Tove Kjellmark Hästen, roboten och det omätbara


19 januari 2023 12 mars 2023

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Open Studio där konstnären temporärt inhyst delar av sin ateljé
Projektrum 2, Färgfabriken


Hästen, roboten och det omätbara är titeln på Färgfabrikens stora separatutställning med konstnären Tove Kjellmark. Utställningen presenterar en samling nyproducerade verk: hybrida skulpturer, videor samt teckningar.* Arbeten som söker det omätbara, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. I centrum för Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen.

Allting börjar med en rörelse. En oavbruten linje träder fram i rummet under tid. Avtryck som återstår efter många analoga och digitala omvandlingar från mötet med en hästs fysiska kroppslighet. Fragment av hästens ande, spår av rörelsen som stelnat och gestaltas som fysiska ekon. Likt känslan av ett minne som långsamt vittrar sönder eller ett liv som först uppstår och sedan tynar bort och som övergår i något nytt.

Tove Kjellmark Pirouette, 2022. Foto: Carl-Michael Herlöfsson.

Tove Kjellmark är i grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. I Hästen, roboten och det omätbara är hästen utgångspunkt för Kjellmarks utforskande, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot** för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Detta antropocentriska förhållningssätt till världen, gestaltas och utmanas genom Kjellmarks verk, som också öppnar för en annan slags natur, bortom gränser mellan människa, teknik och natur:

”In my work I search for Another Nature. A nature that refuses to accept a difference between technological and natural forces, between human life and animal life, between mechanics and organics. By doing research on precisely these issues, I want to challenge nature, creating it anew. Not out of critique but because this kind of artistic experimentation is the only way another world is revealed.”

Stillbild ur videoverket They Shoot Horses Don’t They (2022) där konstnären gestaltar rörelsen mellan liv och död. Foto: Tove Kjellmark.

Till grund för flertalet av konstverken i utställningen ligger det banbrytande konstnärliga forskningsprojekt som Tove Kjellmark drivit de tre senaste åren med stöd från Kulturbryggan. Genom olika inmätningstekniker, såsom motion capture, 3D-scanning och värmekamera har hon undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara. Ett konstnärligt praktikbaserat undersökande av potentiella nya värden och sedimentära uttryck, sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har sedan bearbetats av både konstnären och egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material, som brons och marmor, smälter samman.

* Under höstens utställningsperiod pågick ett symbiotiskt performance i form av en sex veckor lång oavbruten rörelse där konstnären tecknade tillsammans med sina robotar. Resultatet visas under vårens utställningsperiod.

** Ordet robot kommer från det slaviska ordet träldom.

Utställningsvy. Foto: Johan Österholm.

Om konstnären

Tove Kjellmark (1977) är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Som utbildad skulptör har hon utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika medier och material och där hon kommit att utmana synen på skulptur. Arbetet är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Som verktyg använder hon ofta kroppen i kombination med avancerad teknologi. Kjellmark har därmed etablerat sig på konstscenen genom ett helt eget uttryck, ofta refererat till som ”technoanimalism”, en ny topologi där maskinen är en del av naturen. Hennes arbeten har ställts ut på bland annat Galleri Erik Nordenhake, Stockholm; Moore Contemporary, Perth; Royal Society of Sculptors, London; Marabouparken, Stockholm; Ars Electronica, Linz; transmediale, Berlin.

Från arbetsprocessen, konstnären filmar hästen Simba med värmekamera. Foto: Carl-Michael Herlöfsson.


Dokumentation

Bokrelease Tove Kjellmark The Horse, The Robot And The Immeasurable i Färgfabrikens kafé 28 oktober 2022. Samtal mellan redaktören Jonatan Habib Engqvist och två av bokens skribenter: Sinziana Ravini, konstkritiker och psykoanalytiker, och Elin Hernlund, veterinär och forskare i biomekanik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU). Foto: Carl-Michel Herlöfsson

I media

Tove Kjellmark på Färgfabriken”. Recension av Anders Olofsson, Konsten.net (2/8-23).

Att nå över mätbarhetens gränser”. Recension av Susanna Slöör, Omkonst (1/11-22).

Här är de sex bästa utställningarna just nu”. Artikel av Birgitta Rubin, Dagens Nyheter (26/10-22).

