Experimentlusta och nytänkande i Färgfabrikens ungdomsråd

I Färgfabrikens ungdomsråd får unga vara med och utforma konsthallens program. Modellen infördes hösten 2021 och har redan gett värdefulla lärdomar som omsattes i praktiken i vetenskapsfestivalen Reclaiming Futures. Här berättar två av deltagarna om nya och oväntade erfarenheter. Om hur roligt det är att tänka fritt – och skapa konst av allt från möglig ost till AI-teknik.


– Det har varit jättelärorikt, säger Anna Thunholm och Naima Saboonchi. Vi har fått insikt i allt arbete som ligger bakom stora arrangemang och fått påverka arbetsprocessen på riktigt. 

Anna och Naima är båda 18 år och går på Kulturamas program för konst och design. Inbjudan till Ungdomsrådet fick de via sin mentor i skolan. 

– Jag kom hit för att jag var nyfiken, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, om vi skulle prata eller om jag skulle skapa något, säger Anna. Nu känner jag mig trygg i arbetssättet. 

Anna lockade med sig Naima och snart var de djupt involverade i Ungdomsrådets första uppdrag – att planera och ta fram innehåll till en vetenskapsfestival om klimathot och framtidsfrågor.

Processen inleddes på en workshop, där ungdomarna fick reflektera kring centrala begrepp inom forskningen om människans påverkan på klimat och miljö. Ord som död, avfall, AI, gift, framtider, natur och jord. 

– Vi delades in i tre grupper och diskuterade vad de här orden fick oss att tänka på och vilka begrepp vi kunde presentera på något sätt under festivalen, berättar Naima. 

– Vår grupp tyckte direkt att många ord hörde ihop, fyller Anna i. Och det var spännande att se att så många av oss var inne på svamp som en utgångspunkt. 

Svampen med sitt mycel liknar trådar i hjärnan som signalerar till varandra och blir nästan en spegling av hur hjärnan fungerar, förklarar hon. Tanken fångades upp av Joel Hellman, som ingick i gruppen och kunde mycket om teknik och AI. Associationerna fortsatte. Man valde att fokusera på ”nätverk”. Liksom en svamps nätverk triggas av en spor, så växer ett AI-nätverk spontant efter att något ”matats in” i datorn. 

Nästa steg blev att fundera över hur tankarna skulle gestaltas. ”Eller hur man skulle visualisera det som inte går att förstå”, för att citera Anna. Lösningen blev att arbeta med spor-tryck. Trycket gjordes på papper och man använde svampar som går att köpa i en vanlig mataffär. 

– Vår första tanke var att vi ville vara interaktiva på festivalen, förklarar Naima. Det kan vara svårt att ta till sig all fakta som forskare presenterar i föreläsningar. Det som finns grafiskt i rummet, gör det enklare att förstå och kommunicera kring. 

I början av april gick vetenskapsfestivalen av stapeln och Anna och Naima fick chans att träffa forskare och ungdomar från andra projekt som arbetar med vetenskapskommunikation och konst. Det blev panelsamtal, filmvisning, utställning och musik. 

Elina Fors från Ungdomsrådet introducerar en programpunkt på festivalen. Tillsammans med Victor Leon hade hon förberett frågor till en av forskarna. Foto: Färgfabriken

Färgfabrikens ungdomsråd hade förberett frågor till forskarna på plats. Man visade ett fotoprojekt om plastskräp, och så ställde Annas och Naimas grupp ut sitt projekt kring svampar och AI. Besökarna kunde studera spor-trycken, lättillgängligt framlagda på ett bord, och ställa frågor. Metoden beskrevs i ett egenproducerat informationsblad. En metod som kan användas både i undervisning och hemma för den som är intresserad, påpekar Anna. 

Besökarna till vetenskapsfestivalen kunde studera spor-trycken på ett bord och diskutera metoden med ungdomarna. Foto: Anna Thunholm
Selma Reinius och Alaska från Ungdomsrådet gav en fotograf i uppgift att med bildens hjälp utmana vår syn på vad som är skräp, genom att ”porträttera” bortslängda plastföremål. Foto: Nina Dahlstrand

Även om ambitionen inte var att göra konstverk, så blev resultatet det ändå ibland. För att gestalta tankar om nätverk tog Joel fram prints med hjälp av AI-teknik. Vackra bilder som datorn producerat, förvånansvärt lika riktiga spornätverk. 

– Vi arbetade främst i en curatorsroll, men det vi producerade tycker jag nog man kan kalla ett slags konst, säger Anna. Vi behövde det här visuella för att gestalta vad ett nätverk är. 

Vad är då lärdomarna av arbetet i Ungdomsrådet såhär långt? Naima tror att ungdomar kan bidra med ett nytt tänk, det är lätt att bli insnöad, att göra allt på samma sätt när man arbetat med något under många år. Ett exempel på ungdomsrådets kreativitet är att de också valde att arbeta med mögel, något som Aina och Naima tyckte var jätteroligt. 

– Mögel på ost hemma är dåligt, mögel i en konsthall är fint. Att ställa ut mögel i en konsthall utmanar rummet och gör att du kan börja tänka på vad mögel faktiskt betyder, säger Anna. 

Närbild på en av ungdomsrådets ”mögel-målningar”. Foto: Färgfabriken

Både Anna och Naima kommer att fortsätta i Ungdomsrådet. De känner sig lyssnade på och har lärt sig mycket om att samarbeta i grupp och hur man kan gestalta olika teman konstnärligt. Själva festivalen gav Naima nya perspektiv, inte minst mötet med forskarna: 

– Med vissa forskare kändes det som att de inte kunde ha en seriös diskussion med ungdomar, medan andra mötte oss på samma nivå. 

Hur det sistnämnda kan gå till ger Anna ett exempel på. När hon stod vid sin utställning om mögel, kom en forskare från KTH fram till hennes bord. 

– Han var jätteengagerad och intresserad av hur jag arbetat och frågade om hur jag gjort, om jag experimenterat med de här mikroorganismerna och så vidare. Och när jag svarade att jag gjort allt i en låda under sängen var han lika intresserad. 

Han ”pratade inte ner mig”, understryker hon: 

– Det fick mig att önska att alla miljö- och framtidssamtal kunde se ut på det här sättet. Om en etablerad forskare och en ungdom som gjort något som hobby kan bidra på samma sätt i en diskussion, så ger det så mycket. 

Gör ett vackert spor-tryck!

Illustration: Naima Saboonchi, koncept och formgivning: Maja Hagelqvist.


Relaterat

Ungdomsrådet startade hösten 2021 utifrån projektet Lyssna. Ambitionen är att låta ungas perspektiv få genomslag i konsthallens verksamhet. En inbjudan att medverka gick ut till skolor och i sociala medier, och sedan dess har ett 20-tal ungdomar i åldern 15 till 20 år deltagit i regelbundna workshoppar på Färgfabriken under ledning av Daniel Urey och Karin Englund. Arbetet fortgår med sikte på en utställning på tema trädgård hösten 2023. 

Vetenskapsfestivalen är en del i ett större projekt där ungdomar och forskare möts för att utforska människans roll i naturen och hitta nya sätt för vetenskapskommunikation. Läs mer om vetenskapsfestivalen och projektet Reclaiming Futures – Storying Change


Tack

Tack till alla ungdomar som varit med och bidragit i processen!