I en gemensam läroprocess undersöker  Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.

Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling. Vi skapar därför ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron på oss själva.

Lyssna handlar också om att skapa förutsättningar för en gemensam klimatkommunikation mellan urbana och rurala kontexter. Genom att lyssna på varandras erfarenheter i samklang med forskning strävar projektet efter en gemensam förståelse för konsekvenser av klimatförändringar oavsett var vi befinner oss. Detta görs genom att projektet fördjupar sig och bearbetar relationer och föreställningar om och kring natur, konsumtion och identitet. Vad betyder begreppen i relation till klimatförändringar?

Vi vet att klimatomställningen kräver strukturella samhällsförändringar, men den kräver också radikala omvärderingar där människan avstår från att vara platsens centrum. För vad händer när skogen finns för skogens skull? När älven finns för älvens skull? När flugorna bara är.

Vi lyssnar inte bara på olika sätt, vi har också olika förutsättningar att bli lyssnade på. Sådana skillnader finns mellan olika åldrar och samhällsbakgrunder, men också mellan olika typer av platser såsom landsbygder och städer, norra och södra Sverige. Därför utspelar sig den konstnärliga och samforskande läroprocessen på tre olika platser; Skellefteå, Stockholm och Virserum, där unga, konstnärer och forksare möts.

Lyssnas unga om natur, identitet, konsumtion och klimatkris

“Naturen finns ju överallt, vi människor är en del av naturen men jag tror att man lätt glömmer bort det."
“Det naturen har 'skapat' är för mig på långa vägar mycket mer spektakulärt än allt som människan har skapat."

“Jag ser klimat-förändringarna som jordens immunförsvar som kommer att motverka människan om vi inte börjar samleva med naturen."

 "Ungdomar har fått ett litet lyft, förut tänkte folk att ungdomar bara knarkar, super och blir deppiga, men nu är vi faktiskt lite smarta och kan göra saker."

 "Jag tror att överkonsumtionen i sig är det största hotet mot klimatet, då det är en faktor som inte går att göra grön."

 "Jag tycker inte att det är individens ansvar, inte längre. Den påverkan man har genom att leva ansvarigt/klimatsmart som individ räcker inte."

"Naturen är en viktig källa till inspiration, som driver innovation och kultur."

"Framförallt klimatstrejkerna har förändrat min syn på klimatet och motiverat mig till att förändra mina livsvanor."

"Det är mycket svårare att byta livsstil än att t.ex byta från fossil till förnybar el."

Aktuellt

Obs: inställt! Programmet återkommer när covid-19 siuationen tillåter.
7 nov: Publikt program i Stockholm

En heldag med samtal och workshops baserat på de idéer projektets unga deltagare jobbat fram under våren.

Föreläsningar, konstnärsssamtal och workshop i Färgfabrikens takvåning.
EmmaAdBageIllustrationNaturen
Bild: Emma AdBåge

Hur står det egentligen till med människans relation till naturen? Ser vi oss som en del av den, eller betraktar vi naturen utifrån? Vilken roll kan konst och kultur ha när vi undersöker dessa frågor?

Fri entré. Begränsat antal platser. Evenemantget genomförs i enhetlighet med riktlinjer från FHM. Förboka delar av eller hela programmet! (Drop in i mån av plats.)

För vem? För dig som är intresserad av kultur, miljö och samhällsförändring

Välkomna!

Läs mer här

Den första Lyssna-utställningen visas just nu på Färgfabriken! (Stängt på grund av FHMs skärpta resrikitoner till och med 19 nov)

I Färgfabrikens projektrum visas två nyproducerade filmverk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. I utställningen uppmuntras besökare att reflektera och bidra med sina egna tankar.

Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm.

Öppettider: tors-sön 11-16. Fri entré.

Läs mer om utställningen här.

Unttitled Abisko, film still. Sophie Vuković. Foto Milja Rossi.
Unttitled Abisko, film still. Sophie Vuković. Foto Milja Rossi.
Mer om verket.

Untitled Abisko
En film av Sophie Vuković
20:00 min. 16 mm, HD

En spekulativ klimatfiktion som väver ihop en kärlekshistoria med de sorgeprocesser som uppstår när landskap förändras på grund av
klimatförändringar.

I Abiskos unika fjällandskap visar sig de omfattande konsekvenserna snabbare än på många andra platser. Medan den globala medeltemperaturen det senaste århundradet har stigit med en grad, har Abiskos stigit med två. Kan vi omfatta konsekvenserna? Naturens skönhet och de drömska, suggestiva bilderna filmade på 16 mm-film står i stark kontrast till den dystopiska berättelsen, som en hälsning från en av våra möjliga framtider.