Två storslagna och säregna installationer aktuella i Stockholm”. Recension av Birgitta Rubin, Dagens Nyheter (19/10-22).

Konstnären 3D-scannade sig själv – blev skulptur”. Artikel av Ann-Linn Guillou, SVT Kulturnyheterna (19/10-22).

Varelser i rörelse”. Artikel av Pontus Dahlman i Tidningen VI okt-nr 2022.  

Tove fångar hästens väsen – och utmanar våra gränser”. Artikel av Märta Lefvert, Mitti (22/10-22). 

Hur vi förhåller oss till våra hästar speglar även resten av världen”. Artikel av Susanne Högdahl, Tidningen Ridsport (12/10-22)

Konstguiden till hösten 2022”. Artikel i Nöjesguiden (6/10-22).

Utställning med hästen i fokus förlängs”. Artikel i Hippson 22/11-22. 

”Hästkonst möter ny teknik”. Artikel i Kentaur Magasin. Nr 1/2023. 


Program

15 oktober 16.00–21.00. Vernissage. Invigning 17.00 av curator Emilia Rosenqvist och Joanna Sandell, chef för Södertälje konsthall. Lusitano-hingsten Zaragateiro och hans människa Malin Hellstedt är också med.

28 oktober, 18.00–19.00: Bokrelease för Hästen, roboten och det omätbara i Färgfabrikens café. Samtal mellan redaktören Jonatan Habib Engqvist och två av bokens författare: Sinziana Ravini, konstkritiker och psykoanalytiker, och Elin Hernlund, veterinär och forskare i biomekanik vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU). Utökade öppettider för utställningen: 16.00–20.30.

24 november 17.30–18.30 i Stora salen: Föreläsningar och samtal med inspiration från Tove Kjellmarks utställning. Med Cecilia Åsberg, professor och föreståndare för The Posthumanities Hub vid Linköpings universitet, samt Martin Olin, konsthistoriker och forskningschef vid Nationalmuseum.
Utställningen håller extra kvällsöppet i samband med evenemanget 16.00–18.30.

12 februari 16.00. Konstnärsvisning:
Tove Kjellmark berättar om utställningen och sitt konstnärskap, cirka 60 min.
Ingen föranmälan krävs. Visningen ingår i entréavgiften. Språk: Svenska

12 mars 13.00–15.00 Finissage: Ett samtal i rörelse mellan Tove Kjellmark och inbjudna gäster

Samtalet genomförs som en visning och beräknas ta drygt 60 minuter med möjlighet till efterföljande frågor.

Ingen föranmälan krävs. Ingår i entrépriset. Språk: svenska

Mer information!

Relaterat

Under utställningsperioden kommer Tove Kjellmark flytta delar av sin ateljé till ett av Färgfabrikens projektrum och arbeta i Open Studio. Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

I samband med utställningen publiceras boken The Horse, The Robot And The Immeasurable med texter av Jonna Bornemark, Elin Hernlund, Sinziana Ravini, Joanna Sandell och Karin Victorin (red. Jonatan Habib Engqvist & Tove Kjellmark, Arvinius + Orfeus Publishing). Läs mer på förlagets hemsida, Arvinius + Orfeus Publishing

Tove Kjellmark deltog i Färgfabrikens grupputställning Symbiosis hösten 2021. Här kan du läsa en intervju med Tove Kjellmark om hennes praktik och tankar kring begreppet Symbios.

Tove Kjellmarks hemsida


Med stöd från

Utställningen är en del av det transdisciplinära forskningsprojektet Hästen, roboten och det omätbara som genomförts med stöd från Kulturbryggan.

Externa samarbetspartners som är insatta i och deltar i forskningsprojektet Hästen, roboten och det omätbara: Jonna Bornemark (professor i filosofi), Elin Hernlund (veterinär SLU), Bengt Sjölén (hacker), Malin Hayden (professor i konsthistoria SU), Karin Viktorin (feministisk posthumanist), Jonatan Habib Engqvist (curator), Michael Black & Senya Polikovsky (Max Planck Institutet i Tübingen), Martin Holmberg (Qualisys, motion-capture teknik) och Carl-Michael Herlöfsson (kompositör).

Tack till Malin Hellstedt, Orionteatern, Kungl. Konsthögskolan och Herman Bergman Konstgjuteri.