Reclaiming Futures – Vetenskapsfestival


2 april 2022

Vetenskapsfestival
Stora salen, Färgfabriken


Reclaiming Futures – Storying Change är ett filosofi-, vetenskaps- och kulturprogram för unga och andra nyfikna. En vetenskapsfestival med samtal, kreativa uttryck, konst och musik för att ta oss an frågor om miljön, klimatet och framtiden.

Programmet har formats av och med ungdomar, och riktar sig till unga och unga vuxna, men alla som är intresserade av att möta unga och forskare för att reflektera över dessa frågor är självklart välkomna.

Genom film, konst, framträdanden och i samtal och workshopformat delar vi tankar och prövar idéer.

På vetenskapsfestivalen tar vi oss an den största av alla samhällsutmaningar – att komma på hur vi ska samexistera på en planet skadad av miljöproblem och klimatförändringar, uppdelningar av människor och våra olika möjligheter att påverka framtiden i världen. Här möts ungdomar tillsammans med forskare och kulturorganisationer för att gemensamt samverka, gestalta och kommunicera olika perspektiv på samtiden och de framtider som vi tillsammans kan forma.

Programmet har utformats i samarbete med Färgfabrikens ungdomsråd och bygger till stor del på research och filmer gjorda av Bromma Gymnasiums klass SA19B samt ungdomsgruppen Squid Squad. Innehållet har vuxit fram kring ungas egna gestaltningar och frågeställningar om klimat, miljö och framtid.


Program

13.00: Välkomna! Av Selma Reinius / Färgfabrikens ungdomsråd med flera.

13.10: Marietta Radomska: Death and futures. Presenterad av Elina Fors.

13.20: Allt hänger ihop, om att leva i människans tidsålder. Samtal baserat på frågeställningar och filmer från elever på Bromma Gymnasium. Övriga medverkande: Cecilia Åsberg, Jesse Peterson, Carl Johan Eriksson.

13.50: Presentation av kunskapsscnografin. Joel Hellman, Färgfabrikens ungdomsråd. Paus.

14.05: Giftiga framtider. Om människans beroenden. Samtal baserat på frågeställningar och filmer från elever på Bromma Gymnasium. Övriga medverkande: Lotten Wiklund, Janna Holmstedt, Erik Isberg, Karin Wegsjö.

14.35: Den natur vi är. Filmvisning och samtal kring filmer producerade av Squid Squad från Art Lab Gnesta. Om bland annat vargar och vatten och att våga det okända. Medverkande: Squid Squad, Caroline Malmström, Caroline Elgh, Jesse Peterson.

15.05: Mingel, fika samt visning och samtal kring rumsliga installationer.

15.30: Sammanfattande samtal och  diskussion. Medverkande: Lina Rahm, Cecilia Åsberg, Maja Hagelqvist / Färgfabrikens ungdomsråd.

15.50: Livemusik med Clutter!