Manus, regi, klippning: Sophie Vuković
Foto: Milja Rossi
Ljuddesign: Theodora Flygt
Röst: Linnea Claesson
Medverkande: Keith Larson, Raila Rossi, Susanna Österberg, Julian Österberg

Axis Mundi And The Stomach Without End. Jens Evaldsson. Film still.
Axis Mundi And The Stomach Without End. Jens Evaldsson. Film still.
Mer om verket

Axis Mundi and the Stomach Without EndJens Evaldsson
3D-animerad film, 6 min

Filmen bygger på fascinationen för scenarier, kedjereaktioner och tankekedjor och illustrerar fragmentariska berättelser om den moderna människans omättlighet.

Genom projektets samforskande möten med ungdomar och forskare föddes tankar om scenarier och händelsekedjor, som vidareutvecklats till konceptuella fragment som legat till grund för filmen.

 

Konstnär (Idé och animation): Jens Evaldsson
Forskare (Konceptutveckling och berättarröst): Peter Lang


Minnesanteckningar i form av skisser från läroprocessen och de samforskande mötena, av konstnären Jens Evaldsson.
Från Sophie Vukovićs resa till Abisko tillsammans med fotograf Milja Rossi för inspelning av filmmaterial till hennes verk för Lyssna.

Utställningar och konstnärer

Sophie Vuković (f.1988) är konstnär och filmskapare som studerat socialantropologi, dokumentärfilm och fri konst. Sophie Vuković långfilmsdebuterade 2017 med filmen Shapeshifters som fick stor uppmärksamhet.
Jens Evaldsson (f. 1975) är konstnär med lång erfarenhet av samarbetsprojekt. Han har deltagit i utställningar runt om i världen med verk som ofta handlar om människans beteende och sociala interaktioner. Jens arbetssätt är varierat och brett, ofta inom vad som kallas DIY (Do It Yourself) och makerkulturen.
När utställningen går vidare från Färgfabariken till Skellefteå konsthall och Virserums konsthall adderas verk av:
Sofia Sundberg föddes (1976) i Hultsfred inte långt från Virserums konsthall. Sundberg arbetar ofta mot en plats och ett socialt sammanhang där verket blir ett verktyg för kommunikation och del i ett möte dem emellan. Sundbergs konstnärliga undersökningar har lett henne att undersöka en rad ämnen inklusive minne, miljö, och klimatförändringar. Hon bygger långsiktiga relationer till platser så som Norra udden, en nationalpark (2018-) och Loggbok i Gruvstadsparken i Kiruna (2011-) En park som tecknar minnet av den yta som staden lämnar.
Erik Mikael Gudrunsson är född 1980 och bor i Skärsätter, Västernorrland. I sitt konstnärskap utforskar han det industriella landskap som tagit form under de senaste århundradena i norra Sverige. Han intresserar sig för hur den omfattande landskapsomvandling som skett och som fortfarande pågår i syfte att skapa industriråvara kan åskådliggöras och förstås, men även hur detta påverkar vår relation till naturen i en vidare mening som inte enbart innefattar icke-mänsklig natur utan även oss själva. Under de senaste åren har Gudrunsson medverkat i utställningar på bland annat: Moderna museet (2018), Skellefteå konsthall (2017) och Malmö konstmuseum (2016).

