Aktiviteter


Hur kan man hantera sin klimatångest?

17/12 2021, Skellefteå konsthall, Sara Kulturhus

Publik föreläsning samt utbildningsdag för personal med författaren och journalisten Maria Soxbos. Om hur man kan hantera sin klimatångest: utbildningsdag för personal på Sara Kulturhus samt en fullbokad publik föreläsning.  


Klimatpsykologerna, föreläsning

2/12 2021, Virserums konsthall.

Om hopp och gemenskap och om målsättningar och strategier för att motiveras till att genomföra och arbeta mot hållbarhetsmål som individ och samhälle.


Om hur naturen gestaltas i konsten

28/11 2021, Färgfabriken, takvåningen.

En heldag med samtal och workshops baserat på de idéer projektets unga deltagare jobbat fram under våren 2020. Föreläsningar, konstnärsssamtal och workshop.

För vem? För dig som är intresserad av kultur, miljö och samhällsförändring

Hur står det egentligen till med människans relation till naturen? Ser vi oss som en del av den, eller betraktar vi naturen utifrån? Vilken roll kan konst och kultur ha när vi undersöker dessa frågor? På förmiddagen: Bloom out Blow up, konstvisning och workshop med Marvels & Catastrophes, samt kortfilmer för Lyssna av Andres Villareal och Peter Lang. På eftermiddagen: konsntärssamtal med Emma AdBåge och Anja Örn / Norrakollektivet.

Läs mer.

Bild: Emma AdBåge, från boken Naturen.

Jordbegär, ett samarbete med tidskriften 20-tal

25/11 2021, Färgfabriken.

I samband med 20TAL:s temanummer Klimatvisioner och Färgfabrikens utställning Symbiosis samt projektet Lyssna bjöd vi in till en gemensam helkväll med litteratur, konst, samtal och performance.


Lyssna med naturen, workshop

6/11 2021 kl 13.00-15.00, Virserums konsthall.

Om naturen kunde berätta – vad skulle den säga dig? Vad har du att berätta om naturen, vilka berättelser vill du dela med dig av? För dig mellan 9-13 år.

I workshopen får du tillsammans med konstnären Sofia Sundberg en genomgång av olika material. Vi kommer att arbeta i stort format på papper med kol och färgblandning samt andra material som vi upptäcker tillsammans. Under dagen kopplar vi ihop naturen, konsten och sinnet. Att teckna och måla är ett sätt att se och berätta om världen.

Lyssna med naturen är en del av Bästa Biennalens program under hösten 2021. Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. I Skåne, Halland, Bleking och Småland arrangeras workshops, ateljéarbete, performance och andra typer av konstnärliga överraskningar för barn och unga.

Läs mer om biennalen på deras hemsida.


Filmvisning – Greta

3/11 2021 kl 15.00, Virserums konsthall
Konsthallen i Virserum bjuder in till filmvisning av Greta Thunbergs film Greta. Inom projektet LYSSNA har en av deltagarna Ebba Matsdotter skapat en film åt konsthallen. Premiärvisning av denna kommer ske innan filmen Greta.

Fri entré!


Återbruk genom växtfärgning

4/10 2021 kl 16.30-18.30, Färgfabriken

Färgfabriken bjöd in till en workshop i växtfärgning av och med konstnären och designern Karin Bjurström (Alice Fine) för unga mellan 15-20 år. Här kan du ta del av en film som visar hur processen går till och kanske kan inspirerar till egna expteriment!

Workshopen var praktisk och Karin lärde ut hur man kan använda växtfärgning för att ge nytt liv till plagg och textilier som annars bara legat i garderoben. Men frågor som inspirerade workshopen diskuterades samtidigt bland deltagarna; hur kan man själv tänka och agera för att kunna använda kläder på ett medvetet och hållbart sätt? På vilket sätt är kläder mer än praktiska och kan uttrycka vår kreativitet? Finns det strategier för att kringgå de kemikalier och växthusgaser som är en del av modeindustrin?

Konstnären och designern Karin Bjurström (Alice Fine) har en praktik som är starkt kopplad till idéer om hållbar konsumtion och återbruk. Läs mer här: alicefine.com/ Filmen är gjord av Elisabet Kedziora.

