Turntable – Undersöker samtida samhällsfrågor


Mellan åren 2005-2010 genomförde Färgfabriken flera projekt under paraplybegreppet Turntable. Det var ett forum där samtida samhällsutmaningar diskuterades genom seminarier, workshops och som ibland länkades samman med utställningar på samma ämne.