Expanded Societies Culture and Technology

Vart är vi människor och våra samhällen på väg?

Vi står inför en exponentiell förändringskurva av vår civilisation, beroende på den digitala revolutionen. Det finns inget färdigt svar på hur vårt samhälle eller vårt sätt att leva våra liv ser ut om 30 år. Kan vi vara med och styra utvecklingen i positiva riktningar, eller är utvecklingen redan nu bortom vår kontroll? Exempel på fenomen är artificiell Intelligens, supermakter som polariseras, elitistiska samhällsströmningar samt en brist på politiska och sociala ideologier som matchar vår nutid och framtid – och många fler megatrender.

De frågor vi tar upp kommer att prägla framtida generationer, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Expanded Societies utmanar och skapar nya sammanhang och idéutbyten genom rundabordssamtal, debatter, seminarier och spännande utställningar. Projektet utvecklas i samarbete med verksamma inom olika fält för att identifiera och utveckla de möjligheter och utmaningar tekniken har när den möter det övriga samhället.


Teman

Expanded Societies har identifierat fem temaområden som kommer att påverka vår framtid:

En Digital civilisation

Hur ser samspelet ut mellan ”vår värld av idag” och ”den digitala framtidsvärlden”? Ska vi skapa helt nya städer på nya platser eller är den rätta vägen en kombination mellan det gamla och det nya? Vem styr utvecklingen? Sociala effekter och möjligheter? Jämlikhet eller elitism? Hur ser framtidens arbete ut och vad händer när många av dagens arbeten försvinner? Flyter arbete och fritid ihop? Hur bygger vi in mänsklig emotionell intelligens i den ”smarta” staden?

Kan tekniken öppna för nya dimensioner på vad livskvalitet är och kan bli?

Vi lever längre och står inför en föränderlig demografisk utveckling. Tekniken genom appar och mobiltelefoner ger oss möjligheter att redan nu kontrollera hur vi mår. Vi kan byta och byter kroppsdelar och denna utveckling rör sig snabbt framåt, det som kan kallas en Cyborg finns den redan nu i ett laboratorium. Kommer läkarens roll förändras till att vara ett medium mellan dator och patient? Vad kommer att bli viktigt för oss?

Media och underhållning – Kulturens roll

Relationer och möten mellan artificiell intelligens, androider och mänskliga kreatörer. Går vi mot en global digital kultur och/eller mot skräddarsydda individuella upplevelser? Hur kan kulturella strategier påverka och forma framtiden? Hur ser framtida kulturkonsumtion ut? Kommer vi att läsa böcker? Vilka berättelser kommer vi ta del av och i vilka former? Vilka nya historier och mytologier kommer att forma vår världsåskådning?

Psykologi och filosofi

Människan dominerar och exploaterar vår planet. Förut planterade vi ekar så att vi skulle kunna bygga kraftfulla skepp om 500 år. Har vi tappat det långsiktiga perspektivet? Vi behöver reflektera över vår roll i relation till strategier som kan påverka livet positivt om hundratals år. Människan har visat sig ha närmast oändliga möjligheter att leva under föränderliga omständigheter. Finns det gränser för hur mycket förändring vi klarar av? Behöver vi utveckla stabilisatorer som balanserar den teknologiska utvecklingen? Filosofi och psykologi ger oss verktyg för hur vi hanterar vår civilisation.

En turbulent postdemokratisk värld i förändring

Det nya medielandskapet har redan nu förändrat spelreglerna för demokratin. Det enorma bruset gör att den som skriker högst och mest provokativt uppmärksammas och får anhängare och likes. Var finns det nya politiska visionerna som kan styra utvecklingen av en ”digital civilisation”? Kan digitaliseringen bli lösningen för fortsatt yttrandefrihet och progressiv demokratiutveckling? Eller innebär digitaliseringen en renässans för totalitära regimer? Kanske håller ”demokratin” på att utvecklas till underhållning och skådespel? Redan nu står vi handfallna inför trollfabrikörer som manipulerar våra sköra demokratiska system. Vi behöver metoder för att uppdatera de demokratiska systemen.


Utställningar och program:

Drone Visions

31 augusti 2018 6 september 2018

Between Realities

31 augusti 2018 2 december 2018

Anastasios Logothetis

11 maj 2017 21 maj 2017


Publikationer

Teman & mål
Ladda ner en pdf med projektets teman och målsättningar genom att klicka på bilden.
Workshop 30/3
Ladda ner en pdf genom att klicka på bilden med en sammanfattning av workshopen den 30 mars.

Kontakt

Anders Bergmark
anders@fargfabriken.se
070 6573745
Joachim Granit
jocke@fargfabriken.se
070 7315935

Partners