Moulding Nature – Workshop och utställning i Timisoara, Rumänien


7 december 2023 17 december 2023

Baserat på en workshopprocess tillsammans med arkitekturstudenter från Timisoara Politehnica University skapas en idéutställning på temat Moulding Nature, som visas på House of European Institutes i Timisoara.


I ett samarbete med Politehnica University i Timisoara, Rumänien, går vi bortom synen på begreppet trädgård som endast en form av kontrollerad natur. Här närmar vi oss konceptet som ett mer komplext tillstånd baserat på interaktion och sammankopplingar mellan människor, icke-människor och växter; genom att erkänna att vi alla är en del av naturen.

Med universitetets campusområde som studieobjekt träffades arkitektstudenter i Timisoara i oktober 2023 för att utforska hur våra samhällen har format naturen genom skapande och meningsskapande av trädgården Att ha en trädgård kräver att vi inte bara tar hand om det som tjänar våra egna behov, utan också tar hand om hela det ömtåliga ekosystemet som upprätthåller balansen på platsen. Bristen på medvetenhet om denna bräcklighet kan innebära att man bygger trädgårdar som en ren form av dekoration och en symbol för mänsklig dominans över naturen. Kan en trädgård existera med mindre mänsklig inblandning? Vilket syfte tjänar trädgårdar och vilken identitet har de utöver mänskliga behov? Trädgårdar kan betraktas som levande metaforer för symbiotisk tillväxt och samexistens, men de är också platser som synliggör maktrelationer. De visar och kommunicerar hur en organism inte kan existera utan att påverka en annan.

Partners och finansiärer

Projektet är en del av det nationella kulturprogrammet ”Timisoara – European Capital of Culture 2023” och finansieras av European Echoes-programmet, som drivs av Timisoara City Council Project Centre, med medel som allokeras från statsbudgeten, genom kulturministeriet budget. Det organiseras i samarbete med Timișoara kommun genom projektcentret, och med stöd från svenska ambassaden i Bukarest.

Kunskapsproduktionen om Moulding Nature har utvecklats av Nico Carpentier och Färgfabriken. Denna del av projektet finansieras av Mistra Environmental Communication.Relaterat

Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård. Arbetet tar form i utställningar och aktiviteter och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. Läs mer om våra aktiviteter och utställningar på tema trädgård här.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se