Ett samtal i rörelse – Mellan Tove Kjellmark och inbjudna gäster


12 mars 2023

Finissagesamtal, 13.00–15.00
Stora salen, Färgfabriken

Medverkande: Tove Kjellmark (konstnär), Marie Fahlin (koreograf), Linda Hinners (skulpturintendent Nationalmuseum), Sara Callahan (forskare i konsthistoria) och Louise Chatteli (grundare Sjukhushästen).

Samtalet genomförs som en visning och beräknas ta drygt 60 minuter med möjlighet till efterföljande frågor.


Som finissage för utställningen Hästen, roboten och det omätbara bjuder vi in till ett samtal i rörelse den 12 mars kl 13.00–15.00. Konstnären Tove Kjellmark har bjudit in Marie Fahlin (koreograf), Linda Hinners (skulpturintendent Nationalmuseum), Sara Callahan (forskare i konsthistoria) och Louise Chatteli (grundare Sjukhushästen) att reflektera kring varsitt verk i utställningen utifrån sina respektive spetskompetenser. I form av en organisk visning, där vi rör oss runt i utställningen parallellt med dynamiska samtal mellan konstnären, de inbjudna gästerna och publiken vill vi öppna upp till fördjupade perspektiv av Kjellmarks arbete.


Kan vi fånga rörelse i skulptur?

Tove Kjellmarks konst är en ständig balansakt mellan stillhet och rörelse. Hon är i grunden utbildad skulptör men hennes arbete har kommit att utmana skulptörens roll och synen på skulptur som en fast och cementerad konstform. Linda Hinners skulpturintendent på Nationalmuseum tillför stor kunskap i ämnet och ett historiskt perspektiv på skulpturen. 

Konstnärens intresse för rörelse handlar inte bara om fysisk förflyttning eller materiell transformation utan också den mentala rörelse som ibland uppstår inom betraktaren i mötet med hennes verk. Marie Fahlin som är verksam koreograf har en djup förståelse för kroppen i rörelse och i relation till rummet. Fahlin har även skrivit en avhandling om curatering av dressyrens koreografi. 

Kjellmarks arbeten söker också det omätbara och reflekterar kring upplösningen av kroppsliga gränser, såsom rörelsen mellan liv och död. Sara Callahan forskar för närvarande om fotografiska rörelseexperiment från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet och hur de genererar mening i samtida sammanhang. Kjellmarks utställning är ett utmärkt exempel på hur föregångare som Muybridges verk fortfarande är relevanta. 

I centrum för Tove Kjellmarks pågående undersökande står hästen som hon har ett djupt känslomässigt band till. Utställningen manar till eftertanke kring människans relation till hästen och det nära samspelet som kan uppstå två väsen emellan. Louise Chatteli har under tio års tid rehabiliterat och tränat traumatiserade hästar. Hon driver även den ideella verksamheten ”Sjukhushästen och hans vänner” där hon och hästarna möter barn som står inför sin sista tid i livet. 

Skulptur av Tove Kjellmark, 2022.

Om talarna

Marie Fahlin
Är koreograf och har skapat ett fyrtiotal verk för både scenen och konstrummet, hon har även curaterat flera projekt och festivaler i koreografi. Hon har doktorerat vid Stockholms konstnärliga högskola med ett projekt om curatering av dressyrens koreografi, vilken också resulterade i utställningen Centauring på Marabouparken 2021. Marie Fahlin bedriver nu ett treårigt forskningsprojekt, The Curative Act, finansierat av Vetenskapsrådet.

Linda Hinners
Är intendent för skulptur på Nationalmuseum. Hennes senaste forskning om kvinnliga skulptörer resulterade i utställningen Härligt att vara skulptör på Nationalmuseum 2022 samt publikationen Nordic Women Sculptors Formation Visibility Self-Creation. Hinners har tidigare arbetat som intendent och arkivarie vid Gustavianium i Uppsala och har doktorerat vid Stockholms universitet.

Sara Callahan
Är forskare vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet samt Affiliate Fellow vid ICI i Berlin Kulturlabor – Institute for Cultural Inquiry. Hennes pågående postdok-projekt undersöker hur fotografiska rörelsestudier från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet generar mening i olika kontexter från senare delen av 1800-talet till idag. Hon gav 2022 ut publikationen Art + Archive: Understanding the Archival Turn in Contemporary Art på Machester University Press.

Louise Chatteli
Driver Chatteli Horse Academy som grundades 2020 på Sparreholms slottstall där samspelet mellan häst och ryttare står i fokus. Vid sidan av detta arbetar hon med palliativ vård för barn genom sin ideella verksamhet ”Sjukhushästen och hans vänner”, där hon tillsammans med sina hästar reser runt till universitetssjukhus, lekterapiavdelningar och Ronald Mcdonald-hus i Sverige för att sprida glädje till några av landets sjukaste barn.


Kontakt

Emilia Rosenqvist
Curator
emilia@fargfabriken.se