Patchwork of Narratives: Våra partners från Beirut och Mostar berättar om projektet i Sveriges radio.

Våra städer och samhällen formas av berättelser. Beirut och Mostar – två städer som delar erfarenheter av splittring och en konfliktfylld samtid. Två städer som rymmer en mångfald av berättelser, utmaningar och förväntningar inför framtiden. Men vems framtid?

Under ett års tid har medborgare, aktivister, konstnärer och stadsplanerare i Beirut och Mostar reflekterat över sina städer och formulerat sina förväntningar. I det splittrade Mostar tydliggjordes behovet av en kulturell mötesplats för att undersöka och skapa gemensamma bilder av Mostar då, nu och för framtiden. Detta resulterade i en nu aktiv kulturell verksamhet.

I Beirut undersökte dokumentärfilmare och konstnärer den snabba och oförutsägbara förändringen som staden genomgår, där människan trycks undan av starka ekonomiska och politiska krafter.

Patchwork of Narratives handlar också om att möjligöra en mer inkluderande tolkning av våra städer. De frågor projektet synliggör är inte bara relevanta i Beirut och Mostar, utan också i andra urbana kontexter. 

Här kan du lyssna på inslag i Sveriges radio om Patchwork of Narratives.

Kritiken i P1, SR. Senada Demirovic berättar om Mostar, 39 min in i inslaget.

Studio Ett i P1, SR. Rania Rafei och Jinane Dagher berättar om sitt videoverk The Purgatory – Cities of Beirut.