Forskare

Isabel Löfgren är en svensk-brasiliansk konstnär, lärare och forskare bosatt i Stockholm. Hon arbetar som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola med specialisering i kritisk teori och medieproduktion. I sina konstprojekt arbetar hon främst med teman som diaspora, kollektivt minne och staden utifrån olika geografiska kontexter.
Nico Carpentier forskar inom media- och kommuniukaitonssttudier och är professor på Charles University i Prag. Han ansvarar för arbetspaketet för Media och konst inom det stora forskningsprojektet Mistra Environment Communication Research Programme (http://mistra.fsv.cuni.cz/). Nico har utifrån sin forskning tagit fram videoserien Silencing/Unsilencing The Nature för Lyssna, ett underlag för workshop och diskussion som går ut på att analysera hur naturen tystas och hur den aktivt kan stängas av. Videoserien har utvecklats inom ramen för Mistra-projektet, som är ett samarbete mellan universiteten Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Uppsala universitet; Lunds universitet, University of the Sunshine Coast (Australien), University of Texas i Austin (USA), Charles University (Tjeckien) samt aktörer från olika delar av samhället, bland annat Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, LRF, Greenpeace, samt andra myndigheter, icke-statliga organisationer och företag., forskare i miljöpsykologi, vid institutionen för geografi, Umeå universitet.
Peter Lang är arkitekt, lärare, författare och medlem i forskningsprojektet Stalker med bas i Rom. 2015 lanserade han R-lab, en öppen forskningsplattform som undersöker urban kultur, arkitektur, konst och design. Peter Lang skapar för projektet en serie illustrationer baserat på Lyssnas teman och frågeställningar samt använder befintlig forskning och estetiska metoder för att tolka kunskap om klimatförändringarna.
Annika Egan Sjölander är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. "Kommunikation för hållbara samhällen i den antropocentriska eran” är namnet på det forskningsprogram hon leder sedan många år. Här studeras journalistik, kommunikation och mediers roll i omställningen till en mer hållbar värld, både lokalt och globalt. Klimatkrisen och världens vattenbrist är två aktuella exempel. Demokratiska beslutsprocesser, digitalisering och social innovation är andra nyckelord arbetar som forskningsassistent i miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet och som kursansvarig vid CEMUS, Uppsala universitet. Hon har bland annat koordinerat kursen "Perspektiv på klimatförändringar: eko-psykologi, konst och narrativ", som sammanfaller med hennes intresse för Lyssna-projektet; Vilka berättelser berättas om klimatförändringar, och hur reproduceras och utmanas de? Hur kan konsten möjliggöra ett annat sätt att förstå deras komplexitet och bearbeta våra känslor inför detta?
Charlotte Ponzelar arbetar som forskningsassistent i miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet och som kursansvarig vid CEMUS, Uppsala universitet. Hon har bland annat koordinerat kursen "Perspektiv på klimatförändringar: eko-psykologi, konst och narrativ", som sammanfaller med hennes intresse för Lyssna-projektet; Vilka berättelser berättas om klimatförändringar, och hur reproduceras och utmanas de? Hur kan konsten möjliggöra ett annat sätt att förstå deras komplexitet och bearbeta våra känslor inför detta?
Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi, vid institutionen för geografi, Umeå universitet. Louise forskar om attityder och beteenden med betydelse för miljön, exempelvis privata transporter, skogsskötsel och förvaltningen av vilda fåglar. Hon är intresserad av att förstå hur miljörisker såsom klimatförändringar uppfattas, reaktioner på politiska instrument och beteendeförändringar.
Mathias Karlsson (f.1983) är forskare i företagsekonomi, vid institutionen för organisation och entreprenörskap, Linnéuniversitetet. Mathias forskar om entreprenörskap som ett samhällsförändrande fenomen. För tillfället intresserar han sig för initiativ och organisationer som uttryckligen vill bidra till en socio-ekologisk omställning. I sin forskning arbetar Mathias både etnografiskt och filosofiskt genom att utforska hur teman såsom frihet, ansvar och rättvisa praktiseras i konkreta kontexter.
Magnus Joelsson, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), är klimatolog som intresserar sig för och arbetar med meteorologi, klimatfrågor, atmosfärskemi, statistik, datahantering och vetenskaplig programmering. Joelsson har en doktorsgrad i atmosfärskemi från Köpenhamns universitet.
Fler forskare presenteras inom kort.


Genomförda publika program

10 okt 2020: Ungdomsworkshop på tre platser - hur tystas naturen och hur kan den återfå sin röst

Den 10 oktober 2020  kl 11-14 arrangerade alla tre konsthallar en parallell workshop där projektets ungdomar tog sig an temat "Hur tystas naturen, och hur kan den återfå sin röst?"

17 okt: Publikt program i Skellefteå

Lördagen den 17 oktober arrangerade Skellefteå konsthall en dag fylld med föreläsningar, workshops och uppträdanden i konsten och klimatets tecken.

Kl. 12-13 "Klimatkris, medier och lyssnande” föreläsning med docent i medie- och kommunikationsvetenskap Annika Egan Sjölander.

Kl. 13.30-14.30 Föreläsning med konstnären Linda Tedsdotter

Kl. 14.50-15.50 Föreläsning med filmaren och producenten Clara Bodén och visning av hennes film Stamnätet.

Datum: 2020-10-17 - 2020-10-17
Ort: Skellefteå
Plats: Hallen, Nordanå

Läs mer om programmet här.


Fördjupning

Molnet och ögat - föreläsning av Isabel Löfgren. Hur hänger mediakonsumtion ihop med klimat? Från ett av mötena under den gemensamma läroprocessen på Färgfabariken mars 2020.
Intervju med Peter Lang. Daniel Urey från Färgfabriken intervjuar Peter Lang under hans själv-isolering i Rom under coronapandeming, i april 2020.

Lyssna manifesteras i en utställning på tre platser:

Färgfabriken: 12 september  – 29 november 2020
Skellefteå Konsthall: 13 mars – 30 maj 2021
Virserums konsthall: 5 september – 28 november 2021

På varje plats formar ungdomarna, utifrån diskussionernan och i samråd med övriga deltagare, ett publikt program.

Läs mer om utställningen på Färgfabriken här. Mer information om programmet kommer.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

"Föreställningen att världen kretsar kring människan har gett upphov till den klimatkris vi idag befinner oss i. Samtidigt ligger vårt hopp om en hållbar framtid i just det mänskliga medvetandet och handlandet. För att förstå och ta oss igenom denna motsägelsefullhet måste vi skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande. Därför skapar Lyssna förutsättningar för en kreativ läroprocess, som börjar i oss själva."

Projektet är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall visar en utställning och erbjuder publika program. Projektet möjliggörs genom stöd från Svenska Posktodstiftelsen (#projektförförändring).

#lyssnaklimat

©Färgfabriken 2020
Grafisk form: Siri Hagerfors