Reclaiming Futures – Storying Change


Är du som människa en del av naturen? Är naturen en del av dig? I projektet Reclaiming Futures sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturmiljö och klimatpåverkan. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation av klimatförändringar och posthumaniora.​


Vetenskapsfestival

Festivalen Reclaiming Futures –Storying Change var ett filosofi-, vetenskaps- och kulturprogram för unga och andra nyfikna som ägde rum i april 2022. Läs mer här.


”För unga är hopp ett hårt arbete”

Ett samtal om forskningskommunikation, medborgarhumaniora och konst som metod för integrativt lärande som hölls på Färgfabriken i oktober 2023. Läs mer här.


Vi är alla den del av naturen. När en liten, men privilegierad grupp människor har styrt jordens framtid mot klimatförändringar och art utrotning så påverkar det oss alla. Men nu är det dags att ta tillbaka jordens framtid!

Detta är utgångspunkten för Reclaiming Futures – Storying Change. Hösten 2021 startade projektet där vi undersöker nya former för vetenskapskommunikation och berättelser om miljön genom möten mellan ungdomar, forskare och konst.​

Det är en riktig röra vi människor ställt till med, inte bara för oss själva utan för allt levande på jordklotet. Vi vet att vi behöver ta ansvar för framtiden och arbeta för hållbarhet, men det ställer stora krav oss som individer. För att förstå innebörden av klimatförändringar och massutrotningar måste vi kunna värdera och orientera oss i vetenskap och fakta.

Men arbetet för en hållbar utveckling kräver också vi också övar på vår förmåga att förstå oss själva som subjekt i relation till djur, natur och miljö och till människor som lever över hela jordklotet.

Ungdomar och forskare träffas i workshopar, föreläsningar och seminarier för att diskuterar antropocen och klimatförändringar. I workshoparna får ungdomarna reflektera kring begrepp som finns representerade i forskning inom miljöhumaniora och som också spelar en viktig roll för människans påverkan på klimat, miljö och artrikedom.

Ungdomarna får stöd i att fundera över sin egen position i förhållande till naturen och skapa sina egna berättelser om miljön och framtiden. Utifrån detta arbetar de fram synopsisar eller underlag till korta filmer som de sedan skapar och producerar på egen hand, med stöd från konstnärer och filmare.

2 april 2022 visas filmerna tillsammans med diskussioner, seminarier och olika kulturella uttryck på en vetenskapsfestival på konsthallen Färgfabriken. Även festivalen planeras och arrangeras av ungdomar.

Inom ramen för projektet produceras även korta filmer där forskare kopplande till forskargruppen The Post Humanities Hub berättar om sina arbeten inom områdena miljöhumaniora och posthumaniora.

När projektet är klart, 2023, har vi samlat på oss en mängd kunskap och erfarenheter om hur vi skapar gränsytor och rikare dialog mellan ungdomar, allmänhet och forskare.

Kunskapen kommer att samlas in och tillgängliggöras genom artiklar både för akademisk och populärvetenskaplig publicering. Vi skapar också en webbplattform där vi tillgängliggör verktyg och metoder till stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta med klimatfrågor i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora.


Relaterat

Projektet har en egen hemsida, som under projektets gång 2021 – 2023 samlar både populärvetenskapliga och akademiska artiklar, och tillgängliggör verktyg och metoder till stöd för lärare och pedagoger som vill arbeta med klimatfrågor i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. www.reclaimingfutures.se

Läs mer om Färgfabrikens ungdomsråd och deras arbete med festivalen här.


Partners

Projektet skapas i samarbete mellan

The Post Humanities Hub – forskargrupp

Färgfabriken – konsthall + Färgfabrikens ungdomsråd

Kajman Media – vetenskapsjournalistik och kommunikation

Karin Wegsjö Produktion – dokumentärfilm

Bromma gymnasium – lärare och elever

Artlab Gnesta – mötesplats för konst och samhälle och bas för Squid Squad självorganiserad aktionsgrupp för ungdomar

Statens historiska muséer

Linköpings universitet

KTH Avdelningen för Historiska studier av vetenskap , teknik och miljö

Reclaiming Futures, Storying Change finansieras med bidrag från forskningsrådet Formas.


Kontakt

Karin Englund
karin@fargfabriken.se