Kalendarium: Expanded Societies – om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen


Under 2017 kommer projektet Expanded Societies synas alltmer på Färgfabriken. Projektet handlar om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen. 


Program:

Som en del av projektet är Färgfabriken värdar för en del av festivalen VR SCI FEST som hålls på flera platser i Stockholm 12-14 maj 2017. Festivalen lyfter fram Virtual Reality som medium och vilken betydelse det börjar få för vetenskap och som kommunikationsmedium. Se mer på www.vrscifest.com/

Seminarium 11 maj 2017 kl 13–16
Den 11 maj kommer vi att hålla ett seminarium som fokuserar på hur Virtual Reality används som medium för berättande och hur vi kopplar emotionellt mot mediet.

Antalet platser är begränsat till 50 deltagare. Vi kommer att tillämpa ”först till kvarn”.

Medverkande är Arvid Guterstam, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet; Malin Picha Edwardsson, forskare i medieteknin vid Södertörns Högskola; konstnärsduon Lundahl & Seitl & White arkitekter.

Parallellt med seminariet visar vi utställningar med Anastasios Logothetis och Lundahl & Seitl samt olika VR-filmer med material från Beckmans och Art Jam /Hackathon där deltagarna kommer från KTH, NTI-skolan och KMH, allt under ledning av Joel Dittrich.

Anastasios Logothetis: Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop 11–21 maj 2017
Anastasios Logothetis kommer att visa videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner. Skulpturerna i lera skapar fysiska rum som i sin tur är portaler in i olika virtuella undervattensvärldar. Om vi ser skulpturerna som konkreta och torra objekt är de virtuella tilläggen dess motsatser där drömmens blötdjur tar plats. Det är naturligtvis en konstnärlig vision, men speglar också ett förhållande mellan digitala och fysiska världar. Det är två världar som alltmer smälter samman och som det börjar bli svårt att skilja åt. Det gäller såväl i praktiken som i teorin. Sambandet och det ömsesidiga beroendet mellan de fysiska och de virtuella världarna är så pass starka.

Lundahl & Seitl: Presentation av New Originals 11–14 maj 2017
Christer Lundahl och Martina Seitl rör sig mittemellan bildkonsten och koreografin och skapar visuella upplevelser som suggereras fram genom andra sinnen än just synen. Ljus, ljud, beröring och upplevelsen av att röra sig i ett rum är viktiga delar i upplevelsen av deras verk

De är under våren 2017 aktuella med en utställning på Kunstmuseum Bonn i Tyskland. Besökaren får där uppleva några av målningarna och skulpturerna i museets samling genom synkroniserat ljus och ljud, SMS och kopior av verken och framför allt med andra sinnen än synen. En mindre variant av deras verk i Bonn kommer att visas på Färgfabriken. Frågorna som Lundahl & Seitl ställer handlar om hur vi tänker i bilder, hur bilder skapas, hur bildminnen fungerar. Går dessa bilder att kontrollera och manipulera? I så fall, vad betyder det?

VR SCI FEST filmprogram curerat av Joel Dittrich 13–14 maj 2017
Joel Dittrich har satt samman ett program med VR/360-projekt av studenter från Beckmans, som arbetat på temat ’drömmar’ samt arrangerat ett Art Jam/Hackathon tillsammans med Martin Söderblom. Deltagarna var från Kungl. Tekniska Högskolan, Kungl. Musikhögskolan, NTI Gymnasiet, samt indie-utvecklare. Detta är en del av The Educational VR /AR /MR Initiative. Tack till: MTG Technology, MTG Studios och Berghs School of Communication.


Almedalen 2017

Seminarium 3 juli: Offentliga rum i en digital civilisation

Seminarium i Almedalen i samarbete med Boverket och Sveriges Arkitekter. Vi lever mitt i en teknisk revolution. Gränsen mellan det reella och virtuella suddas ut. Vi kan uppleva andra platser och människor genom VR parallellt med vår fysiska miljö. Detta ger oss nya sätt att umgås och mötas och kan också leda till andra vanor, beteende och behov. I staden ska vi kunna umgås och mötas på lika villkor i de offentliga rummen. Hur kommer de offentliga rummen att användas och gestaltas i en alltmer digital civilisation?

Seminarium 4 juli: Människor är underskattade

Seminarium i Almedalen i samarbete med White. När vi skapar drömmar om den digitala staden. Två alternativa berättelser om framtiden – ”Den effektiva framtiden” och ”Den skapande framtiden”. Med utgångspunkt i Regeringskansliets kartläggning ”Digitalisering för socialt smarta städer” som visar på ett stort behov av att skapa samspel mellan teknologi och inkluderande mänsklig diversitet.

Samhällsbyggararenan 5 juli

Arkitektur och kultur som stabilisatorer i det snabbare digitala samhället.

