Seminarium 1 oktober: Det politiska läget i Burma

 

Det politiska läget i Burma/Myanmar
– Seminarium med Svenska Burmakommittén

Lördagen den 1 oktober kl. 14.00

Seminariet ingår i entréavgiften, ingen för anmälan krävs
cirka 40 min exkl. paus

I samband med utställningen Balans och Provokation – Samtida konst från Burma/Myanmar kommer Svenska Burmakommittén att hålla ett seminarium kring den politiska utvecklingen i landet. 

Svenska Burmakommittén är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som arbetar för att stödja aktivister som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering i och för Burma.

Burma/Myanmar genomgår en gradvis förändring mot demokrati. För första gången på över 50 år har Burma en folkvald regering men trots detta har militären fortsatt stort politiskt inflytande. För att tala om dagens turbulenta politiska läge har Färgfabriken har bjudit in Johanna Kvist, informationsansvarig på Svenska Burmakommittén.

Den politiska utvecklingen har bland annat banat väg för en progressiv och innovation konstscen med uttryck som performance, video och installation som speglar de monumentala förändringar som landet står inför. Detta har Färgfabriken valt att uppmärksamma i höstens utställning, Balans och Provokation, som belyser två parallella riktningar inom den samtida konsten för personliga uttryck: det reflekterande och det expressiva. Seminariet är ett tillfälle öka förståelse och kunskap för landets komplexa situation och utveckling.

Johanna Kvist kommer att berätta om Svenska Burmakommitténs verksamhet och om det politiska läget idag, efter det första demokratiska valet hölls i november 2015. Publiken är välkomna att reflektera och ställa frågor.

 

Färgfabrikens Kafé har öppet kl. 11 – 16

Varmt välkomna!