Jenny Berntsson och Jelena – Pröva högen, en undersökande installation 


25 januari 17 mars

Open Studio, projektrummen

I samband med Pröva högen bjuder Färgfabriken in till ett inspirationsseminarium på temat konst, lek och gestaltad livsmiljö den 13 mars 9.00-12.00. Mer information här!

 

 

 


Konstnärerna Jenny Berntsson och Jelena har båda arbetat med kollektiva, deltagarbaserade konstprocesser för att utveckla lekmiljöer tillsammans med barn i det offentliga rummet. Båda har de upplevt att en hög med jord eller sand har en omedelbar dragningskraft på människor. Den går att klättra på, rutscha nerför, sitta i, leka med och förändra. Materialet är på en gång konkret och flyktigt, men har också en djupare dragningskraft. 

Inom ramen för Färgfabrikens Open Studio undersöker nu Jenny Berntsson och Jelena vad som händer när man flyttar en hög från sin naturliga placering utomhus och försöker integrera den i en konsthalls verksamhet.

Pröva högen bjuder konstnärerna in till ett kollektiv arbete där högen blir en egen varelse som låter sig förändras av besökarna. Högen har en egen karaktär och är samtidigt ett levande material. Den kan vara ett lekredskap eller något man upplever som ett objekt och som rumslighet.  

Tillsammans genomförs ett utforskande av högen som koncept, form, konst och samtidigt lekmiljö i förändring. Under tiden i Open Studio kommer dokumentation och reflektioner samlas in, synliggöras och diskuteras vid ett slutseminarium.  

Programverksamhet

Förskole- och skolbesök

Förskolegrupper och skolklasser är välkomna att besöka Pröva högen! Här får barnen möta en hög med sand som de får ta sig an som de vill. Det är barnen som utvecklar högen genom fantasi och görande. 

Detta kommer deltagarna få med sig: 

  • Djupare undersökning av högen som lekplats. 
  • Fysiska upplevelser av konst och rum.
  • Erfarenhet av att konst kan vara något annat än objekt: konsten kan vara i vardagen, relationer, naturen och leken.
  • Utforska relationerna mellan natur, kultur och människa.
  • Förståelse för lekens och konstens samhörighet.
  • Leken (och naturmaterial och konst) som en möjlighet för att nå pedagogiska mål.
  • Vara på en demokratisk mötesplats som förändras genom er närvaro och aktivering.
  • Seende, görande och fantasi! 

Undersökningen börjar hos er! Låt gärna barnen utforska på vägen till Färgfabriken och samla ”lekredskap” på vägen, det kan till exempel vara växtlighet, en sten, en mössa eller en påse. Dessa saker kan man lämna kvar vid högen, om man vill. 

Er närvaro och hur ni lämnar installationen kommer att dokumenteras och vara en del av den. 

För att boka ett besök: Kontakta koordinator Maya Nagano Holm maya@fargfabriken.se . 


Slutseminarium – Leken bygger samhället

Med utgångspunkt i den kunskap som genererats inom ramen för Pröva högen kommer ett avslutande seminarium att arrangeras. 
Vad har leken för betydelse för hur samhället utvecklas och byggs? Hur kan konstens utforskande och gestaltning stötta upp lekens processer i och utanför konstens rum? 

Mer information om tidpunkt och deltagare publiceras inom kort.

Om konstnärerna

Jenny Berntsson är baserad i Stockholm och har under många år utvecklat sina metoder inom socialt engagerade konstprocesser i ett flertal deltagarbaserade konstprojekt och anställningar. Detta arbetssätt sträcker sig bortom den gängse konstscenen och tar sig – genom material, workshops, rumsligheter, koncept och möten – in i samhällskroppen och skapar tillfälliga eller permanenta förändringar och förskjutningar. Det handlar om att utifrån sammanhanget starta en aktivering som lyfter aktuella utvecklingsmöjligheter, koncept och behov, till exempel vara i ett tillstånd av gränslös fantasi eller att konkret bygga en lekplats med barnkonventionen som utgångspunkt. Metoderna baseras på ett intresse kring andra människors agens och skapande, vad som händer (inom och utom) när vi får lov att experimentera, testa gränser och bryta normer, där den totala friheten finns men kanske också ren glädje, sårbarhet och smärta. 

Jelena är baserad i Örebro. Hennes konst kommer ur det som sker i mötet med andra människor, med ett material eller en plats. Centralt i hennes konstnärskap är att gå från konst som representation av verkligheten till konst som blir en del av människors vardagliga liv. Huvudsakliga material är natursten och utemiljöer, av vilka hon gör fysiskt brukbara skulpturer som får funktioner, betydelser och animeras i mötet med användarna. Verken bygger på relationen mellan människa och sten i kontakt med sin omgivning. I den konstnärliga processen är ofta de som ska använda konsten med och skapar den. Jelena vill utvidga konstens ägarskap och samarbetar kontinuerligt med olika verksamheter och personer utanför det traditionella konstrummet. 


Relaterat

Jenny Berntsson och Jelena har under de senaste två åren varit drivande och involverade i projektet Den barnkonventionella lekplatsen som är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Konstfrämjandet Bergslagen och parkavdelningarna på Örebro, Kumla kommun och Örebrobostäder med finansiering från Allmänna arvsfonden. Under ledning av konstnärer är barn med och utformar fem nya lekmiljöer som anläggs permanent i Örebro och Kumla. Läs mer om projektet här och på Instagram samt på Konstfrämjandets hemsida.  


Open Studio

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.


Kontakt

Maya Nagano Holm
Koordinator, kontakt förskolebesök
maya@fargfabriken.se
Jessica Rydén
Kommunikatör
jessica@fargfabriken.se