The Baltic Turntable


2007 – 2010

Hur Östersjön kan bli en modell för framtidens ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska tänkande.


The Baltic Turntable är ett mångbottnat och omfattande projekt med fokus på Östersjön. Projektet vill väcka medvetenhet och engagemang för Östersjöområdet. Målet är att människor omkring havet ska få möjligheter arbeta tillsammans mot ett hälsosamt hav som kan användas för rekreation och ekonomiska aktiviteter, ett hav som stimulerar sociala och kulturella kontakter.

The Baltic Turntable Initiative är initierat av Stockholms Internationella Vatten Institut (SIVI), Färgfabriken, INEO grupp och MTU kultuurikatet – kreativa industriers inkubator, samt ytterligare en mängd stödpartners från olika delar av Östersjöområdet. Syftet med The Baltic Turntable Initiative är att skapa medvetenhet och engagemang om Östersjöns framtid och dess område genom konstnärliga uttryck, utställningar, debatter och seminarium som ger lättillgänglig och relevant information.

Trots att Östersjön är en av världens mest utforskade vattenmiljöer så är det fortfarande ett område i väldigt dåligt tillstånd. Den existerande information som finns om Östersjön är varken lättillgänglig eller användarvänlig. Detta förhindrar en generation av integrerad kunskap att stödja innovativa lösningar till rådande lednings och utvecklingsutmaningarna i regionen. För att stödja innovation, måste informationen vara lättillgänglig samt attraktiv så att den stimulerar till engagemang hos nya intresserade. Det övergripande målet är att folk omkring Östersjöområdet ska få möjligheter arbeta tillsammans för ett hälsosamt hav samt att stimulera sociala och kulturella kontakter.


Relaterat

Färgfabriken har under åren fortsatt arbeta med Östersjöområdet i olika nätverksbaserade projekt till exempel Baltic Dimensions.