Shared History – Kan historieskrivningen göras mer inkluderande?


5 maj 2018 19 augusti 2018

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Vanja Sandell Billström, Reza Hazare, Valeria Montti Colque, Hala Alnaji, Ibrahim Mouhann, Agnieszka Wołodźko, Gabriel Maher, Isabel Mager


Vad händer när vi bryter den kronologiska tolkningen av historia? Kan historieskrivningen göras mer inkluderande? Shared History är ett EU-finansierat projekt som sammanför nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen.


Utställningen Shared History visar två rumsinstallationer processade under flera månaders samarbete mellan konstnären Valeria Montti Colque och arkitekten Hala Alnaji, samt konstnärerna Vanja Sandell Billström och Reza Hazare.

Hala Alnaji och Valeria Montti Colque har utforskat hur relationen till naturen hänger ihop med integration och med människors känsla av, och drömmar om, att känna sig hemma. Hur ter sig “den svenska naturen” för den som nyligen anlänt till Sverige?

Vanja Sandell Billström och Reza Hazare gör en gemensam betraktelse med utgångspunkt i frågor om privilegium, ansvar och hur både minnen och kroppar deformeras av att leva under press, som en följd av stress och flykt.

Utställningen visar också Ibrahim Muhannas film UnderWeAre, producerad av The Baltic Sea Cultural Center i Gdansk efter ett nära idéutbyte med konstnären Agnieszka Wołodźko, och även en dokumentärfilm om deras samarbete och deras respektive konstnärliga resultat.

Formgivarna Gabriel Maher och Isabel Mager står för en grafisk dekonstruktion av projektansökan till EUs kulturprogram Creative Europe. Genom att dissekera byråkratins grafiska gränssnitt tydliggörs idén om den mätbara kulturen och dess instrumentella syfte.


Om de medverkande

Vanja Sandell Billström (f. 1983 i Stockholm, där hon bor och verkar) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och arbetar som konstnär och filmskapare. Sandell Billström utforskar i sina senaste arbeten främst frågor kring gemenskap och isolering.

Reza Hazare (f. 1987 i Zahedan, Iran, bor och verkar i Stockholm) är utbildad vid the Visual Arts School of Tehran och Azerbaijan State Academy of Arts. Hazare arbetar främst med teckning, måleri och skulptur samt utforskar i sin konst bland annat det mänskliga psyket, historia och visuella traditioner.

Valeria Montti Colque (f. 1978 i Stockholm, där hon bor och verkar) är utbildad vid bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och rör sig i sin konst kring teman som makt, våld, drömmar och populärkultur. Montti Colque arbetar med skulptur, video, teckning och måleri.

Hala Alnaji (f. 1988 i Gaza, Palestina, bor och verkar i Stockholm) är arkitekt men arbetar också med konstnärliga metoder, främst med teman som rör arkitektur och samhälle. Alnaji är utbildad vid The Islamic Univesrity Gaza och Sheffield Hallam University. Just nu läser hon post-master-kursen “decolonizing architecture” på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Ibrahim Mouhanna (f. 1984 i Damaskus, Syrien, bor och verkar i Stockholm) är filmskapare samt journalist och är utbildad vid Media University i Damaskus, Syrien. Filmen UnderWeAre fokuserar på teman kring kontroll och makt med utgångspunkten från en djupt personlig, intern dialog.

Agnieszka Wołodźko ( f. 1961 i Gdańsk, där hon bor och verkar) är utbildad vid the Academy of Fine Arts i Gdańsk och arbetar med många olika medier, bland annat curating, fotografi, installationer, ljud och workshops. Wołodźko är även skribent och författare, med fokus på konst och kultur.


Om projektet Shared History

Genom att skapa utrymme för kreativ och kritisk dialog för konstnärer, skribenter och tänkare syftar Shared History till att undersöka historia och berättande som en process för deltagande och tolkning, snarare än en uppsättning av solida fakta. Shared History är förutom titeln på detta projekt ett nytt tvärdisciplinärt fält inom historia som undersöker samband snarare än gränser och kronologi, en utgångspunkt som ger möjlighet att kasta nytt ljus på frågorna med oväntade perspektiv.

Shared History är ett samarbetsprojekt mellan Färgabriken (Stockholm), Latvian Centre for Contemporary Art (Riga) och Baltic Sea Cultural Centre (Gdansk). Den europeiska dimensionen gör att utställningen också reflekterar kring EU-byråkratins roll i dynamiken mellan kultur och politik. Konstnärernas åsikter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med varandra, men de måste kunna relatera till varandra när de utforskar kritiska metoder för berättande och samskapande i en tid av polariserade diskussioner om historia och identitet.

Daniel Urey från Färgfabriken berättar varför Österjsö-dimensionen är viktig. Konceptdesign och vägg-grafik av Isabel Mager oc Gabriel Maher.

Relaterat

Läs mer om projektet Shared History här.

Shared History har också en egen hemsida.


Partners

Projektet genomförs i samarbete mellan Färgfabriken, Latvian Centre for Contemporary Art, Riga and The Baltic Sea Cultural Centre, Gdansk.Med stöd från Crative Europe Programme of the Eeuropean Union, kulturförvaltningen Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Kulturrådet.