Framtidsbilder för Ukraina

Framtidsbilder för Ukraina är ett projekt som fungerar som ett stöd till arkitekter och planerare i Ukraina. Här möts ukrainska och svenska arkitekter och planerare för att reflektera över utmaningar och möjligheter för landet att återhämta sig under och efter kriget.

Sveriges Arkitekter har etablerat ett partnerskap med Ukrainas arkitektförbund och planerarorganisation för att lyfta de ukrainska arkitekternas och planerarnas röst i diskussionen om Ukrainas återuppbyggnad och om hur landet kan gestaltas så att det blir både socialt och ekologiskt hållbart och stöder demokratin.

Projektet Framtidsbilder för Ukraina skapar möjligheter att reflektera över en långsiktig vision för återhämtning efter kriget och ger rum för strategisk överblick även medan kriget ännu pågår. Arbetet rapporteras vid en slutkonferens i Ukraina i början av hösten 2023, då resultaten överlämnas till Ukrainas regering.

Ukraine Work Space

13 sep – 14 okt används ett av Färgfabrikens projektrum som mötes- och arbetsplats för engagerade arkitekter och planerare, både ukrainska och svenska. Seminarier som hålls på fyra olika platser i landet bearbetas i efterhand genom workshops på Färgfabriken.


Läs mer om projektet hos Sveriges Arkitekter.

De som är intresserade av att bidra till arbetet med att formulera strategiska insikter kan kontakta projektledare Pehr Mikael Sällström på Sveriges Arkitekter.

Projektet stöds av Svenska institutet. Övriga projektpartners är Riksarkitekten, Riksantikvarierämbetet, Arkdes och Göteborgs stad.