Open studio – Tove Kjellmark


15 oktober 2022 12 mars

Open Studio, Projektrum 1


I samband med separatutställningen Hästen, roboten och det omätbara har konstnären Tove Kjellmark flyttat delar av sin ateljé till Färgfabriken. Under utställningsperioden skapar hon i en oavbruten rörelse tillsammans med sina teckningsrobotar. I Open Studio finns också spår av en pågående konstnärlig process: teckningar, modeller samt även dokumentation från det konstnärliga forskningsarbete som lett fram till utställningen i Stora salen.


Om konstnären

Tove Kjellmark (f. 1977) är född och baserad i Stockholm samt utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin masterexamen 2009. Som utbildad skulptör har hon utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika medier och material och där hon kommit att utmana synen på skulptur. Arbetet är både fysiskt och konceptuellt. Det placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden. Som verktyg använder hon ofta kroppen i kombination med avancerad teknologi. Kjellmark har därmed etablerat sig på konstscenen genom ett helt eget uttryck, ofta refererat till som ”technoanimalism”, en ny topologi där maskinen är en del av naturen. 


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen innan den intagit sin slutgiltiga form, och föra kreatörer och publik närmare varandra.

Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en tid ta över ett projektrum.

Bild: I ateljén. Foto: Färgfabriken.


Kontakt

Emilia Rosenqvist
curator
emilia@fargfabriken.se