Full aktivitet på Dokumenta

”Kompostering är en återföreningsövning, en ritual för att samla in det oönskade och det som förfaller, ett deltagande och ett möte mellan olika material i en hoppfull behållare där man kan odla nyttiga ingredienser som ger näring åt en gemensam terräng som lever och frodas i de möten, vänskaper och delade lärdomar som föds i utrymmet som nätverket skapar.”

Giulia Rossini and Tyuki Imamura för Composting Knowledge-nätverket (fritt översatt av Färgfabriken)

Nätverket Composting Knowledge är ett pågående experimentellt nätverk för kunskapsproduktion kopplat till Documenta 15 på initiativ av Ruangrupa. Just nu pågår febril aktivitet i nätverkets delade lokal på utställningsområdet, då Färgfabrikens Joachim Granit och konstnären Jens Evaldsson bygger en struktur för att konstnärligt bearbeta tankar om kompost som metafor och idémodell för gemensamt lärande och att genom detta bjuda in både nätverket och publiken att fortsatt reflektera och förjdupa sig.

Färgfabriken deltar genom Jens Evaldsson och Joachim Granit som byggt en skulptur, Comosting Dome, på plats under 4 intensiva dagar i en nära dialog med publiken.


Composting Knowledge workshop

Publikt samtal, lördagen den 11 september kl 11–13
Plats: RuRuhause, Ob. Königsstraße 43, 34117 Kassel
Språk: Engelska och tyska


Under den tredje Meydan-helgen kommer deltagarna i Composting Knowledge Network att prata om samarbetsprocesser som äger rum inom ramen för den pågående experimentella plattformen som syftar till att ”kompostera” som metod.

Who are thee microorganisms we need to nurture and collaborate with ina compost of knowledge?

Läs mer om nätverket och Documenta här.


I samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och form.
Med stöd från Kulturrådet.