Expanded Societies – Om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen

Vart är vi människor och våra samhällen på väg? Vi står inför en exponentiell förändringskurva av vår civilisation, beroende på den digitala revolutionen. De frågor vi tar upp kommer att prägla framtida generationer, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Expanded Societies utmanar och skapar nya sammanhang och idéutbyten genom rundabordssamtal, debatter, seminarier och utställningar. Projektet utvecklas i samarbete med verksamma inom olika fält för att identifiera och utveckla de möjligheter och utmaningar tekniken har när den möter det övriga samhället.


Utställningar

Anastasios Logothetis

11 maj 2017 21 maj 2017

Between Realities

31 augusti 2018 2 december 2018

Drone Visions

31 augusti 2018 6 september 2018Teman

Expanded Societies har identifierat fem temaområden som kommer att påverka vår framtid:

CIVILISATION

LIVSKVALITET

MEDIA/KULTUR

PSYKOLOGI/FILOSOFI

POSTDEMOKRATI


Partners