Läs mer om workshopen här.


Workshop i Shasiko

21 aug 2021 kl 13-16, Virserums konsthall

I en hållbar framtid måste vi ta vara på och ta hand om det vi har. Fundera en extra gång innan vi köper nytt. Vi får lappa och laga, kanske denna, lagningen blir plaggets prydnad. Ett sätt att göra detta på är den japanska metoden Shasiko. Där små stygn bildar mönster som sprider sig över det lagade stället, stärker det och förskönar det. Shasiko handlade historiskt om att bäraren av plagget levde i extrem fattigdom, vilket återigen kan bli aktuellt när vi står inför behovet att hitta lösningar för att minska vår konsumtion för klimatets skull.    

Lördagen 21 augusti Workshop i Shasisko ledd av textilvetaren Lisbeth Ågren Nilsson som själv har arbetat med metoden. Ta med ett plagg som du vill laga, något att lappa det med och om du vill ha någon speciell tråd. På plats finns nålar och tråd. Begränsat antal platser, anmälan sker till 0495-315 06 eller till info@virserumskonsthall.com.

Att tala om klädernas betydelse för oss som individer men också dess stora påverkan på klimatet har varit en del av våra dialoger. Vilket synliggjorts i det verk som Sofia Sundberg skapade och som kommer visas på Virserums Konsthall i höst i utställningen LYSSNA vars grundmaterial utgjorts av fläckade kläder.


Lyssna utsällning på Virsereums konsthall

19 sep – 5 dec 2021, Virserums konsthall

Utställningen visades i stora salen om 230 kvm. Där visades de fem verk som konstnärerna skapat i processen, samt delar ur den process som ingått i projektet genom filmer både av deltagande forskare, konstnärer och unga. Dessutom filmer producerade av de tre konsthallarna, citat från träffarna samt även en papier-maché mask skapad med ungdomar under processen i Virserum. Parallellt visades verk av Marvels & Catastrophes i angränsande rum.

Verk av Sofia Sundberg i Virserums konsthall.

Lyssna! Marvels & catastrophes i Open Studio!

25/5 – 26/6 2021, Färgfabriken
Öppettider: tis-sön 11-16
Fri entré.
Marvels & Catastrophes är en interdisciplinär konstnärsgrupp som utforskar människans upppfinningsrikedom i samband med naturkatastrofer, oförutsedda klimathändelser och katastrofer orsakade av människor. De bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna.
 

Phantom Pain av Vesna Salamon, 2020

Under två veckor tar de över Färgfabrikens projektrum för att genom sina varierande konstnärliga praktiker leka med idéer, mönster och koncept som kan ge inspiration för nya strategier, perspektiv och förhållningssätt till de katastrofer vi just nu är mitt i – klimatkrisen och pandemin.

Medverkande: Peter Lang, Ana Barata Martins, Cristina Ferreira, Sofia Larsson, Åsa Agerstam, Vesna Salamon, Jérôme Malpel / Iris Lacoudre / Grégoire Deberdt / Antoine Plouzen Morvan, Andres Villarreal, Alexander Paulsson, Gerda Persson, Bo Pilo, Florence Taché, Gustav Karlsson.

Läs mer här.


Lyssna utställning på Skellefteå Konsthall

13/3 – 30/5 2021, Skellefteå konsthall

I utställningshallen på Nordanå visas fyra nyproducerade verk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. I utställningen uppmuntras besökare att reflektera och bidra med sina egna tankar.

På grund av Covid-19 är utställningslokalen stängd under mars månad. I stället görs tillfälliga digitala nedslag från utställningen. 

Här kan du höra de medverkande konstnärerna och en av forskarna berätta om hur de har arbetat!


Into the darkness och Into the light

14 mars 2021 kl 10.00-13.00, samt 11 april 2021 kl 10.00-13.00, på zoom

Två workshops med Hannah Arnesen, konstnär och bildberättare. Är du intresserad av kultur, miljö och framtidsfrågor? Här får du som är 15-21 år möjlighet att lära dig mer om bildberättande, konstnärliga metoder och klimatfrågor och möta andra unga på olika platser i Sverige. I workshopsen varvas inspiration och fördjupning med diskussion och eget skapande/tänkande kring klimatfrågan. Deltagandet är gratis! Du kan vara med vid ett eller två tillfällen.