Arrangör: Expanded Societies, Färgfabriken, White arkitekter, Sveriges Arkitekter
Plats: Samhällsbyggararenan, båten Blue Charm

Dagens program kommer att ta upp frågan om hur arkitektur och kultur kan bidra till att stabilisera den närmast kaosartade och rasande snabba förändringen våra samhällen går igenom. Hur påverkar den digitala tekniken våra liv? Vem styr utvecklingen? Går vi emot en digital civilisation?

Expanded Societies har definierat fem temaområden kring digitaliseringen som kommer att påverka vår framtid; En digital civilisation, nya dimensioner på livskvalitet, kulturens roll, psykologi och filosofi, turbulent postdemokrati. Dagens seminarium kommer att fokusera på hur den snabba, oftast turbulenta förändringen av vårt gemensamma framtidsbyggande påverkar oss som människor och civilisation. Utvecklingen är i grunden positiv och skapar nya möjligheter. Men är den tekniska närmast revolutionära utvecklingen kontrollerbar? Vill eller kan vi kontrollera den? Forskning visar att vår hjärna behöver stabilisatorer för att inte tappa orienteringen i perceptionsförmågan. Kan vi hamna i kaos och i ett inferno istället för i smarta och hållbara städer? Hur kan arkitektur och kultur hjälpa till att skapa stabilitet och riktning i det digitala samhällsbyggandet?

Seminariet kommer att hållas med interaktiv och kollektiv dialog med deltagarna. 

Medverkande:
• Per Hamid Ghatan, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
• Nina Borgström, Digital Director, White arkitekter
• Elise Grosse, Utvecklingsansvarig Hållbarhet, White arkitekter
• Anders Bergmark, Expanded Societies, Färgfabriken
• Charlotta Holm Hildebrand, Bransch chef, Sveriges Arkitekter
• Andreas Gedin, Konstnär

Ingen föranmälan krävs, men skicka gärna ett mail till anders@fargfabriken och berätta om du är i Almedalen och vill komma.


Seminarium: Att göra skillnad fysiskt och digitalt, den 1 sep 2017 kl 9–12.30

Att göra skillnad, vad handlar det om för dig? Kom och låt dig inspireras och dela med dig av dina egna erfarenheter kring hållbara lösningar och beteenden.


Seminarium om digitalisering och AI den 21 nov

Artificiell intelligens. Många menar att vi står inför en ny industriell revolution i och med AI. Andra menar att AI leder oss farligt nära katastrofen när maskinerna blir överlägsna människan. Oavsett vilket ser det ut som om AI kommer att ha stor betydelse för hur framtidens samhälle kommer att se ut och byggas.

Under eftermiddagen kommer vi att tillsammans med arkitekter, forskare och konstnärer att glänta på dörren till framtiden och ta oss an några av de största utmaningarna som AI för med sig men också ta del av de möjligheter som tekniken skapar. Vi kommer att blanda workshops med korta föredrag. För de som vill fortsätter vi en bit in på kvällen med en paneldiskussion.

PROGRAM
Eftermiddagspass: 15:00–17:00
Medverkande: Alessandra di Pisa och Robert Stasinski – arbetar tillsammans med IBM just nu med att med hjälp av AI skapa framtidens konst och estetik.

Jacob Dexe – är statsvetare och doktorand i människa-datorinteraktion vid RISE och KTH. På KTH forskar han om etik och transparens i beslut tagna av algoritmer.

Niklas Svensson – är marknads- och utvecklingsansvarig Stadsbyggnad, White arkitekter.

Kvällspass: 18:00–19:30: Samtal mellan Peter Hagdahl, Björn Norberg och Basak Senova.

Peter Hagdahl är konstnär och tidigare professor på Kungl konsthögskolan, just nu aktuell med utställningen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken.

Björn Norberg är curator för utställningen Between Realities som visas på Färgfabriken i samarbete med Goethe-Institut Schweden.

Basak Senova är curator och designer. Hon har suttit i ledningsgruppen för SIGGRAPH 2014 i Vancouver, curerat Helsinki Photography Biennal 2014 samt de turkiska och makedoniska paviljongerna på Venedigbiennalen 2009 och 2015. Just nu leder hon arbetet inom CrossSections, som är ett forskningsbaserat projekt som vandrar mellan Wien, Helsingfors och Stockholm.

Färgfabrikens kafé är öppet och serverar mat och dryck. Anmäl dig för eftermiddagspasset till anders@fargfabriken.se

Till kvällspasset behövs ingen anmälan. Arrangerat av Färgfabriken inom projektet Expanded Societies i samarbete med White arkitekter och Goethe-Institut Schweden.


Partners

I samarbete med VR SCI FEST, White arkitekter & KTH.