är i grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot* för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Detta antropocentriska förhållningssätt till världen, gestaltas och utmanas genom Kjellmarks verk, som också öppnar för en annan slags natur, bortom gränser mellan människa, teknik och natur:

”In my work I search for Another Nature. A nature that refuses to accept a difference between technological and natural forces, between human life and animal life, between mechanics and organics. By doing research on precisely these issues, I want to challenge nature, creating it anew. Not out of critique but because this kind of artistic experimentation is the only way another world is revealed.”

Tove Kjellmark The Death of Simba, 2022. Foto Tove Kjellmark

Till grund för flertalet av konstverken i utställningen ligger det banbrytande konstnärliga forskningsprojekt som Tove Kjellmark drivit de tre senaste åren med stöd från Kulturbryggan. Genom olika inmätningstekniker, såsom motion capture, 3D-scanning och värmekamera har hon undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara. Ett konstnärligt praktikbaserat undersökande av potentiella nya värden och sedimentära uttryck, sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har sedan bearbetats av både konstnären och egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material, som brons och marmor, smälter samman.

Från arbetsprocessen, digital bearbetning. Foto Tove Kjellmark

Om konstnären

Tove Kjellmark (1977) är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Hennes konst karakteriseras av en ständig balansakt mellan stillhet och rörelse, och har kommit att utmana skulptörens roll i framtiden och synen på skulptur som en fast och cementerad konstform. Genom skulptur, performance, teckning och video undersöker hon sensationer av förkroppsligande, ett arbete som reflekterar över upplösningen av kroppsliga gränser i förhållande till dess omgivning. Tove Kjellmarks intresse för rörelse handlar inte bara om fysisk förflyttning eller materiell transformation, utan framför allt om den mentala rörelse som ibland uppstår inom betraktaren i mötet med hennes verk. Förutom arbetet i ateljén föreläser hon och bedriver samarbeten med människor och icke-människor i olika former.

Från arbetsprocessen, konstnären filmar hästen Simba med värmekamera. Foto Carl-Michael Herlöfsson

* Ordet robot kommer från det slaviska ordet träldom.


Relaterat

Under utställningsperioden kommer Tove Kjellmark flytta delar av sin ateljé till ett av Färgfabrikens projektrum och arbeta i Open Studio. Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Tove Kjellmark deltog i Färgfabrikens grupputställning Symbiosis hösten 2021. Här kan du läsa en intervju med Tove Kjellmark om hennes praktik och tankar kring begreppet Symbios.

Tove Kjellmarks hemsida


Kontakt

Emilia Rosenqvist, curator emilia@fargfabriken.se

Jessica Rydén, presskontakt jessica@fargfabriken.se 0735-290794


Med stöd från

Utställningen är en del av det transdisciplinära forskningsprojektet Hästen, roboten och det omätbara som genomförts med stöd från Kulturbryggan.

Externa samarbetspartners som är insatta i och deltar i forskningsprojektet: Jonna Bornemark (professor i filosofi), Elin Hernlund (veterinär SLU), Bengt Sjölén (hacker), Malin Hayden (professor i konsthistoria SU), Karin Viktorin (feministisk posthumanist), Jonatan Habib Engqvist (curator), Michael Black & Senya Polikovsky (chef för Optics & Sensing Laboratoriet på Max Planck Institutet i Tübingen), Termisk Systemteknik i Linköping som utvecklar avancerad värmekamerateknik, Martin Holmberg från Qualisys i Göteborg och deras motion-capture teknik, Carl-Michael Herlöfsson (kompositör).