Samtal om forskningskommunikation, medborgarhumaniora och konst

”För unga är hopp ett hårt arbete”

Välkomna till ett samtal om forskningskommunikation, medborgarhumaniora och konst som metod för integrativt lärande!

Tid: Tisdag 17 oktober 14.00–16.00. Mingel med dryck och tilltugg 16.00–17.00. 
Plats: Färgfabriken
Språk: svenska. 
Evenemanget är kostnadsfritt men antalet platser begränsat så föranmälan krävs till osa@fargfabriken.se
Programmet uppdateras i augusti.


Samtalet ”För unga är hopp ett hårt arbete” tar avstamp i projektet Reclaiming Futures – Storying Change som genomfördes under 2022. Här arbetade ungdomar, forskare, konstnärer, filmare, journalister, lärare och pedagoger för att ta fram nya former för klimat- och miljökommunikation. 

Nu bjuder de som jobbar med projektet, tillsammans med andra forskare och experter, in till seminarium för att diskutera kunskap, insikter och erfarenheter kring vetenskapskommunikation.


Projektets medverkande och partners

De som jobbat med detta är Cecilia Åsberg, professor i Genus kultur och natur vid Linköpings universitet, Lotten Wiklund, vetenskapsjournalist, Janna Holmstedt konstnär och forskare på Statens historiska museer, Karin Wegsjö filmare, Karin Englund, biträdande chef Färgfabriken, Daniel Urey, processledare Färgfabriken, Magnus Nordin, lärare Bromma gymnasium och Caroline Malmström konstnärlig ledare Art Lab Gnesta i samarbete med forskare från The Posthumanities Hub. 

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, konsthallen Färgfabriken, Kajman Media, Karin Wegsjö Produktion, Statens historiska museer, KTH Avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö. Projektet finansieras med medel från forskningsrådet Formas. 

Foto från vetenskapsfestivalen Reclaiming Futures – Storying Change, som hölls på Färgfabriken i april 2022.