Into the darkness

Idén är att våga gå in i mörkret tillsammans. Du kommer bland annat få ta del av en personlig berättelse om ett ”klimatuppvaknande” och dessutom få inblick i hur en bok kan växa fram. Vi går in i mörkret men slutar i frihet.

Into the light

Om jag fick sjunka genom tiden. Vad vet ni om undergången? Vilka hemligheter dog med er? Här går vi tillbaka i historien till en tid innan människan, för att fantisera om framtiden. När vi loggar ut tar vi med oss hoppet och sprider det vidare.


Kulturens roll i klimatomställningen

Lyssna-projektet presenterades i februari 2021 på både Folk och Kultur, i Postkodstiftelsen programpunkt ”Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?” och i symposiet Acclimatize, om museernas roll i omställningen till en hållbar framtid. Läs mer.


Klädinsamling Virserum

December 2020

Virserums konsthall samlar in fläckade kläder! De som inte går att skänka och som du tänkt slänga. Konstnären Sofia Sundberg kommer att mala ner kläderna till massa och återanvända dem som material för skulpturer. Verket kommer vara en del av utställningen Lyssna på både Skellefteå konsthall och på Virserums Konsthall under 2021.


Lyssna på Berättarfestivalen, Skellefteå

17 oktober 2021, Skellefteå, Berättarfestivalen, Hallen, Nordanå

Ungdomarna som deltagit i Lyssnas läroprocess arrangerade för Skellefteå konsthalls räkning en dag fylld med föreläsningar, workshops och uppträdanden i konsten och klimatets tecken.

Kl. 12-13 ”Klimatkris, medier och lyssnande” föreläsning med docent i medie- och kommunikationsvetenskap Annika Egan Sjölander.

Kl. 13.30-14.30 Föreläsning med konstnären Linda Tedsdotter

Kl. 14.50-15.50 Föreläsning med filmaren och producenten Clara Bodén och visning av hennes film Stamnätet.

Läs mer om programmet här.


Konstnärssamtal och filmvisning

16/9 2021, Färgfabriken.

Screening av filmerna som Sophie Vuković och Jens Evaldsson producerat för Lyssna samt konstnärssamtal i samband med Stockholm Art Week.


Publikt program under Berättarfestivalen

12-17/10 2020, Skellefteå.

Under berättarfestivalen arrangerade Skellefteå konsthalls ungdomsgrupp ett konst – och klimatprogram där föreläsarna bland annat var konstnären Linda Tedsdotter som berättade om sitt konstnärskap som ”prepper”-konstnär och filmaren Clara Bodén som berättade om sin film Stamnätet som är en personlig film om att växa upp omgiven av rika naturresurser, kraftproduktion och kolonialism. Ungdomarna höll även i en workshop där syftet var att göra anteckningsböcker av återanvända material, och uppträdde med sång och fiol.


Workshop på tre platser – hur tystas naturen och hur kan den återfå sin röst?

10 oktober 2020 kl 11-14. På Skellefteå konsthall, Virsereums konsthall, Färgfabriken och på zoom.

Konsthallarna arrangerade tillsammans en parallell workshop där projektets ungdomar tog sig an temat ”Hur tystas naturen, och hur kan den återfå sin röst?” genom en fotoworkshop som utgick ifrån ogräs. Workshopresultaten ligger delvis till grund för en akademisk artikel skriven av forskaren Nico Carpentier.

Ogräs? Foto: Kalle Törnblom

Lyssna utställning på Färgfabriken

12/9 2020 – 14/2 2021, Färgfabriken

I Färgfabrikens projektrum visades två nyproducerade filmverk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. I utställningen uppmuntrades besökare att reflektera och bidra med sina egna tankar.

Läs mer.

Filmverket Untitled Abisko av Sophie Vuković. Foto: Färgfabriken.