Makt och Trädgårdar – En video essä av Nico Carpentier

Makt och Trädgårdar är en videoessä i fyra delar av Nico Carpentier, som undersöker relationer mellan människa och natur i trädgårdarna i de europeiska städerna Paris, Lyon och Prag. Essän reflekterar kring hur trädgårdar är platser där naturen tämjs och förmedlar en antropocentrisk ideologi som stärks av en rad andra diskurser, såsom kapitalism och kolonialism.

Filmerna har svenska undertexter som aktiveras genom att trycka på symbolen med CC i det nedre högra hörnet av filmen.

Koncept, produktion och forskning: Nico Carpentier
Foto: Vaia Doudaki
Produktionsassistent i Lyon: Cecília Avelino

Filmen har producerats med stöd från Mistra, the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, genom forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication.


Power and Gardens publicerades i Tecmerin: Journal of Audiovisual Essays, 12, 2023(2).