Shared History


Samtida europeiska samhällen sammanfogas med flyktingars erfarenheter, för att skapa förutsättningar för ”shared history”. Hur kan pågående historiska skeenden tolkas och gestaltas? Kan kulturen rädda Europa från sin identitetskris? Hur kan skilda erfarenheter sammanlänkas för att finna nya gemensamma berättelser? Vad händer när vi bryter upp den kronologiska tolkningen av historien. Kan historieskrivningen bli mer inkluderande?


Shared History är ett ämnesöverskridande projekt med ambitionen att sammanföra och konstnärligt tolka olika erfarenheter och reaktioner i relation till flyktingsituationen som efter 2015 starkt påverkar, formar och delar EU:s medlemsstater på både politisk och vardaglig nivå.

Med utgångspunkt i Östersjöregionen, närmade sig projektets kreativa forskningsprocess frågor som beslutsfattande, juridiska och geografiska gränsdragningar, statistik, opinionsbildning, identitetsskapande och ”post-truth” relaterat till migration och integration i Sverige, Polen och Lettland.

Detta undersöktes konstnärligt genom att sammanföra etablerade konstnärer från Sverige, Polen och Lettland med konstnärer som nyligen anlänt som flyktingar – med målet att undersöka och gestalta hur aspekter av migration och integration sammanförs i ny och gemensam historia!

Utställningar och publika program hölls i Stockholm, Riga och Gdansk under 2018. Ett avslutande seminarium ägde rum i Belgrad. Projektet genomfördes även i samarbete med forskare och skribenter.

Bakgrund

Idag finns det en mängd EU-finansierade kulturprojekt som försöker mildra kontrasterna i de konfliktfyllda politiska landskapen. År 2016 utlyste EU ett finansieringsstöd för kulturprojekt som tog sig an frågan om flyktingar och integration, en fråga som mer än någon annat delat Europa i olika läger och skapat starkt infekterade debatter. Färgfabrikens Shared History, i samarbete med partners i Lettland och Polen, var ett av de 12 projekt som beviljades av EUs kulturprogram Creative Europe inom ramen för detta finansieringsstöd.


Utställningen Shared History på Färgfabriken

Installationsvy från Färgfabriken, med verket Winzip senses av Vanja Sandell Billström och Reza Hazare. Klicka här eller på bilden för att komma till utställningssidan.

Fördjupande texter, filmer och dokumentation

Besök arkivet på www.sharedhistory.eu för att ta del av deras tankar om historia, identitet, kulturpolitik och Europa, samt mer information om projektet i stort. 


Kontakt

Daniel Urey
Processledare
daniel.urey@fargfabriken.se
+46 76 812 94 33
Karin Englund
Projektledare
karin@fargfabriken.se
+46 73 684 27 23

Partners

Projektet genomfördes i samarbete mellan Färgfabriken i Stockholm, Latvian Centre for Contemporary Art i Riga och The Baltic Sea Cultural Centre i Gdansk.