Utvinning – Filmprogram


27 april 11 juni

Filmprogram
Projektrummet, Färgfabriken

Medverkande:
Madeleine Andersson – Dirty Coal
Clara Bodén – Stamnätet
Hanna Ljungh – How to Civilize a Waterfall
Liselotte Wajstedt – Giron


Inför årets tema där förståelsen för trädgård utforskas från den planetära skalan till mikro-organismernas skala undersöker Färgfabriken även vårt ständiga och växande behov av resurser och energiproduktion. Detta gör vi med hjälp av videokonsten, genom känslomässiga verk som skildrar en nästan intim relation till kolet, vattenkraften som inte ger tillbaka till det lokala samhället, vattenfallet som vägrar att anpassa sig till det mänskliga behovet och så de ständigt expanderande gruvorna i norra Sverige.

Färgfabriken har under flera år utforskat människans relation till naturen och vår påverkan på klimatet ur flera olika perspektiv. Nu tar vi oss an ämnet utifrån Trädgården – Bortom den mänskliga blicken. Här kom vi att undersöka trädgården utifrån makt och kontroll över naturen, men också utifrån frågan hur trädgården kan få en större agens i tider av minskad biomångfald. Allt detta kulminerar under 2023 med vårens tematiska filmprogram Utvinning och två parallella höstutställningar där den ena exponerar oss för hur olika diskurser kämpar om att forma vår uppfattning om naturen, medan den andra tar sikte på den förgängliga trädgården, förmultning, mörker och död.

Medverkande konstnärer

Madeleine Andersson

Dirty Coal (2020)

Madeleine Andersson (född 1993) är en svensk konstnär verksam i Köpenhamn. Hon väver i sina konstverk samman drastisk humor och dräpande kritik i gestaltningar av människans exploatering av jorden. I sin forskningsbaserade praktik undersöker och ifrågasätter hon vårt språk i relation till apokalypsen och den ekologiska krisen, vilket tar sig uttryck i film, text och installation. Verket Dirty Coal är en del i konstnärens forskning om ”Petrosexualitet” där hon beskriver vårt beroende av icke-förnybara resurser genom ett språk av njutning, lust och sexuella hierarkier. Termen Petrosexualitet uppmuntrar fantasier om fossilbränsleindustrin som tvångsmässigt besatt av att penetrera jordskorpan.

Clara Bodén

Stamnätet (2018)

Clara Bodén (född 1983) är en svensk filmare och producent baserad i Jämtland. Sedan 2011 driver hon den konstnärliga plattformen Vapen och Dramatik som främjar långsiktigt arbete inom film, ljud och visuella uttryck tillsammans med Ronja Ragnhild Svenning Berge och Cicely Irvine. Videoverket Stamnätet är en kortdokumentär om vattenkraftens inverkan på landskapet och människorna i Norrlands inland. I filmen står en pojke vid ett kraftverk, vid forsen som inte längre existerar, då någon äger och utnyttjar fallrättigheterna. Stamnätet är en personlig historia och reflektion om att växa upp i en miljö rik på naturresurser, men också en historia om kraftproduktion, exploatering och resursfördelning i norra Sverige.

Hanna Ljungh

How to Civilize a Waterfall (2010)

Hanna Ljungh (född 1974) är en svensk konstnär som arbetar med film, fotografi, skulptur och installation. Naturen i form av land, jord, berg och stenar har en central roll i hennes konstnärliga undersökanden. Hanna Ljunghs verk är ofta faktabaserade i sin grund, men rör sig bortom det faktiska i sin estetik för att istället relatera till betraktarens kroppsliga upplevelser och känslor. I videoverket How to Civilize a Waterfall konfronterar konstnären ett vattenfall och argumenterar för att det borde se vinningen i att omvandlas till ett kraftverk . Naturen förblir dock en likgiltig och oberoende kraft oavsett mänskliga vädjanden.

Liselotte Wajstedt

Giron (2011)

Liselotte Wajstedt (född 1973) är en samisk konstnär från Kiruna som arbetar med experimentella rörliga bildverk i olika medium. Verket Giron är ett filmiskt collage ur dokumentärfilmen Kiruna Rymdvägen. Konstverket är en reflektion i tre olika scener över Kirunas historia, nutid och framtid, samt en utforskning av relationen mellan natur, minne, platser och förändring. Filmen inleds med Old Giron som berättar om Kirunas historia utifrån namnets ursprung som härstammar från fjällen Luossavaara och Kiirunavaara som metaforer för två fjällripor i samspråk. I den andra delen Good Bye Ullspiran förmedlar konstnären en personlig berättelse och minnen från området Ullspiran i Kiruna som var ett av de första bostadsområdena att rivas till förmån för fortsatt gruvbrytning . Sista sektionen handlar om Kirunas nutid och framtid: Kiruna – Rymdvägen och reflekterar över den pågående urbaniseringen och exploateringen av marken i Kiruna.


Relaterat

Färgfabriken har sedan 2020 utforskat olika tolkningar och relationer till trädgården. Under hösten 2020 aktiverade vi ett flertal medverkande workshops med ungdomar i Stockholm, Skellefteå och Virserum kring gräs och ogräs. Detta gjordes i samarbete med Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och forskaren Nico Carpentier.

Under hösten 2022 öppnade Färgfabriken utställningen Symbiosis. Inför denna utställning reflekterade vi inte bara över landskap, vatten och våra städer, utan också de teknologiska och ekonomiska system som vi skapat för att dämpa människans påverkan på planeten. De planetära begränsningar gjorde sig ytterst påminda och det gjorde även behovet av att förstå och närma sig jorden som en enda stor trädgård, den planetära trädgården.

Under 2022 fortsatte Färgfabriken samarbetet med Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och Nico Carpentier inom ramen för Mistra Environmental Communication. Här kom vi att undersöka trädgården utifrån makt och kontroll över naturen, men också hur trädgården kan få en större agens i tider av minskad biomångfald. Allt detta kulminerar under 2023 med vårens tematiska filmprogram Utvinning och två parallella höstutställningar och flera program på temat.

Läs mer om vårt pågående arbete med Trädgård – Bortom den mänskliga blicken.


Kontakt

Emilia Rosenqvist
Curator
emilia@gargfabriken.se
Daniel Urey
Processledare
daniel.urey@fargfabriken.se