Medverkande

 • Färgfabrikens ungdomsråd består av en föränderlig grupp unga mellan 15-19 år som är intresserade av kreativa processer, konst och klimatfrågor. De har jobbat med frågor och idéer för dagens program, och har också producerat och kurerat delar av installationerna i rummet.
 • Squid Squad är en ungdomsgrupp knuten till Art Lab Gnesta som tillsammans utforskar praktiska, filosofiska, psykologiska och konstnärliga frågeställningar och arbetsmetoder kopplat till människans förhållande till resten av naturen. De har producerat två filmer för Reclaiming Futures.
 • Bromma Gymnasium. Klassen SA19B från samhällsprogrammet har under höst- och vårterminen arbetat med att reflektera kring forskningsfältet Environmental Humanities – Miljöhumaniora utifrån frågor som: Hur hänger människan och naturen samman? Kan begrepp som natur, djur, människa, teknik betyda olika saker, beroende vem som talar? Vem är du i förhållande till naturen? Inom projektet Reclaiming Futures har de använt sig av film som metod för research och berättande kring dessa frågor.
 • Clutter! är ett band som spelar skramlig gitarrock med influenser från 90-talets brittiska musikscen. De består av Hilda Ander – sång och bas, Emma French – sång och gitarr, Ove Jerndal – gitarr, Isa Gedin – trummor.
 • Nina Dahlstrand är fotograf.
 • Cecilia Åsberg är en tvärvetenskaplig genusforskare, en samhälls- och kulturvetare med inriktning på teknik, biologi och miljöfrågor. Hon är professor i genus, natur och kultur på Linköpings universitet, och har förankringar vid en rad svenska och internationella universitet runt om i världen. I Sverige har Cecilia varit med att etablera inte bara genusvetenskap, utan också nya forskningsinriktningar som miljöhumaniora och posthumaniora. Hon är ledare för The Posthumanities Hub – en ganska okonventionell forskargrupp som sträcker sig över flera universitet och flera olika ämnen och vetenskapliga discipliner för att utveckla olika typer av hållbarhetskonster – sätt att samexistera på en allt annat än perfekt planet.
 • Carl Johan Erikson är konstnär, lärare och konstnärlig forskare, främst verksam inom fotografi, men arbetar även med artists’ books och video, ofta med fokus på existentiella frågeställningar i brytpunkten mellan natur och kultur. Parallellt med sin konstnärliga praktik arbetar och undervisar han på Kungliga Konsthögskolan.
 • Caroline Elgh är konstkurator och doktorand på Tema Genus vid Linköpings universitet. Hon intresserar sig för spekulativa och miljöinriktade konstnärskap och är inriktad på hur bildkonstnärer tänker och arbetar med alger som koncept, metod och material samt hur science fiction som metodologi kan föra fram nya kunskapssynergier och framtidssyner för hur vi människor kan lära oss att leva bättre i relation till pågående klimatförändringar.
 • Jesse D. Peterson är postdoktor vid SLU:s institution för ekologi i Uppsala. SLU står för Statens Lantbruksuniversitet – och Jesse är bra på att odla saker, oväntade saker, nya tankar. Han studerar konceptuella, tekniska och fysiska förändringar och hur dessa förändringar informerar och formar männniskans relationer till miljöfenomen. Hans forskning illustrerar hur exempelvis hur intressegrupper (inklusive forskare, beslutsfattare, konstnärer, etc.) tillskriver miljöfenomen mening, värde och syfte i samtida och historiska sammanhang. och han kan en hel del om Östersjön och dess algblomningar.
 • Lina Rahm är doktor i pedagogik och biträdande lektor på Avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH. Lina Rahm arbetar i överlappningen mellan utbildningshistoria och teknikhistoria och forskar om bland annat pedagogiska och kunskapsmässiga föreställningar om AI (artificiell intelligens), det som kallas big data, och automatisering som kommer till uttryck i massmedia och teknikpolicies på olika nivåer. Lina Rahm är en skicklig inlyssnare av samtidens olika uttryck och också vår avslutande festival kommentator idag.
 • Marietta Radomska är postdoktor, lärare och forskare vid Linköpings universitet, Tema Genus. Hennes forskning rör sig i korsningen mellan posthumaniora, miljöorienterad humaniora, kontinental filosofi, dödsstudier, visuell kultur och samtida konst. Dr Radomska leder en helt ny forskargrupp the Eco-and Bio Art Lab som jobbar med och igenom eko- och biokonst. Marietta jobbar också med The Posthumanities Hub. I sin forskning fokuserar Marietta på hur samtida konstpraktiker hanterar frågan om döden och det icke-/levbara i relation till både miljö- och klimatkrisen och den parallella massutrotningen av jordens arter och biologiska mångfald. Hon funderar just nu väldigt mycket på dödens ekologier och – i ljuset av den massiva utrotningen av arters om sker på planeten just nu – på hur vi kan både sörja och visa omsorg för den miljö, de djurarter och de ekologier som finns eller förloras.  
 • Erik Isberg är doktorand på avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH som forskar om framväxten av en global miljöförståelse och hur det kommer sig att vi idag talar om miljöförändringar på en planetär skala. Genom att kombinera miljöhumaniora och teknik- och vetenskapshistoria med historiografi studerar han hur miljöbegreppets tidshorisonter har konstruerats, omförhandlats och visualiserats. 
 • Janna Holmstedt är konstnär, del av The Posthumanities Hub, samt forskare vid Statens historiska museer där hon leder konst- och forskningsprojektet Humus economicus, som med konstnärliga och tvärdisciplinära metoder undersöker radikalt förändrade relationer till jord i en tid då jordar förseglas och utarmas i snabb takt. Hon bjuder bland annat in till vandringar, händelser och deltagarbaserade aktiviteter som utforskar relationer mellan ting, platser och varelser som ofta förpassats till bakgrunden.
 • Lotten Wiklund är vetenskapsjournalist och vetenskapskommunikatör på Kajman Media. Som journalist har hon lång erfarenhet av frågor som rör relation mellan människa, teknik, natur och kunskapsproduktion. Hon har även ett stort intresse för populärvetenskap, vetenskapens roll i samhället och hur kunskap och forskning kommer till uttryck i det digitala medielandskapet. Lotten har jobbat länge nära forskare och med vetenskaps- och teknikmuséer – och är en baddare på att kommunicera och berätta om det nya som möter oss i samhället idag.
 • Karin Wegsjö är regissör och filmare, utbildad vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon har regisserat kort- och dokumentärfilmer för SVT och Nobelmuséet, såväl som guldbaggebelönade och – nominerade filmer. Hennes filmer spänner mellan stora ämnen såsom frihet, relationer till det mer än mänskliga och AI och jord. Hon ingår i forskningsprojektet Humus Economicus och har ett särskilt intresse för att se korskopplingen mellan mikro och makro.
 • Caroline Malmström är curator och en av de konstnärliga ledarna för Art Lab Gnesta.

 • Dagens moderator är Daniel Urey, processledare på Färgfabriken.           

Projektpartners

The Post Humanities Hub – forskargrupp

Färgfabriken – konsthall + Färgfabrikens ungdomsråd

Kajman Media – vetenskapsjournalistik och kommunikation

Karin Wegsjö Produktion – dokumentärfilm

Bromma gymnasium – lärare och elever

Artlab Gnesta – mötesplats för konst och samhälle och bas för Squid Squad konst- och aktionsgrupp för ungdomar

Statens historiska muséer

Linköpings universitet

KTH Avdelningen för Historiska studier av vetenskap , teknik och miljö

Reclaiming Futures, Storying Change finansieras med bidrag från forskningsrådet Formas.


Relaterat

Lär mer om projektet Reclaiming Futures här.

Läs mer om Färgfabrikens ungdomsråd och deras arbete med festivalen här.