Open Studio Lövholmen Gerda Persson


15 oktober 2022 27 november 2022

Open studio
Projektrum 2, Färgfabriken


Gerda Persson har intresserat sig för platsen Lövholmen länge. Det började med att hon fördjupade sig i byggnaden Spredfabriken, ett av Färgfabrikens grannhus på Lövholmen, som revs 2020. Hon sammanställde byggnadens historia och skapade en souvenir från en plats som inte ansetts tillräckligt värdefull för att bevara. Att uppvärdera platsen och dess historia har gått som en röd tråd genom hennes arbete sedan dess.

Under pandemin tog Gerda sitt arbete utomhus och skapade ”Gröndalsträdgårdens historiska museum”, en modell av Lövholmen i en pallkrage i Gröndals stadsodling. Den förändrades varje dag – en dag i modellen motsvarade tio år i verkligheten. Det lilla muséet var ständigt tillgängligt för besökare i en tid när många riktiga muséer var stängda. Inramningen som museum lyfte upp byggnadernas historiska värde och bröt mot det typiska sättet att visa ett förfallet industriområde i väntan på rivning.

Under Open Studio Lövholmen fortsätter Gerda nu att utveckla olika sätt att skildra och kartlägga platsen genom att leka med olika skalor och tidsperspektiv. Rummet blir en karta där man kan känna igen sig eller upptäcka nytt.

Massa flyttas runt genom mänsklig aktivitet men andra processer pågår samtidigt i olika tempo. Vittrande eller växande mineraliska och organiska material avlöser varandra. Byggnader och gator formas av människor, men även av flora och fauna som kommer få mer plats i höstens projekt. – Gerda Persson

Om arkitekten

Gerda Persson är arkitekt sedan 2014, utbildad på KTH och snart trädgårdsmästare med examen från Enköpings yrkeshögskola 2022. Tillsammans med Bo Pilo driver hon Persson Pilo Arkitektkontor. Gerda Persson är också med i konstnärsgruppen Marvels & Catastrophes, där hon har bidragit med olika projekt som utforskar Lövholmen och dess historia.


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen innan den intagit sin slutgiltiga form, och föra kreatörer och publik närmare varandra.

Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en tid ta över ett projektrum.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.uray@fargfabriken.se