Den allvarsamma leken – en inledning till Building Blocks Oslo.


Av Joachim Granit (Färgfabriken) & Jake Ford (Medium).


För snart fyra år sen startade Färgfabriken och designgruppen Medium upp den process som mynnade i projektet Building Blocks. Idén var från början att skapa något som kunde utmana och provocera föreställningar kring hur arkitektur skapas, visas och diskuteras.

Arkitekturutställningar är, tyvärr, ofta väldigt konforma och i vissa fall även exkluderande. De är uppbyggda av ritningar och skalenliga modeller och kan ibland vara ganska så förutsägbara. Tanken med Building Blocks var utforma ett arkitekturprojekt där unga människor fick uppdraget att agera beställare för hus och byggnader och att de fick möjligheten att gestalta rum och miljöer som de själva ville vistas i. Vår ambition var att lyssna och ta vara på deras behov och visioner, skapade ur deras specifika erfarenheter och samtidigt arrangera en engagerande arkitekturutställning, inte med modeller utan med riktiga byggnader i skala 1:1.

Våren 2010 slog Färgfabriken upp dörrarna till Building Blocks. Totalt uppfördes nio fantasirika och synnerligen experimentella hus, beställda av barn och ungdomar från Senegal, Sverige, Finland, Australien England, Norge och Lettland. Dessa byggnader växte fram genom ett samarbete mellan barn och arkitektkontor verksamma i respektive land och husen uppfördes slutligen av byggföretaget Veidekke. Det blev ett världsomspännande projekt med många inblandade, följt av stora utmaningar som krävde kreativa lösningar. Hur skulle barnens fantasifulla beställningar tolkas av arkitekterna och realiseras i praktiken? Vad skulle barnen tycka om sina färdigställda hus? Efter flera månaders intensivt arbete var det en hisnande känsla att slutligen kliva in i Färgfabrikens stora sal och se hur 900 kvm fylldes med fantasifull och nyskapande arkitektur och byggnadskonst.

Arkitektur och stadsplanering är ett av Färgfabrikens huvuduppdrag parallellt med konsten. Vår ambition är att ständigt pröva och utmana gängse normer när det gäller att skapa förutsättningar för- och genomföra projekt och utställningar. En viktigt poäng med Building Blocks är att se hur vi vuxna, i vårt ”kultiverade vuxenskap”, kan möta och ta till oss referenser som kanske går på tvärs med våra värderingar om vad som är bra eller dåligt, eller vad som är god smak. Med Building Blocks vill vi ta tillvara på en annan, kanske dold kunskap och lyfta fram ett annat perspektiv på gestaltning och funktion. Arkitektur bygger vanligtvis på ett samarbete mellan beställare, arkitekt och byggare. Men vad händer om beställaren är ett barn eller en ung människa? Barn och ungdomar har naturligtvis andra referenser, motiv och behov än oss vuxna. Under projektets gång har vi sett fantastiska exempel på hur barnens perspektiv blivit uppmärksammade och transformerats av de arkitekter och byggare som varit delaktiga i dessa processer, och det bör fungera som en uppmaning för en samtida arkitektur- och stadsbyggnadsdiskussion.

Vi har alla dåliga erfarenheter av torftiga miljöer och fantasilösa byggnationer. Att medvetandegöra, skapa debatt och plocka in en ny kompetens i arkitekturens och stadsplaneringens hjärta är en viktig aspekt av Building Blocks. Vi hoppas att projektet kan utveckla och utmana, och att vi kan skapa berikande diskussioner och visioner för hur vi väljer att forma våra byggnader, våra städer och vårt gemensamma samhälle. Samtidigt vill vi, genom själva utställningen, gestalta en spännande upplevelse för både barn och vuxna. Det är så sällan vi upplever saker tillsammans över generationsgränserna och Building Blocks är en utställning som vänder sig till oss alla.

Vi är mycket glada över att vi har fått möjligheten att utveckla konceptet Building Blocks tillsammans med Norsk Form och att vi nu för andra gången får se en ny stad växa fram. Projektet är en pågående process, inte en statisk modell, och utställningen på Norsk Form hoppas vi kommer att skänka besökarna en rik upplevelse och ge bränsle till diskussion och debatt. Building Blocks har vuxit fram under en längre tid och förverkligats med hjälp av många inblandade. Vi vill därför passa på att tacka alla engagerade barn, ungdomar, arkitekter och byggare på Veidekke för all deras kunskap kompetens och erfarenhet. Alla dessa som tillsammans bidragit till att skapa en arkitekturutställning på helt nya villkor.

Lek, javisst! Men med ett stort allvar.