Vi visar Winzip Senses! Se den före 21 januari.

Att dela historia.

Vi befinner oss mitt i ett historiskt skeende, en pandemi som påverkar oss alla och som kommer att vara en viktig del i våra framtida berättelser om oss själva. Både på personligt, nationellt och globalt plan. Samtidigt krymper vardagen för många och fylls av ständiga anpassningar, omvärderingar och inställda planer. När utställningar och andra publika verksamheter tvingats stänga begränsas våra möjligheter att med hjälp av konst och kultur vidga våra perspektiv och möta nya idéer när det behövs som mest.

Därför vill vi passa på att återbesöka projektet Shared History *(2017-2018), som med avstamp i de stora flyktingströmmarna 2015 undersökte hur pågående historiska skeenden kan tolkas och gestaltas. I projektet sammanfördes nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen för att tillsammans finna uppslag för nya konstnärliga gestaltningar.

I verket Winsip senses, av Vanja Sandell Billström och Reza Hazare, får vi ta del av två olika perspektiv som visar personliga betraktelser mitt i ett historisk skeende. Filmens teman har väldigt stor relevans för den tid vi lever i nu. I konstnärernas berättelser och bilder spelar känslan av isolering en stor roll. Lägenhetens väggar och vardagens föremål ges nya tvetydiga betydelser och blir både en trygghet och en mur mot omvärlden. När vi just nu upplever en annan kris, en pandemi som tvingar oss att avskärma oss från varandra fysiskt, kan vi se filmen från en ny horisont.

Nu har du möjlighet att se filmen Winzip Senses hemifrån!
Den är tillgänglig till och med 21 januari 2021.

Se filmen här!

Vanja Sandell Billström och Reza Hazare, en av Shared Historys konstnärsduos byggde sitt konstnärliga samarbete på att dela berättelser. Deras metod för att utforska olika tolkningar av “shared history” var att turas om att vara den som lyssnar och den som berättar. Frågor om privilegier, ansvar och hur både minnen och kroppar deformeras av att leva under press som en följd av stress eller flykt, var centrala utgångspunkter varifrån deras personliga betraktelser växte fram.

Installationsbild från utställningen Shared History på Färgfabriken

*Projektet Shared History var ett samarbete mellan Färgfabriken, LCCA i Lettland och Baltic Sea Cultural Centre i Polen, delfinansierat av EUs program Kreativa Europa.