Stockholmsvisioner på Färgfabriken – Om stadsutveckling i en klimatutsatt värld


5 oktober, 19 oktober

Samtalsserie producerad i samarbete med journalisten Annica Kvint
Lilla salen, Färgfabriken


Stockholmsvisioner på Färgfabriken bjuder in till diskussion om framtidens städer. Samtalen produceras i samarbete med journalisten Annica Kvint, vars artikelserie Stockholmsvisioner lyfter frågor om hur Stockholms ska växa under rådande klimathot. Höstens program tar sin utgångspunkt i Lövholmen, ett av Stockholms många utvecklingsområden, men handlar lika mycket om framtidens städer generellt.   


Forskare brukar hävda att lösningen på klimatutmaningarna finns i utvecklingen av våra städer. Det som planeras i dag påverkar i många generationer framåt och i en globaliserad värld med klimatförändringar blir stadsutveckling en delikat balansgång mellan byggd yta och grönska, mellan gammalt och nytt, mellan människor och andra levande varelser. Det finns alltså mycket att diskutera.

Program
5 oktober 17.00–19.00
Den naturbana staden
Gröna tak och gröna fasader. Gator med flerskiktad vegetation, fruktbärande träd och nektarrika växter. Fler parker och sparad vardagsnatur på väg till tunnelbanan. När Björn Ekelund och Elisabetta Troglio målar upp bilden av staden som står emot klimatförändringar och svarar mot de globala Agenda 2030-målen tonar en annorlunda, grönare, innerstad fram. En ”naturban” stad. 

Björn Ekelund, stadsbyggnadsarkitekt vid Warm in the Winter, och samhällsplaneraren Elisabetta Troglio från Ekologibyrån presenterar forskningsrapporten Integrerade gröna typologier och diskuterar Stockholms (och andra städers) framtid med Peter Lundevall, som har varit stadsplanerare i Stockholm i 40 år och skrivit boken Att bygga en stad om Stockholms 800-åriga historia.

19 oktober
Information om program publiceras i augusti.


Relaterat

Läs Annica Kvints artikelserie Stockholmsvisioner:

Stockholmsvisioner del 1: En hållbar huvudstad måste planeras nu. Dagens Nyheter 2022-02-01.
Stockholmsvisioner del 2: Yta istället för kvalitet präglar stadsbyggnadsdebatten. Dagens Nyheter 2022-02-09.
Stockholmsvisioner del 3: Stockholms behöver grönska för att klara klimatförändringarna. Dagens Nyheter 2022-02-14.

Mer om Peter Lundevalls bok Att bygga en stad – Stockholm under 800 år .


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se