Leken bygger samhället – Ett seminarium om konst, lek och gestaltad livsmiljö 


13 mars

Tid: 09.00–12.00  

Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm  

Moderator: Färgfabrikens chef Anna-Karin Wulgué 

Seminariet är kostnadsfritt att delta i men du behöver föranmäla dig till: jessica@fargfabriken.se  

Välkommen att äta lunch tillsammans efteråt till självkostnadspris 160 kr!


I experimentet Pröva högen har konstnärerna Jenny Berntsson och Jelena installerat en hög med sand i Färgfabrikens projektrum. Under våren har barngrupper besökt högen och utvecklat den i fri lek genom fantasi och görande.  

I samband med Pröva högen bjuder Färgfabriken nu in till ett inspirationsseminarium på temat konst, lek och gestaltad livsmiljö. Leken och den konstnärliga processen har många beröringspunkter, och kan båda förstås som en aktivitet som rymmer frihet, sökande och utforskande. Vad kan konsten lära dem som arbetar med barns lek och vice versa?  

Seminariet är öppet för alla, men riktar sig till speciellt till dig som arbetar med att planera, utforma eller förvalta miljöer för barn och unga. Du kan vara pedagog, konstnär eller arkitekt.  

Medverkande 

Tor Lindstrand, arkitekt och ansvarig för mastersprogrammet i Rumslig gestaltning på Konstfack, berättar om lekarkitektur och historia.  

Mimmi Beckman, planerare på parkenheten Örebro kommun, berättar om lekens estetik och om hur Örebro kommuns parkenhet har förändrat sitt arbete utifrån barnkonventionen för att tillgodose barns intressen.  

Jelena, konstnär och projektledare för Den barnkonventionella lekplatsen talar om högens dragningskraft och om hur barn i Örebro och Kumla utvecklar offentliga lekmiljöer tillsammans med konstnärer. 

Jenny Berntsson, konstnär, talar om föränderliga platser, fria processer och vikten av lösa material som resultat av projektet Den barnkonventionella lekplatsen.

Anna Strand, pedagog på förskolan Ålgrytevägen, som har varit och besökt Pröva högen med förskolegrupper, ger sina reflektioner kring experimentet. 

Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium, ger en inblick i arbetet med barn och ungas utemiljöer nationellt och gör reflektioner framåt.  


Pröva högen

Läs mer om experimentet Pröva högen i Färgfabrikens Open Studio.


Kontakt

Jessica Rydén
Kommunikatör
jessica@fargfabriken.se
0735-290794