Tove Kjellmark Hästen, roboten och det omätbara


15 oktober 27 november

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Open studio
Projektrummet, Färgfabriken


Hösten 2022 öppnar separatutställningen Hästen, roboten och det omätbara av konstnären Tove Kjellmark. I grunden utbildad skulptör som har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Hennes arbete är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Utställningen presenterar en samling nyproducerade verk i form av hybrida skulpturer, video, teckning samt ett symbiotiskt performance i form av en sex veckor lång oavbruten rörelse där konstnären tecknar tillsammans med sina robotar. Arbeten som söker det omätbara, ifrågasätter invanda tankemönster och reflekterar kring upplösning av kroppsliga gränser såsom rörelsen mellan liv och död.


Allting börjar med en rörelse. En oavbruten linje träder fram i rummet under tid. Avtryck som återstår efter många analoga och digitala omvandlingar från mötet med en hästs fysiska kroppslighet. Fragment av hästens ande, spår av rörelsen som stelnat och gestaltas som fysiska ekon. Likt känslan av ett minne som långsamt vittrar sönder eller ett liv som först uppstår och sedan tynar bort och som övergår i något nytt.

Från arbetsprocessen, digital bearbetning. Foto Tove Kjellmark

I centrum för Tove Kjellmarks blick och pågående undersökning står hästen, ett väsen som hon har ett djupt känslomässigt band till, liksom de egenkonstruerade robotar hon arbetar med. Hästen och människan har en lång gemensam historia där hästen fått iträda rollen som robot* för människans syften, något som aktualiseras än idag då många hästar måste prestera för att förtjäna sitt existensberättigande. Via sin konst visar Tove Kjellmark hur vårt förhållande till djur och robotar avslöjar något väsentligt om vår antropocentriska syn på världen.

”In my work I search for Another Nature. A nature that refuses to accept a difference between technological and natural forces, between human life and animal life, between mechanics and organics. By doing research on precisely these issues, I want to challenge nature, creating it anew. Not out of critique but because this kind of artistic experimentation is the only way another world is revealed.”

Tove Kjellmarks konst är en ständig balansakt mellan stillhet och rörelse. Hon är i grunden utbildad skulptör men hennes arbete har kommit att utmana skulptörens roll i framtiden och synen på skulptur som en fast och cementerad konstform. Konstnärens intresse för rörelse handlar inte bara om fysisk förflyttning eller materiell transformation utan framförallt den mentala rörelse som ibland uppstår inom betraktaren i mötet med hennes verk.

Från arbetsprocessen, digital bearbetning. Foto Tove Kjellmark

Till grund för flertalet av konstverken i utställningen ligger det banbrytande konstnärliga forskningsprojekt som konstnären drivit de senaste tre åren med stöd från Kulturbryggan. Konstnären har genom olika inmätningstekniker så som motion capture, 3D-scanning och värmekamera undersökt subtila processer i olika rörelsemönster hos människa, djur och robot i ett försök att närma sig det omätbara. Ett konstnärligt praktikbaserat undersökande av potentiella nya värden och sedimentära uttryck, sprungna ur översättningar mellan materialitet och immaterialitet genom digitala, analoga och performativa tekniker. De digitala avtrycken från mötet med hästens kroppslighet har sedan bearbetats av både konstnären och egenkonstruerade robotar till det som blivit en sorts hybrida skulpturer där ny digital teknik och traditionella material som brons och marmor smälter samman.

Om konstnären

Tove Kjellmark (1977) är född och baserad i Stockholm, Sverige. Hon är utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Kjellmark är i grunden utbildad skulptör och har utvecklat en mångfacetterad och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan medier och material. Kjellmarks arbete är både fysiskt och konceptuellt, samt placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Genom skulptur, performance, teckning och video undersöker hon sensationer av förkroppsligande, arbete som reflekterar över upplösningen av kroppsliga gränser i förhållande till dess omgivning. Förutom arbetet i ateljén föreläser hon och bedriver samarbeten med människor och icke-människor i olika former.

Från arbetsprocessen, konstnären filmar hästen Simba med värmekamera.

* Ordet robot kommer från det slaviska ordet träldom.


Relaterat

Under utställningsperioden kommer Tove Kjellmark flytta delar av sin ateljé till ett av Färgfabrikens projektrum och arbeta i Open Studio. Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Tove Kjellmark deltog i Färgfabrikens grupputställning Symbiosis hösten 2021. Här kan du läsa en intervju med Tove Kjellmark om hennes praktik och tankar kring begreppet Symbios.

Tove Kjellmarks hemsida


Kontakt

Emilia Rosenqvist


Med stöd från

Utställningen är en slutredovisning av det transdisciplinära forskningsprojektet Hästen, roboten och det omätbara som genomförts med stöd från Kulturbryggan.

Externa samarbetspartners som är insatta i och deltar i forskningsprojektet: Jonna Bornemark (professor i filosofi), Elin Hernlund (veterinär SLU), Bengt Sjölén (hacker), Malin Hayden (professor i konsthistoria SU), Karin Viktorin (feministisk posthumanist), Jonatan Habib Engqvist (curator), Michael Black & Senya Polikovsky (chef för Optics & Sensing Laboratoriet på Max Planck Institutet i Tübingen), Termisk Systemteknik i Linköping som utvecklar avancerad värmekamerateknik, Martin Holmberg från Qualisys i Göteborg och deras motion-capture teknik.